|   15:07:40
דלג
  עידן יוסף  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
טוען רבני יכול לשקם את חיי הנישואין שלכם?
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?

מועצת העיתונות הפכה החלטתה: להשעות את נוני מוזס

בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות והתקשורת - בערכאת ערעור - בראשות פרופ׳ מוחמד ותד פסק: ידיעות אחרונות חייבת להשעות את המו"ל והעורך האחראי שלה, ארנון (נוני) מוזס, מעבודתו העיתונאית עד להכרעה הסופית בהליך הפלילי המתנהל נגדו בתיק 2000
30/12/2020  |   עידן יוסף   |   חדשות   |   פרשת נתניהו-מוזס   |   תגובות
נוני מוזס [צילום: רועי עלימה/פלאש 90]

בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות והתקשורת, בראשות פרופ׳ מוחמד ותד, קבע כי ידיעות אחרונות חייבת להשעות את המו"ל והעורך האחראי שלה, ארנון (נוני) מוזס, מעבודתו העיתונאית עד להכרעה הסופית בהליך הפלילי המתנהל נגדו בעקבות החלטת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום - בפרשה הידועה כ"תיק 2000״ (נגד מוזס ונגד ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו), בגדרו יוחסה למוזס עבירה של הצעת שוחד לבנימין נתניהו, ואילו לאחרון יוחסה עבירה של מעשה הפרת אמונים. כמוכן, בית הדין הורה על פרסום פסק הדין באמצעי התקשורת בהקדם האפשרי ובהבלטה הראויה [יובהר כי הפרסום ב-News1 נעשה לצורך ידיעת הקוראים, מאחר שלהחלטת לבית הדין האמור אין כל תוקף מחייב לגבי כלי תקשורת שאינם חברים בו, ע.י.].

בית הדין קיבל בכך, פה אחד, את ערעורה של עמותת הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת, באמצעות בא-כוחה עו״ד אלעד מן, על פסיקה קודמת של בית הדין לאתיקה בעקבות תלונתה של עמותת הצלחה מיום 22.11.19, אשר ביקשה, כי בית-הדין יפעל לפי סמכותו המעוגנת בסעיף 25(א) לתקנון האתיקה, ולהורות לידיעות אחרונות להשעות את מוזס מעבודתו העיתונאית.

על-פי סעיף זה, "עיתונאי שהוגש נגדו ע"י המדינה כתב אישום בשל עבירה פלילית, ידון בעניינו בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות ויקבע אם יש בעבירה המיוחסת לו קלון למקצוע העיתונאות. קבע בית הדין לאתיקה שבאותה עבירה יש קלון למקצוע העיתונאות, יהיה רשאי לחייב את העיתון להשעות את העיתונאי מעבודתו העיתונאית במידה הראויה, כפי שיקבע בית הדין לאתיקה על-פי העבירה ועל-פי מכלול הנסיבות, וזאת עד להכרעת הדין הסופית".

בית-הדין לאתיקה, בראשות עו"ד חנוך קינן, מצא אז כי אומנם בעבירות בהן מואשם מוזס יש קלון למקצוע העיתונות, אולם כיוון שהסעיף מכוחו הוגשה התלונה הוסר מהנוסח המעודכן של תקנון האתיקה, אין מקום לקבל את התלונה.

על החלטה זו של בית-הדין הגישה עמותת הצלחה, ביום 28.10.20, את הערעור שבו הוצגו שתי טענות מרכזיות:

  • בית-הדין לא הזמין אותה להביא את טענותיה, עובר להכרעה בשאלה גופא, ביחס לשאלה אם בוטלה סמכות בית-הדין לפי סעיף 25 לתקנון במסגרת התיקון לתקנון. זאת, במיוחד משום ששאלה זו לא נדונה במסגרת הדיון אשר התקיים בפני בית-הדין.

  • אין לראות בתיקון האמור של התקנון כמבטל את סמכות בית-הדין שלפי סעיף 25(א). שכן, במסגרת תיקון התקנון, הוראת סעיף 25 הועברה ממסגרת נורמטיבית אחת, התקנון, למסגרת נורמטיבית אחרת, סעיף 12 לנוהל בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות והתקשורת בישראל, כפי שאושר ביום 28.11.19.

אב בית הדין לאתיקה בפניה הוגש הערעור, מוחמד ותד, ציין (יום ג', 29.12.20) בפסק הדין: "לאחר שעיינתי בערעור על כל נימוקיו, לרבות הטיעונים אשר הוצגו בפנינו בעל-פה, נחה דעתי כי יש לקבל את הערעור, ובהתאם להורות למשיבה 1 (ידיעות אחרונות) להשעות את מוזס מעבודתו העיתונאית עד להכרעה הסופית בהליך הפלילי המתנהל נגדו בפרשת 2000... הנה-כי-כן, משקבעתי זאת, ומשבחרו המשיבים שלא לערער על החלטתו של בית-הדין, הרי שמשמעות הדבר היא כי קביעת בית-הדין, בדעת רוב, לגוף העניין, בעינה עומדת. רוצה לומר, כי המעשים הפליליים המיוחסים למוזס מבססים קלון על מקצוע העיתונאות, ומשכך יש להורות למשיבה 1 על השעיית עבודתו העיתונאית של מוזס עד להכרעה הסופית בהליך הפלילי המתנהל נגדו. מסקנה זו מתחייבת לא רק משום שהמשיבים בחרו שלא לערער על החלטת בית-הדין, כי אם גם משום שהחלטת בית-הדין בעניין זה נכונה היא לגופו של עניין".

ותד כתב עוד: "מעשים (אלה) המיוחסים למוזס כנאשם בפלילים, גם מבססים, קלון במובנו הקלאסי ביותר של הביטוי על מקצוע העיתונאות. מדובר במעשים בעלי חומרה מוסרית גבוה מאוד, כזו אשר יש בה כדי לזעזע את אמות הספים, למוטט את הפיגומים האתיים עליהם מושתת מקצוע העיתונאות, ואף לפגוע פגיעה אנושה באימון הציבור בכלי התקשורת ובעיתונאים. נזקים קשים אלה למקצוע העיתונאות הם בעלי השלכה דרמטית נוספת על חופש הביטוי בכלל ועל חופש העיתונות בפרט. זאת, נוסף להטלת דופי מוסרי באופן שבו העיתונות משפיעה על דעת הקהל ועל השוק החופשי של הרעיונות בציבור".

בהמשך פסק הדין הוסיף: "כוחה של חזקת החפות יפה ביחס להליך הפלילי, ומכל מקום לא להיבטים הציבוריים והאתיים האופפים את הפרשה המונחת בפנינו. התעלמות בית-הדין מכתב האישום נגד מוזס משמעה לא רק התעלמות בלתי מבוססת מהמסד הראייתי עליו עומד כתב האישום, כי אם גם התעלמות בלתי סבירה, באופן קיצוני, מכוחו של מוזס להשתמש בכוחו הרב, כעורך ראשי של המשיבה 1, בין היתר, ביחס לאופן סיקור הפרשה מושא כתב האישום עצמו".
בשולי הדברים, אב בית הדין הביע צער רב ביחס להתנהגות המו"ל והעיתון "אשר בחרו שלא להתייצב לדיונים בפני בית-הדין - הן בפני הערכאה הדיונית והן בפני ערכאת הערעור - תוך התעלמות מופגנת מההליכים המתנהלים נגדם. התנהגות זו כשלעצמה היא התנהגות בלתי אתית בעליל, המשקפת זלזול בבית-הדין ובדיני האתיקה המונחים ביסוד הקמתו. כיבוד כללי האתיקה, המעוגנים בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, לרבות המוסדות האמונים על אכיפתם, הוא צו קטיגורי החל באופן מוחלט, ללא כל סייג, על כל אדם ו/או גוף העוסק בעבודה עיתונאית. בהיעדרם מדיוני בית-הדין, המשיבים בחרו לעשות דין לעצמם, ואם אדוק פורתא- הם בחרו להציב את עצמם מעל לכללי האתיקה. התנהגות זו ראויה לכל גינוי והוקעה".

בהרכב בית הדין ישבו השופטת (בדימוס) זיוה הדסי-הרמן, עו"ד עצמון יניב, ד"ר צגה מלקו, ד"ר ערד ניר, יונתן פרילינג ושרי רוט.
תיק 26/2019 עמותת הצלחה נ' ידיעות אחרונות וארנון (נוני) מוזס / פסק-דין
קביעה בשאלה, האם מוסמך בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות והתקשורת בישראל (להלן: בית-הדין) להורות לעיתון להשעות עיתונאי מעבודתו, אם הוגש נגד העיתונאי כתב אישום המבסס קלון למקצוע העיתונאות? זוהי השאלה העקרונית המונחת בפנינו להכרעה. (10 עמ')

תאריך:  30/12/2020   |   עודכן:  30/12/2020
עידן יוסף
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
מועצת העיתונות הפכה החלטתה: להשעות את נוני מוזס
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשת נתניהו-מוזס
שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, איריס רבינוביץ-ברון, עיכבה את בירורה של בקשה לתביעה ייצוגית נגד ידיעות אחרונות עד לסיום פרשת עדי התביעה בתיק 2000. אם העדויות במשפט נתניהו יישמעו כפי שמתכננת התביעה, מדובר בעיכוב של לפחות עד תחילת 2022.
12/10/2020  |  איתמר לוין  |   חדשות
תגובתו של נתניהו לכתב האישום היא מסוכנת, משום שהוא נותן פתחון פה לראשי ארגוני פשיעה לטעון שתופרים להם תיקים יש ממש בביקורתו העקרונית על המשטרה והפרקליטות, אך היא צבועה ובאה מאינטרס אישי כדאי לשים לב לכך שנתניהו למעשה אינו חולק על העובדות שבבסיס כתב האישום המהלך הנכון מבחינה לאומית, פוליטית ואישית הוא התפטרות שלו
22/11/2019  |  איתמר לוין  |   כתבות
שחיתות ציבורית, ודאי בדרגים הבכירים ביותר, היא תופעה מסוכנת שיש לעקור מן השורש. אך כאשר מו"לים מוכנים לשעבד אמצעי תקשורת לצרכים מסחריים - הדמוקרטיה עצמה בסכנה נתניהו מתגלה כאדם שאובססיבי לתקשורת חיובית, ושני בני הזוג הם נהנתנים שלא רוצים להוציא אגורה מכיסם
22/11/2019  |  איתמר לוין  |   כתבות
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יואשם בקבלת שוחד בתיק 4000 ובמרמה והפרת אמונים בתיק 1000 ובתיק 2000. כך החליט (יום ה', 21.11.19) היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. החלטתו של מנדלבליט דומה מאוד לכתב החשדות שפרסם בפברואר השנה - כך שטענותיו של נתניהו בשימוע נדחו.
21/11/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות
לקראת הכרעה בתיקי נתניהו: בימים האחרונים נעשו בדיקות נוספות בתיק 4000 - תיק וואלה-בזק, שבו נחשד ראש הממשלה בנימין נתניהו בשוחד. כך פורסם (יום א', 17.11.19) לראשונה בכאן חדשות. בהוראת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, נבחנו שוב הפרסומים שהיו בעבר באתר וואלה, וכן ההתכתבויות בין מקורבי משפחתו של נתניהו לבין הבעלים והמנכ"ל של האתר.
17/11/2019  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רפי לאופרט
רפי לאופרט
"העקרונות המוסכמים" שעליהם מרבים לדבר בשנה האחרונה אינם מגילת עצמאות - הצהרת הכוונות של האבות המייסדים, חוקי יסוד וחוקים שחוקקה הכנסת הנבחרת על-ידי העם    בארגון דמוקרטי אלה העקרונו...
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 מתעלמת מחלקת המדינה מהאידיאולוגיה הפנאטית, חיסולית ודתית ביסוד תפישת העולם, החזון, המדיניות והטרור של חמאס ואש"ף, כפי שמתועד במסמכי היסוד שלהם
דן מרגלית
דן מרגלית
ברט סטיבנס, מכותבי הטורים המרכזיים בניו-יורק טיימס, ציין כי ניר ברקת לא הצליח להשיב כראוי לשאלות על מדיניותו של בנימין נתניהו, בכל תחום, בכל חזית
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il