יום רביעי 27 מאי 2020  03:35
הפרקליטות מטעה את שופטי העליון
ניצן, וינשטיין. מסרו לבג"צ חצאי אמיתות [צילום: פלאש 90]

הפרקליטות נדרשה על-ידי בג"ץ להשיב לעתירת אומ"ץ הדורשת למצות את הדין עם תנ"צ אפרים ברכה בחשד לשיבוש מהלכי חקירה ומשפט וקבלת כספים שלא כדין אך במקום לסייע לבית המשפט בבירור האמת, בחרו בכירי הפרקליטות למסור תשובה הכוללת דברי כזב ו/או פרטים שנועדו להטעות את השופטים

▪  ▪  ▪
פרקליט המדינה שי ניצן והיועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין הולכים ומסתבכים. הפעם בחיפוי על ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, תנ"צ אפרים ברכה. התגובה שהוגשה בשמם לבית המשפט העליון (14.10.14) לעתירת תנועת אומ"ץ - הדורשת העמדת תנ"צ ברכה לדין בשל חלקו ומעשיו הפליליים בפרשת הרב יאשיהו פינטו - כוללת דברי כזב, או למצער: פרטים מטעים. תגובתם מדיפה ריע רע של שיקולים זרים ו"התחפרות" בטעותם, תוך הפרת אמונים כלפי הציבור בכללותו.

למרבה הצער וההפתעה, וינשטיין וניצן מקדשים את ההגנה על תנ"צ ברכה. האינטרס הציבורי נדחק הצידה לטובת חיפוי מוחלט ואוטומטי על הקצין שסרח, וזאת למרות שכבר עתה ברור: תנ"צ ברכה אינו ראוי להגנת המערכת, ובטח לא למירוק מעשיו. עסקינן בקצין משטרה הנחשב "שור מועד", וכמי שחטא בעבר יותר מפעם אחת בעדויות שקר ובמעשים בלתי תקינים שגרמו נזק כבד לציבור. כך גם בפרשת פינטו.

ברשימה שלהלן נציף חלק מהבדותות, מחצאי האמיתות ומהפרטים הנכללים בתגובת פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט העליון. נביא את תגובתם לשורה של עניינים, ונציג במקביל את העובדות, כהווייתן.

סגלוביץ'. פעל תוך ניגוע עניינים [פלאש 90]

חקירת תנ"צ ברכה

בתגובתם טוענים פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, כי החשדות שהועלו נגד תנ"צ אפרים ברכה כבר נחקרו על-ידי המשטרה, והופרכו, ועל-כן אין מקום לחקירה נגדו כמבוקש בעתירת אומ"ץ. תגובה זו מעוררת סוגיות נכבדות:

 • על-פי החוק, חקירת שוטר, קל וחומר קצין משטרה בכיר, אמורה להתבצע על-ידי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש). המחוקק קבע זאת כדי שהמשטרה לא תחקור עצמה ולא תתפתה להלבין מעשיהם של שוטרים וקצינים שחטאו. וינשטיין ופרקליט המדינה דאז, משה לדור, ציפצפו על הוראות החוק, ונמנעו מהעברת החקירה למח"ש;

 • בסעיף 8 לתגובה נאמר, כי "החקירה כולה נוהלה על-ידי צח"מ מיוחד שהוקם בראשותו ובפיקוחו של ראש אח"מ הקודם (ניצב בדימוס יואב סגלוביץ')...": וכי: הצוות "כלל חוקרים ממספר יחידות שונות שעבדו בכפיפות ישירה לראש אח"מ מהמטרה הארצי". מתגובה זו עולה כי אכן, הצוות לא כלל ולו חוקר אחד ממח"ש. כמו-כן היא מאשררת כי בפועל: סגלוביץ', שהפעיל את תנ"צ ברכה (החל מאוגוסט 2012) ו/או הופעל על-ידו, נגד פינטו, לא פעל-כנדרש ולא הרחיק עצמו מחקירת תנ"צ ברכה - כשהועלו החשדות החמורים נגד ברכה. בכך לקה סגלוביץ' בעצמו בביצוע פעולות תוך ניגוד עניינים;

 • בתגובתם מסתירים וינשטיין וניצן, כי החקירה "זוהמה" עוד יותר ב-2013 בעצם כניסתו של ניצב מנשה ארביב (הנגוע בעצמו אישית בפרשת פינטו) לתפקיד ראש אח"ק - וכממונה הישיר על צח"מ שחקר את פינטו, במקום סגלוביץ' שפרש. מיותר כמעט לציין, כי החוקרים בצח"מ, מהראשון ועד האחרון שבהם, הינם עמיתים מקדמת-דנא ו/או קשורים עם ברכה בקשרי עבודה שוטפים, ולכן לא ניתן לצפות מהם לחקור את ברכה בנקיון-דעת ובנפש חפצה במטרה לברר את האמת;

 • בסעיף 18 לתגובה נאמר בשמם של היועמ"ש ופרקליט המדינה: "יישום הסדר הטיעון [עם פינטו, י.י.] לא יכרסם ביכולת עתידית לחקור את המשיב 4 [הוא תנ"צ ברכה, י.י.], אם אכן תמצא עילה משפטית המצדיקה זאת, ולכן אין בכוחם של סעדים אלה כדי להשפיע כל יישום הסדר הטיעון". אמירה זו משמרת לווינשטיין ולשי ניצן אליבי משפטי - למקרה ו/או בעת שיאלצו להורות בכל זאת על חקירת תנ"צ ברכה על-ידי מח"ש. אין מדובר בדברים בעלמא, שהרי: סוד גלוי הוא כי בידיהם מצוי מידע רב, המצדיק ואף מחייב חקירת ברכה במח"ש בחשד לביצוע עבירות פליליות.

ההקלטות שביצע תנ"צ ברכה

בסעיף 9 לתגובתם טוענים וינשטיין וניצן, כי החקירה נפתחה ביום 27.08.12 נגד הרב פינטו בדבר הצעת השוחד לתנ"צ ברכה. "החל ממועד זה פעל המשיב 4 [הוא ברכה, י.י.] על-פי הנחיית ממוניו". בסעיף 10 נאמר, בין היתר, כי החקירה הסמויה נמשכה עד ליום 10.10.12, "והיא כללה בין היתר ביצוע פעולות חקירה שונות, לרבות תיעוד שיחות ומפגשים שנערכו בין תנ"צ ברכה לבין הרב פינטו...". ובהמשך: "בתאריך 11.10.12 הפכה החקירה גלויה והמשיב 5 ורעייתו נעצרו ונחקרו". בדברים הנ"ל יש כדי להטעות את שופטי בית המשפט העליון, שכן:

 • תנ"צ ברכה, שגייס את סגלוביץ' לעזרתו באופן אישי ו/או להפללתו של הרב פינטו, אכן שיתף פעולה עם המשטרה אף זאת באופן מוגבל ביותר. לראיה: תנ"צ ברכה הקליט רק חלק מהשיחות שניהל עם הרב פינטו ו/או עם הרבנית דבורה פינטו. עשרות שיחות נוספות שניהל עימם ו/או עם מקורביהם, לא הוקלטו. ולא בכדי;

 • ל-News1 נודע, כי ערב חזרת הרב ורעייתו לישראל (11.10.12), פעל תנ"צ ברכה לדחוץ את הקץ ולהרחיקם ממעצר וממסירת עדות במשטרה. ברכה חשש, ככל הנראה, מכך שחלקו בפרשה יתגלה. לכן הוא פנה אל הרבנית פינטו ואל הרב וגם אל כמה ממקורבי הרב, ובפיו עצה: הרב חולה, יש לו כידוע לחץ דם גבוה, לכן עדיף שלא יבוא לישראל. המדובר בניסיון לשבש הליכי חקירה ומשפט. למעשים אלה יש ליחס חומרה מיוחדת, מחמת זאת שהם נעשו על-ידי "סוכן" של המשטרה, שפעל בדרך זו למנוע בירור האמת, שאיימה לסכנו;

 • וינשטיין וניצן לא התמודדו, בתגובתם, עם החשדות שהועלו נגד ברכה, ולפיהן: בעצם זאת שברכה ניהל אלפי שיחות עם הרבנית ועם הרב (עובדה זו נחשפה ב-News1 והועלתה בעתירת אומ"ץ), במשך כמה שנים, ושיתף אותם במידע על חקירות רגישות, יש בה כדי להעיד על טיב הקשר בין הצדדים. בתגובתם הם טוענים כי הקשרים היו ידועים, ולכן הם בחרו להימנע מחקירת טיב הקשרים. התחמקותם מדברת בעדה.

ההכחשות של תנ"צ ברכה

בתגובתם טוענים וינשטיין ושי ניצן (סעיף 10), כי הטענות שהועלו בעדויות נגד ברכה, לפיהן קיבל כספים בהיקף כספי ניכר עוד קודם להצעת השוחד, נחקרו. "המשיב 4 נחקר בנדון במסגרת החקירה המשטרתית האמורה, והכחיש טענות אלה כליל". נאמר עוד, כי טענות פינטו "נבדקו באופן מעמיק ויסודי בחקירה משטרתית נרחבת שנעשתה בפיקוח צמרת הפרקליטות...". גם אמירות אלה מטעות ומבטאות חצאי-אמיתות:

 • גורמים רבים יחסית, ובהם: הרב פינטו, הרבנית פינטו, עוזרו של פינטו יוסי עמוס, משה עזיזה, ואחרים, העידו על כספים שניתנו לברכה - במעטפות, במזומנים;

 • העדפת גירסתו של תנ"צ ברכה על-פני העדויות, הינה מוזרה, לשון המעטה, במיוחד נוכח הקשר שהוכח בין בני הזוג פינטו לבין תנ"צ ברכה, שבא-לידי ביטוי, בין היתר, באלפי שיחות טלפון ובמאות פגישות שהתקיימו בין הצדדים;

 • כאמור לעיל, העובדה שתנ"צ ברכה נחקר על-ידי עמיתיו החוקרים-השוטרים, היא העומדת לרועץ. והיא שפוסלת ואף מטילה דופי בממצאי "החקירה".

גירסת פינטו וסוכן FBI

וינשטיין וניצן טוענים (בסעיף 10 לתגובה): "על-מנת לבדוק לעומקן את טענות משיבה 5 [פינטו, י.י.] לפיהם קיבל "אישור" מה-FBI למתן כספים למשיב 4 [ברכה, י.י.], נשלחה בקשה לעזרה משפטים לארה"ב שביקשה לקבל מידע בהקשר זה. המסקנה שהתגבשה לאחר קבלת התשובות מארה"ב ובדיקת כל הראיות שנאספו, הייתה כי בשורה של ארוכה של נושאים התברר כי לא נמצא בסיס לטענות המשיב 5". הדברים הנ"ל מוצגים באופן העלול להטעות את שופטי בית המשפט העליון, שכן:

 • פינטו לא טען מעולם שקיבל "אישור" מה-FBI למתן כספים לתנ"צ ברכה. לכן אין מקום לשלול, בתגובה לעתירה, "טענה" שכלל לא הועלתה. הטקטיקה הנפסדת שבה נקטו וינשטיין וניצן מלמדת על ניסיונם להטעות את השופטים;

 • פינטו טען, והדבר אושר בעדותו של סוכן ה-FBI, מריו פיזאנו, כי הוא הודיע ל-FBI על מתן כספים לברכה. דבריו של הסוכן נחשפו ב-News1. וכך הם נרשמו מפיו, במסגרת חיקור דין: "הסוכן המיוחד פיזאנו הודיע לח"מ, כי במועד כלשהו בשנת 2011 הוא שמע מפינטו שברכה - אשר למיטב הבנתו של הסוכן המיוחד פיזאנו הוא קצין בכיר ברשויות אכיפת החוק בישראל - היה ידיד קרוב של פינטו במשך שנים רבות. מאוחר יותר, בערך במאי או ביוני 2012, הרב פינטו אמר לסוכן המיוחד פיזאנו שבכמה הזדמנויות הוא נתן כסף לברכה";

וינשטיין ושי ניצן הינם אנשי משפט מובהקים. מנוסים וברצותם גם נועזים. הדעת נותנת, כי הם יודעים היטב להבחין בין "אישור" כביכול, שלא היה ולא נברא ואף לא נטען, לבין הגירסה לפיה פינטו "הודיע" לסוכן ה-FBI, כפי שאישר הסוכן עצמו. החשש הוא, כי ביסוד הצגת הדברים באופן מעווות גלומה הכוונה: להטעות את השופטים. וזה דבר חמור.

ארביב. פינטו נבדק בפוליגרף

פוליגרף - מה בין ברכה לארביב?

עד כמה מנסים וינשטיין ושי ניצן להרחיק עדות-אמת ניתן ללמוד דווקא מהתנהלותם בפרשת החשדות נגד ניצב (בדימ.) מנשה ארביב. כידוע, הסכימו וינשטיין ושי ניצן לקבל את עדותו של הרב פינטו נגד ארביב, ובתנאי שדברי הרב יחוזקו בבדיקת פוליגרף שבה ייבדק - ככל שיידרש. ואכן, הרב פינטו מסר עדות מפלילה נגד ארביב. עדותו נמצאה אמת בבדיקת פוליגרף. כך נעשה גם לגבי כמה ממקורביו של פינטו, שאף הם העידו נגדו ונבדקו בפוליגרף.

אלא שמה שטוב ונכון ואמת ויציב לעניין ארביב, נדחה על-ידי וינשטיין וניצן - ככל שמדובר בתנ"צ אפרים ברכה. לראיה: השניים דוחים את דרישת פינטו לאמת עדותו בפוליגרף. כמו-כן הם דוחים את הדרישות מצד גורמים נוספים, שהסכימו להיבדק בפוליגרף לגבי גירסאותיהם המפלילות נגד ברכה.

המסקנה העולה מכך: וינשטיין ושי ניצן לא רוצים לשמוע את האמת. המטרה - הגנה על ברכה, בכל מחיר, מקדשת את האמצעים, גם במחיר שיבוש מהלכי חקירה ומשפט. הפרת אמונים כבר אמרנו?

עמית. לא טען, לא הכחיש [צילום: פלאש 90]

גירסת פינטו ו"הכחשת" עמית

בסעיף 11 בתגובתם טוענים וינשטיין וניצן: "... במסגרת חקירת הפרשה נחקרו ניצב בדימוס אריה עמית וסגן ראש השב"כ בדימוס דורון וייס, שהמשיב 5 טען כי דיווח להם על מתן כספים למשיב 4, והם הכחישו הטענה וסתרו מפורשות את גירסת משיב 5". טענות אלה מציגות חצאי אמיתות, למצער, שכן:

 • אריה עמית לא סתר מאומה מדבריו של פינטו. נהפוך הוא. אריה עמית מסר בעדותו בפני חוקרי המשטרה: "הרב אמר לי לפחות פעם אחת שהוא עוזר לו. לא התעניינתי במה, כי אני יודע שהוא עוזר למיליונים. הוא אמר לי שהוא נתן לאפרים כחבר כספים, כבר מזמן. אני שב ומדגיש כי בעיני הרב הוא ראה את זה כמצווה כגמ"ח... לי זה נראה מאוד עמוק";

 • אריה עמית נחשב לאדם מנוסה, ואמנם לאחד ממקורביו של הרב פינטו. הוא גם נחשב למקורב מאוד לתנ"צ ברכה, ובמיוחד לראש אגף החקירות דאז, יואב סגלוביץ'. לכן יש לסמוך על עדותו ועל דבריו, כפשוטם, ולקבל את גירסתו, לפיה: הרב מסר לו, מבעוד מועד, על תמיכה שהוא מעניק לברכה.

תגובתם של וינשטיין ושי ניצן לעתירת אומ"ץ לוקה בחצאי אמיתות ובעיוותים רבים. ולא בכדי. שניהם עושים מאמץ בלתי הוגן ובלתי תקין, כדי לגונן על תנ"צ ברכה ולהכשיר את החלטתם להותירו בתפקידו כראש היחידה הארצית לחקירות הונאה. בפועל - יוקרתם האישית על-כף המאזניים. טוב יעשו אם יתעשתו, ואם יקפידו למלא את תפקידם כחוק ויפעלו למיצוי הדין עם כל המעורבים בפרשת, ובראשם אפרים ברכה.

תאריך:  15/10/2014   |   עודכן:  15/10/2014
יואב יצחק
מועדון הבלוגרים עוקבים: 1857 לקבלת רשימות יואב יצחק לדוא"ל
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
התפתחויות נוספות   /  פרשת פינטו
תגובת המדינה לעתירת אומ"ץ בפרשת אפרים ברכה והרב יאשיהו פינטו מחייבת כמה הערות נוקבות, וזה מבלי להיכנס לפרטי-הפרטים ומבלי לבחון האם כולם מדויקים.
14/10/2014  |  איתמר לוין  |   מאמרים
מערכת היחסים בין תת-ניצב אפרים ברכה לבין הרב יאשיהו פינטו ורעייתו דבורה ידועה ואין בה כדי להצדיק פתיחה בחקירה נגד ברכה. כך אומרת (יום ג', 14.10.14) פרקליטות המדינה, בתשובתה לעתירת אומ"ץ לבג"ץ, בה התבקש בית המשפט להורות על פתיחה בחקירה נגד ברכה.
14/10/2014  |  איתמר לוין  |   חדשות
הרב יאשיהו פינטו אומר כי בכוונתו לעמוד בתנאי הסדר הטיעון ואין בכוונתו להתראיין בפרשה. על פי דיווח בערוץ הראשון, הגיב פינטו לפנייה לפרקליטיו שדרשו הפסקת ראיונות בעניינו ואמר כי הראיונות של מקורביו אינם באחריותו.
13/10/2014  |  מחלקה ראשונה  |   חדשות
מפקד יחידה להב 433 לשעבר, מנשה ארביב, נחקר (יום ב', 13.10.14) בפעם השנייה בתוך 24 שעות. הוא חשוד בקבלת טובות הנאה ממקורבי הרב יאשיהו פינטו.
13/10/2014  |  איציק וולף  |   חדשות
פרקליט המדינה לשעבר, משה לדור, הוא הגורם שמנע חקירתו של תנ"צ אפרים ברכה על-ידי המחלקה לחקירות שוטרים, בפרשת הרב יאשיהו פינטו, למרות שקבע בתכתובת פנימית ליועמ"ש, יהודה וינשטיין: "נותר חשד שהכחשתו של ברכה לפיה מעולם לא קיבל אגורה מפינטו - אינה נראית טוב". את חלקו של לדור בשיבוש מהלכי החקירה, פירטנו כאן בהרחבה ("לדור מנע חקירת תנ"צ ברכה במח"ש", 09.10.14).
13/10/2014  |  יואב יצחק  |   כתבות