|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
טיפול בתא לחץ: להתחזק בנשימה
קבוצת ירדן
תמר פטרוליום: חברה עסקית או בית חרושת לג׳ובים?

כנס הקיץ של הכנסת ננעל לפנות בוקר

בתום 17 שעות דיון מרתוניות של חקיקה יצאה המליאה לפגרה שתימשך עד אחרי החגים ישיבות הוועדות יימשכו
04/08/2016  |   News1 News1   |   חדשות   |   כנסת 20   |   תגובות
מאת: עידן יוסף  |    |  תגובות    כנסת 20
ח"כים מהאופוזיציה בצילום משותף

הכנסת נעלה בארבע לפנות בוקר (יום ה', 4.8.16) את כנס הקיץ, בתום 17 שעות דיון מרתוניות, ויצאה לפגרה שתימשך עד אחרי חגי תשרי. עם זאת, יימשכו הדיונים העיקריים בוועדות הכנסת.

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין הודה "לכל העוסקים במלאכה הפרלמנטרית המורכבת ומאפשרים לנו את קיומה של דמוקרטיה למופת. אני מודה לעובדי הכנסת המסורים בכל התחומים. אני מאחל לכולנו קיץ טוב. המושב יחודש ב-30 באוקטובר 2016. ישיבה זו, כנס זה ומושב זה נעולים".

תאריך:  04/08/2016   |   עודכן:  04/08/2016
עידן יוסף
+הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בבנקים
15:37 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה הלילה ברוב של 32 תומכים וללא מתנגדים את הצעת החוק לקידום התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים של שר האוצר, משה כחלון. הצעת החוק נסמכת על מסקנות הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים. עיקרי החוק מתמקדים בהכנסת וביסוסם של גורמים חדשים לענפי השירותים הבנקאיים והפרדת הבנקים הגדולים מחברות האשראי על-מנת להגביר את התחרות ולהוזיל את מחירים בענפים הללו.
+בקריאה ראשונה: הגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות
09:37 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016. מוצע בה לעגן בחקיקה ראשית את המלצות הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים. בין היתר, מוצע לקבוע כי בנק בעל היקף פעילות רחב, כהגדרתו בחוק, לא יעסוק ולא ישלוט או יחזיק באמצעי שליטה בתאגיד שעוסק, בתפעול הנפקה של כרטיסי חיוב וסליקה ובסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב. כמו כן, מוצע לקבוע כי תאגיד בנקאי לא ישנה לרעה תנאי הסכם התקשרות עם לקוח שהתקשר או מעוניין להתקשר בהסכם לקבלת שירותים עם גוף פיננסי אחר, כפי שמוגדר בהצעת החוק, ולא ישלול מגוף פיננסי לתת שירותים פיננסיים או יגביל אותו ממתן שירותי פיננסיים. בנוסף, מוצע לקבוע כי תאגיד בנקאי יהיה חייב להעביר מידע בדבר היתרה בחשבון עובר ושב של לקוח לגוף פיננסי אחר, אם הלקוח ביקש זאת. כן, מוצע לקבוע שבעת בקשה של לקוח לתאגיד בנקאי להתקשר עמו בחוזה כרטיס אשראי, יציג התאגיד הבנקאי בפני הלקוח פרטים לעניין מנפיקים הקשורים עמו בהסכם הפצה, ימסור את פרטי הלקוח למנפיק מסוים כאמור, לפי בקשת הלקוח, וימסור ללקוח את כרטיס האשראי שהנפיק המנפיק האחר. בנוסף מוצע לקבוע הוראות מעבר הנוגעות לבנק המנפיק כרטיסי חיוב, שערב יום התחילה שלט או החזיק באמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב.
+בקריאה ראשונה: הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת
09:34 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת - הוראת שעה), התשע"ו-2016. מדובר בהצעה ממשלתית ובהצעה פרטית של ח"כ חמד עמאר, יעל כהן פארן וקבוצת חברי כנסת. החוק המוצע מתמקד בעידודם של יחידים, לרבות יחידים שהתאגדו כוועדי בתים משותפים, להתקין מתקנים לייצור חשמל, לצורך ייצור חשמל ומכירתו לבעל רישיון ספק שירות חיוני המוגדר בחוק משק החשמל, התשנ''ו-1996 כרישיון לניהול המערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל. מוצע לקבוע תמריץ הכולל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על מלוא ההכנסה ממכירת החשמל, וכן הקלת מס הכנסה לפי אחת משתי אפשרויות, עד סכום כולל של 60,000 שקלים חדשים בהתאם לבחירת מבקש ההטבות. כן מוצע לקבוע הטבות מס ליחידים בעלי מקרקעין, שישכירו אותם ליחידים לצורך התקנת מתקנים לייצור חשמל ומכירתו לבעל רישיון ספק שירות חיוני לפי אחת משתי האפשרויות בהתאם לבחירת מבקש ההטבה: מתן פטור ממס הכנסה על ההכנסה מהשכרת המקרקעין, בגבולות תקרת ההשכרה השנתית המפורטת בסעיף 3(ב)(1), ובהתאם למנגנון ולתנאים הקבועים בו; מיסוי ההכנסה מהשכרת המקרקעין בשיעור מס מופחת של 10%, כאמור בסעיף 3(א)(2). בנוסף, מוצע לתת למי שזכאי לקבל הטבות במס הכנסה לפי החוק המוצע גם הקלות במס ערך מוסף ובהן פטור מרישום והגשת דוח לפי חוק מס ערך מוסף, התשל''ו-1975.
+בקריאה ראשונה: יוארך מועד הגשת דוח מיסים תקופתי
09:32 04/08/16  |  
אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ו-2016. מוצע בה להאריך את התקופה בסעיף 67א לחוק להגשת דוח תקופתי, בידי עוסק החייב בדיווח מפורט, ולקבוע כי הדוח כאמור יוגש בתוך 21 ימים שלאחר תקופת הדוח התקופתי.
+בקריאה ראשונה: סופיות סליקה במסלקות
09:31 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 62) (סופיות הסליקה במסלקות), התשע"ו-2016. בהצעת החוק מוצע לעגן בחוק הוראות הנדרשות לצורך מזעור הסיכונים שאליהם חשופות מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב ומסלקת מעוף ולספק הגנה לדרך פעולתן, ולצורך הקניית ודאות משפטית לסופיות הסליקה במסלקות, הן במצב שבו חבר מסלקה נקלע להליכי חדלות פירעון או הליכים לפי הפרק השלישי לחלק התשיעי של חוק החברות, התשנ''ט-1999, שעוסק בפשרה או הסדר, שניתן לקבל בהם צו הקפאת הליכים.
+תחת מחאה: חקיקה בקריאה ראשונה אושרה במליאה
09:29 04/08/16  |  
חברי האופוזיציה מחו על ההצבעות המרתוניות בקריאה ראשונה:
סגן יו"ר הכנסת חיליק בר אמר: "הבאתם באופן תקדימי 10 חוקים של 108 עמודים שאף אחד לא יודע לדקלם מהם. זה לא חלק מניקוי השולחן בסוף מושב. יו"ר הקואליציה מכתיב לנו הצעות בקריאה ראשונה שאין לאף אחד מהקואליציה והאופוזיציה מושג מה הם. זה לא מכבד את הכנסת ואת החוקים שאנחנו לפחות משקיעים בקריאתם". חברת הכנסת סתיו שפיר (המחנה הציוני): "אחרי 3 ימים רצופים אנחנו יושבים שעות ארוכות היום ומצביעים על הצעות חוק ש-98% מהיושבים אינם מבינים אותן. הבית הזה איבד את כל הרוח והנשמה שלו כשיושבים ח"כים ומצביעים כמו מכונות, נכנסים לוועדות ומצביעים על חוקים נגד הציבור מתוך גחמות פוליטיות. אין לי ספק שאם היו מתעמקים היו משנים הצבעתם. מה שקורה בסוף הוא שיכלו לשבת פה שני אנשים כי הכל מכור. עמדתכם ידועה ויש לכם רוב קואליציוני ומשמעת קואליציונית שלא ניתן לשבור אותם. רוב האנשים שיושבים פה רציניים והבעיה היא שהם אימצו את כללי המשחק. אל תהיו רובוטים".
+בקריאה ראשונה: חוק לחברת ביטוח שלא שילמה תגמולים במועד
09:27 04/08/16  |  
אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 7) (הגדלת הריבית המיוחדת והוספת ביטוחים אישיים), התשע"ו-2016 של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני. סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 קובע את סמכות בית המשפט לפסוק ריבית מיוחדת, אם חברת הביטוח לא שילמה את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב במועדים הקבועים בסעיף 27 לחוק. הסעיף קובע כי כאשר מדובר בביטוחים מסוג "ביטוחים אישיים" כהגדרתם בסעיף, בית המשפט חייב לפסוק פיצויים ולגבי יתר סוגי הביטוחים, בית המשפט רשאי לעשות זאת. מוצע להגדיל את שיעור הריבית הקבועה בסעיף ולקבוע כי שיעור הריבית המיוחדת לא יעלה על פי עשרים מהריבית הקבועה בהגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, לעומת פי שלושה כקבוע היום. בנוסף, מוצע להוסיף לביטוחים הנכללים בהגדרה "ביטוחים אישיים", ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.
+בקריאה ראשונה: חשבונות ניהול עצמי במוסדות חינוך
09:25 04/08/16  |  
הצעת חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)(תיקון מס' 4)(חשבונות ניהול עצמי), התשע"ו-2016 אושרה בקריאה ראשונה. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), קובע כי רשות חינוך מקומית תנהל את כל התשלומים שמועברים לה על ידי המדינה לשם מימונם של מוסדות החינוך בחשבון בנק נפרד, המיועד למטרה זו. מוצע לקבוע כי מוסדות חינוך רשמיים יפעלו במתכונת של ניהול עצמי, בכפוף לחתימה על מסמך הבנות בין משרד החינוך לבין הרשות המקומית, שבמסגרתה משרד החינוך והרשויות המקומיות יעבירו למוסדות החינוך סמכויות, משאבים ואחריות בהתאם להסכם ניהול עצמי. כן מוצע כי נוסף על חשבון ההקצבות של הרשות המקומית, היא תפתח חשבון בנק נפרד בבעלותה עבור כל מוסד חינוך רשמי בניהול עצמי, שניתן יהיה להפקיד בו גם הכנסות אחרות של המוסד, ושיחולו עליו כללים דומים לאלה החלים על החשבון המרכזי של הרשות.

+בקריאה ראשונה: תיקונים לחוק המכר
09:25 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016. מוצע לקבוע מספר תיקונים בחוק המכר (דירות). בין היתר, מוצע לקבוע כי מוכר לא ימכור דירה לפני שאושרה תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה לבניית אותה דירה. כמו כן, מוצע לקבוע כי מוכר לא יגבה עבור התחייבות כלפי קונה לשמור לו, לתקופה מסוימת, את הזכות לרכוש דירה מסוימת, סכום העולה על הסכום שקבע שר הבינוי והשיכון. בנוסף מוצע לקבוע שבעת כריתת חוזה לפני ניתן היתר בנייה לבניית דירה, יציין המוכר בחוזה המכר את הצפי לקבלת היתר הבנייה, ובנוסף יפרט בחוזה המכר מידע על שינויים במצב התכנוני שיש בהם כדי להשפיע השפעה של ממש על השימוש הסביר בדירה או ברכוש המשותף. כן, מוצע לקבוע כי המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה, אם חלקי הבניין שאינם הדירה, לרבות הרכוש המשותף, שונים באופן מהותי מהאמור במפרט.
+בקריאה ראשונה: ביטול והחלפת חוק המרשם הפלילי
09:24 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016. עקב קשיים וליקויים בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הוקמה ב-2008 ועדה לבחינת החוק. בהמלצותיה, שמה הוועדה דגש על אינטרס השיקום של בעל הרישום הפלילי וכן ראתה חשיבות לפשט את הוראות החוק ולהבהיר את המצב החוקי ביחס לגופים השונים המקבלים מידע מהמרשם הפלילי. בכלל המלצותיה התייחסה הוועדה לסוג המידע שיימסר ולהיקפו, לצורת הצגת המידע, לרישום המשטרתי והגישה אליו, לתקופות הזמן שבהן יימסר מידע, לשקילת המידע ולהערכתו ועוד. בעקבות המלצות הוועדה. מוצע לבטל את חוק המרשם הפלילי ולהחליפו בחוק חדש המשקף את ההמלצות וכולל תיקונים נוספים הנוגעים לנושאים השונים המעוגנים בחוק.
+סופית: תאגיד בנקאי יודיע מראש על סגירת סניף
09:23 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 22), התשע"ו-2016. תאגיד בנקאי המבקש לסגור סניף קבוע, כלומר סניף שאינו ארעי, יגיש למפקח על הבנקים בקשה מנומקת בכתב על כך. המפקח, יודיע בתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה לסגירת סניף, ואם הוא ביקש פרטים נוספים הדרושים לדעתו לבדיקת הבקשה - בתוך 30 ימים מקבלתם, אם הוא מסכים או מתנגד לסגירת הסניף, והוא רשאי להתנות את סגירת הסניף בתנאים, לרבות דחיית מועד הסגירה. אם ניתנה החלטה בדבר הסכמה לסגירת הסניף הקבוע, התאגיד הבנקאי יודיע על כך ללקוחותיו בכתב וכן בדרכים שבהן הוא נוהג למסור הודעות לאותם לקוחות, ויהיה רשאי לסגור את הסניף רק לאחר שחלפו 60 ימים ממועד מסירת ההודעה ללקוחות. בנוסף, השיקולים שהמפקח מביא בחשבון בעת החלטה למתן היתר סניף, לרבות שיקולים של טובת הציבור, יובאו בחשבון גם בהחלטה בבקשה לסגירת סניף. יו"ר ועדת הכלכלה יוזם החוק, ח"כ כבל: "זהו חוק האימא של משה כחלון, שנולד לאחר שסגרו את סניף הבנק בשכונה שלה".
+סופית: הורדת חסמים לעסקים קטנים ובינוניים במכרזי מדינה
09:21 04/08/16  |  
אושרה הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2016 בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים, לא יתנה עורך המכרז את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז, אלא במקרים שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. כמו כן, עורך המכרז יבחן בכל התקשרות אם נכון לבצעה באמצעות עסק זעיר, קטן או בינוני, כפי שהם מוגדרים בהצעת החוק, ואם החליט כי נכון לבצע את ההתקשרות באמצעות עסקים כאמור, יפעל לקביעת התאמות בתנאי המכרז או ההתקשרות. שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הבחינה כאמור וההתאמות בתנאי המכרז. בנוסף, הגופים שחוק חובת המכרזים חל עליהם יחויבו לפרסם באתרי האינטרנט שלהם, עד ה-31 במרס של כל שנה, נתונים על שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים בהתקשרויותיהם בשנה שחלפה.
+סופית: אושר חוק הספאם
09:04 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו-2016 של ח"כ מיקי רוזנטל. סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) יכלול בהגדרה "דבר פרסומת" גם מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או הפצת תעמולה, כך שהאיסור יחול גם על הפצת מסרים אלה. מאיסור זה תוחרג בקשת תרומות לשם התמודדות בפריימריז או בחירות לכנסת, לראש רשות מקומית או לרשימת מועמדים ברשות מקומית וכן תעמולה שיש בה מסר פוליטי. כמו כן, משלוח דבר פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, לשם קבלת תרומה או הפצת תעמולה על ידי מפרסם שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור, לא יהווה הפרה של משלוח דבר פרסומת אסור, ובלבד שהנמען לא הודיע על סירובו לקבל את דבר הפרסומת באחת מן הדרכים הקבועות בהצעת החוק. יתוקן עניין הסרת שם הנמען מרשימת תפוצה של מפרסם בעת משלוח דבר פרסומת בשיחה טלפונית, וכן התאמה נוספת לעניין הכללת המונח "בקשת תרומה" או "תעמולה בתחילת דבר הפרסומת, כפי שקבוע לעניין פרסומת בחוק כיום.
+סופית: פקחים יוכלו להטיל קנסות על אופניים חשמליים
09:01 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומית (תעבורה), התשע"ו-2016. מדובר בהצעה ממשלתית של שר הבט"פ גלעד ארדן ובהצעה פרטית של ח"כ מירב בן-ארי. רשויות מקומיות יוסמכו לפעול לאכיפת עבירות תעבורה שמתבצעות בתחום שיפוטן המפורטות בתוספת הראשונה. העבירות הכלולות בשלב זה בתוספות נוגעות לרכיבה על אופניים, אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי (להלן - אופניים), כגון רכיבה על אופניים על המדרכה, רכיבה על אופניים באופן אסור והליכת הולכי רגל על שביל אופניים. אכיפת עבירות התעבורה תהיה כפופה לאישור מועצת הרשות המקומית וכפופה להוראות החוק ולנוהל ארצי שתגבש משטרת ישראל ויאשר היועץ המשפטי לממשלה. הרשות המקומית תוסמך להתקין חוקי עזר שיסדירו באופן מפורט יותר את אופן הפעלת הסמכויות של פקחים, ובכלל זה לקבוע הוראות לעניין האגרות או התשלומים שתגבה הרשות המקומית בעד ביצוע פעולות האכיפה והפיקוח.
+סופית: אושר התיקון החמישי לחוק השידור הציבורי
09:00 04/08/16  |  
הצעת חוק השידור הציבורי ((תיקון מספר 5) אושרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל (המחנה הציוני), הציג את הצעת החוק, לפיה יתוקן חוק השידור הציבורי הישראלי. מועד תחילת השידורים יידחה ל-30 באפריל 2017, תוך מתן אפשרות לשר התקשורת ושר האוצר להקדים זאת ל-1 בינואר 2017. בנוסף, מינואר 2017 תפעל הנהלת התאגיד מירושלים, ב-1 ביולי 2017 יהיה מעבר של רוב עובדים לבניין הקבע ועד 1 ביוני 2018 כל עובדי התאגיד, למעט יחידות שוליות, יעברו למשכנם הקבוע בירושלים. שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה, יהיה רשאי להורות על עיכוב תשלומים המועברים לתאגיד. הסכומים ששר האוצר יהיה ראשי להטיל בשל כל עיכוב בהליך המעבר לירושלים יהיה: בעד חודש ראשון של עיכוב 2 מיליון שקלים ובכל חודש נוסף של עיכוב במעבר לירושלים הסכום יעלה ב-2 מיליון שקלים נוספים עד למקסימום של 10 מיליון שקלים והסכומים יהיו מצטברים. עוד נקבע כי התאגיד ידווח לוועדת הכלכלה על ההתקדמות במעבר לירושלים אחת לחודשיים, החל מינואר 2017.
+סופית: עיגון ארגון סטודנטים ארצי יציג
08:56 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - ארגון סטודנטים ארצי יציג), התשע"ו-2015 של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי כנסת. בחוק זכויות הסטודנט יעוגנו מעמדו ותפקידיו של ארגון שהוא תאגיד שלא למטרות רווח שחברות בו למעלה ממחצית אגודות הסטודנטים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה כגוף הארצי היציג של הסטודנטים בישראל. ייקבעו הוראות בעניין התנהלות ארגון יציג כאמור וכי המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים תשלום עבור פעילות הארגון היציג וכן דמי רווחה שיוקצו לפעילות לרווחת הסטודנטים שיבצע הארגון.
+בקריאה ראשונה: תרגום פרסומות בטלוויזיה
08:52 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של חברי הכנסת עיסאוי פריג' (מרצ) ואיתן כבל (המחנה הציוני), לפיה כתוביות תרגום לשפת הסימנים בפרסומות בטלויזיה צריכה להיות בכל שידור מעבר לדקה אחת, ולא רק מעבר ל-5 דקות, כפי שקובע החוק כיום. 44 תמכו, ללא מתנגדים או נמנעים והיא תחזור לוועדת הכלכלה להמשך דיונים.
+סופית: חובת העסקת מוגבלים במכרזים ממשלתיים
08:51 04/08/16  |  
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11) עברה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. ח"כ איציק שמולי: החוק הזה מתמקד במגזר הפרטי וקובע שחברות פרטיות שירצו לגשת למכרזים ממשלתיים, יחויבו להעסיק אנשים עם מוגבלות. ח"כ נורית קורן: זהו יום מיוחד. אני מצדיעה לאנשים עם מוגבלות שמשתלבים בשוק העבודה. הנושא הזה חוצה מפלגות וזוהי פריצת דרך. זהו ערך עליון.
+סופית: גופים ציבוריים יחויבו להשתמש במסמכים ממוחשבים
08:49 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2016 של ח"כ מיקי לוי. בהתקשרות בין המדינה או גוף מתוקצב לבין ספק למכירת נכס או למתן שירות יועברו שוברי קבלה, חשבוניות, הודעות זיכוי וחשבוניות מס בדרך דיגיטלית בהתאם להוראות שקבע שר האוצר. כן מוסמך שר האוצר לפטור גופים של המדינה או סוגי עסקאות מהעברת אותם מסמכים בדרך דיגיטלית - הכל בכפוף לסייגים שנקבעו בקשר לגופים וגופים מתוקצבים ששר הבריאות הוא השר הממונה עליהם או בקשר לרשויות מקומיות וחברות עירוניות ששר הפנים הוא השר הממונה עליהן. כן יקבעו בתוספת גופים וסוגי עסקאות של גופים של החוק המוצע לא יחול עליהם לרבות הסמכה של הממונה על הביטחון ומערכת הביטחון להחריג יחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון או עסקאות מסווגות שיוחרגו אף הם מתחולת החוק.
+סופית: שונה מועד חישוב הזכות לדמי מחלה בשל מחלת ילד
08:48 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016, של חברי הכנסת מרב מיכאלי, רועי פולקמן ורחל עזריה. חישוב הזכות לדמי מחלה עקב היעדרות בשל מחלת ילד יחל מהיום הראשון שבו נעדרו לסירוגין העובד או בן זוגו בשל מחלת ילדם.
+מייקל אורן מונה לסגן שר
08:47 04/08/16  |  
ח"כ מייקל אורן (כולנו) הצהיר אמונים במליאת הכנסת ומונה לסגן שר במשרד ראש הממשלה.
+סופית: חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
08:46 04/08/16  |  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016. מטרת הרשות החדשה הינה לעודד ולהגדיל את היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית ולהאיץ את ביצועם. בתוך כך, תהיה אחראית הרשות לאתר אזורים עירוניים בנויים המתאימים להתחדשות עירונית ולהכין תכניות וכן תסייע להתארגנות דיירים לשם מימוש וקידום מיזמי התחדשות עירונית. לצד זאת, תלווה הרשות את בעלי הדירות במתחמי התחדשות עירונית, במטרה להגן על זכויותיהם ולמנוע מצבים של כפייה או ניצול שלהם מצד יזמים, מארגני עסקאות ועוד. בין היתר, תגבש הרשות רשימה של קבלני ביצוע, מנהלי מיזמים, מתכננים ושמאים העוסקים בהתחדשות עירונית ונמצאו כעומדים בתנאי סף שקבעה הרשות, תגבש ותפרסם באופן נגיש חומרי הסברה והדרכה לציבור, לרבות נוסחים מומלצים להתקשרות עם יזמים או מארגנים בעסקאות להתחדשות עירונית, וכן תמנה ותעסיק יועצים חברתיים לליווי הדיירים במהלך קידום המיזמים.
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
תגיות מי ומי בפרשה
 אבי דיכטר / Avi Dicter   אביגדור (איווט) ליברמן / Avigdor  Liberman   אברהם נגוסה / Avraham Neguise   אוסאמה סעדי / Osama Saadi   אופיר אקוניס / Ofir Akunis   אורי מקלב / Uri Maklev   אורי יהודה אריאל / Uri Yehuda  Ariel   אורלי לוי-אבקסיס / Orly Levi-Abekasis   אורן חזן / Oren Hazan   אחמד טיבי / Ahmad  Tibi   איוב קרא / Ayoob Kara   איילת נחמיאס-ורבין / Ayelet Nahmias-Verbin   איילת שקד / Ayelet Shaked   איימן עודה / Eiman Ode   אילן גילאון / Ilan Gilon   איתן ברושי / Eitan Broshi   איתן כבל / Eitan Cabel   אכרם חסון / Akram Hasson   אלון שוסטר / Schuster Alon   אלי אלאלוף / Eli Alaluf   אלי כהן / Eli Cohen   אליהו בן-דהן / Eliyahu Ben-Dahan   אלעזר שטרן / Elazar Shtern   אמיר אוחנה / Amir Ohana   אראל מרגלית / Erel Margalit   אריה מכלוף דרעי / Aryeh  Machluf Deri   באסל גטאס / Basel  Ghattas   בנימין נתניהו / Benjamin  Netanyahu   גילה גמליאל / Gila  Gamliel   גלעד מנשה ארדן / Gilad  Erdan   ג'מאל זחאלקה / Jamal  Zahalka   דני עטר / Danielle Attar    דני בן יוסף דנון / Dani Danon   זאב אלקין / Ze'ev Elkin   זאב בנימין בגין / Ze'ev Binyamin Begin   זוהיר בהלול / Zohir Bahalul   ז'קי לוי / jackie Levy   חיים ילין / Haim Yalin   חיים כץ / Haim Katz   חיליק (יחיאל) בר / Yehiel Bar   חמד עמאר / Hamad Amar   חנין זועבי / Haneen  Zoabi   טלי פלוסקוב / Tali  Ploskov   יאיר לפיד / Yair  Lapid   יגאל גואטה / Igal  Guetta   יהודה גליק / Yehuda Glick   יואב בן-צור / Yoav Ben-Tzur   יואב גלנט / Yoav Galant   יואב קיש / Yoav Kish   יואל חסון / Yoel Hason   יואל (יולי) אדלשטיין / Yoel Edlshtein   יואל קוסטנטין רזבוזוב / Yoel Konstantine  Razvozov   יוליה  מלינובסקי / Yuliya Melinovsky   יוסף גריף / Yosef Garif   יוסף תיסיר ג'בארין / Yousef Taysir Jabareen    ינון מגל / Yinon  Magal   יעל גרמן / Yael  German   יעל כהן-פארן / Yael  Cohen Paran   יעקב ליצמן / Yaakov Litzman   יעקב מרגי / yaakov Margi   יעקב פרי / Yaakov  Perry   יפעת שאשא-ביטון / Yifat  Shasha-Biton   יצחק כהן / Yitzhak  Cohen   יצחק (איציק) שמולי / Itzik  Shmuli   ירון מזוז / Yaron Mazuz   יריב לוין / Yariv Levin   ישראל אייכלר / Yisrael  Eichler   ישראל כץ / Israel  Katz   מאיר כהן / Meir  Cohen   מאיר פרוש / Meir Porush   מייקל אורן / Michael Oren   מיכאל  מלכיאלי / Michael Malkieli   מיכל בירן / Michal Biran   מיכל רוזין / Michal Rozin   מיקי לוי / Mickey  Levy   מירב בן-ארי / Meirav  Ben-Ari   מירי  רגב / Miri Regev   מכלוף מיקי זוהר / Miki Zohar   מנואל טרכטנברג / Manuel Trajtenberg   מרב מיכאלי / Merav  Michaeli   מרדכי (מוטי) יוגב / Mordhay  Yogev   משה גפני / Moshe Gafni   משה כחלון / Moshe Kahlon   משה (בּוֹגי) יַעלון / Moshe  Ya'alon    משולם נהרי / Meshulam Nahari   נאוה בוקר / Nava Boker   נורית קורן / Nurit Koren   נחמן שי   ניסן סלומינסקי / Nissan Slomiansky   נפתלי בנט / Naftali  Bennett   סילבן שלום / Silvan  Shalom   סעיד  אלחרומי / Said Elharumi   סתיו שפיר / Stav Shafir   עאידה  תומא-סלימאן / Aida  Touma-Suleiman   עבד אל-חכים חאג' יחיא / Abd al-Hakim  Hajj Yahya   עבדאללה אבו-מערוף / Abdullah  Abu Ma'aruf   עודד פורר / Oded Forer   עיסאווי פריג' / Issawi Frej   עליזה לביא / Aliza Lavi   עמיר ארמונד פרץ / Amir  Peretz   עמר בר-לב / Omer  Bar-Lev   עפר שלח / Ofer  Shelah   פנינה תמנו-שטה / Pnina Tameno-Shete   ציפי חוטובלי / Tzipi  Hotovely   ציפי לבני (שפיצר) / Tzipi  Livni   קארין אלהרר / Karin  Elharar   קסניה סבטלובה / Ksenia Svetlova   רוברט אילטוב / Robert Ilatov   רויטל סויד / Revital Swid   רועי פולקמן / Roei Folkman   רחל עזריה / Rachel  Azaria   שולי מועלם-רפאלי / Shuli  Mualem-Refaeli    שי  פירון / Shai  Piron   שלי רחל יחימוביץ' / Shelly  Yachimovich   שרון גל / Sharon Gal   שרן השכל / Sharren Haskel   תמר זנדברג / Tamar Zandberg 
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
כנס הקיץ של הכנסת ננעל לפנות בוקר
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
דניאל143
4/08/16 10:00
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  כנסת 20
לא כל יום משנים החלטה קודמת, אך זה מה שקרה (יום ד', 3.8.16) בוועדת הכספים. בעקבות עתירה לבג"ץ של מספר רשויות מקומיות, ביניהן נתניה וחדרה, נגד החלטת הוועדה והמשרד לשירותי דת, להקצות תוספת תקצוב מיוחדת ל-4 רשויות במסגרת אישור אמות המידה לתקצוב המועצות הדתיות ב-2016 ועקב הודעת משרד המשפטים, כי קיימת בעיה חוקית באישור התוספת המיוחדת למספר רשויות בלבד, הוועדה דנה מחדש בנושא. לבסוף, אישרה הוועדה את אמות המידה לתקצוב המועצות הדתיות ברחבי הארץ בהתאם למתכונת המקורית, ללא מתן הטבה ייחודית לרשויות ספציפיות.
03/08/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
במסגרת ישיבת המשך משותפת של הוועדה לזכויות הילד בראשות ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון וועדת המדע והטכנולוגיה בראשות ח"כ אורי מקלב בנושא 'מיגור תופעת שכחת ילדים ברכב', הוצגה (יום ד', 3.8.16) תוכנית כוללת ללחימה בתופעת שכחת ילדים ברכב.
03/08/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
מליאת הכנסת אישרה (יום ד', 3.8.16) בקריאה שנייה ושלישית את החוק להקמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הרשות החדשה תבוא במקום אגף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר. לרשות יהיה מעמד עצמאי, והיא תחיל לפעול ב-1 בספטמבר. בראש הרשות תעמוד בשנים הקרובות המפקחת על הביטוח דורית סלינגר.
03/08/2016  |  אלעזר לוין  |   חדשות
ועדת הכלכלה דנה (יום ד', 3.8.16) מחדש בהצעת הממשלה לתקן את חוק השידור הציבורי הישראלי, שנועדה לדחות את סגירת רשות השידור ופתיחת תאגיד השידור הציבורי "כאן". זאת לאחר שאתמול הכריעה הוועדה באשר לדחיית מועד השידורים ל-30 באפריל 2017, תוך מתן אפשרות לשר התקשורת ושר האוצר להקדים זאת ל-1 בינואר 2017. כמו-כן דנה הוועדה היום מחדש בהחלטה שהתקבלה אתמול לפיה השידורים מירושלים יחלו ב-1 ביוני 2018.
03/08/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
ועדת הכספים אישרה (יום ד', 3.8.16) העברת 4.2 מיליארד שקלים, מחציתם, 2.08 מיליארד שקלים, העברות תקציביות במסגרת שינוי סדרי עדיפויות בתקציב 2016 ומחציתם, 2.12 מיליארד שקלים, במסגרת העברת עודפי תקציב של משרדי ממשלה מ-2015 ל-2016.
03/08/2016  |  מירב ארד  |   חדשות
רשימות נוספות   /   כנסת 20  /  מי ומי  
המבקר יבחן הצהרות הון של ח"כים   /  מירב ארד
"ישפוט העם בקלפי. ישלוט העם בשלט"  /  עידן יוסף
יתומים בעקבות פיגוע יקבלו סיוע  /  יפעת גדות
אי-ההסכמה מאחורי חוק השבת  /  עידן יוסף
הארץ מגן על חנין זועבי  /  אלעזר לוין
הזוג המוזר  /  איתמר לוין
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
איתמר לוין
איתמר לוין
המתקפה האירנית מהווה הזדמנות פז לישראל, אך מותר להניח שהממשלה תבזבז אותה    ובינתיים: האנטישמיות בארה"ב שוברת שיאים, הקבינט ממשיך לדלוף ויריב לוין מפגין צביעות
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
הלא חרדים מסרבים להיות "חוטבי עצים ושואבי מים" לרבנים, אברכים ופוליטיקאים חרדים    או שהחרדים ימלאו את חובתם האזרחית או שיסתלקו מכאן
אלי אלון
אלי אלון
כשלושה שבועות לאחר סיום מלחמת ששת הימים, הסתערו עשרות תושבים ערבים מרצועת עזה על מחנה מחסני האספקה והמזון שהיה שייך לכוח האו"ם
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il