00:02    ישראל היום
דחתה את הקץ?

16:38    אלעזר לוין
חורש יקנה מגרש ב-155 מיליון

16:19    אלעזר לוין
מיזם גדול בחריש נקלע לקשיים