|   15:07:40
  עידן יוסף  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
חופשה באירופה VS חופשה באסיה - מה עדיף יותר?
קבוצת ירדן
מתחברים לצד האומנותי: מסלולי לימוד יצירתיים שמשלבים בין אמנות וטכנולוגיה
הצעדים יבוצעו בהדרגה במהלך השנה הקרובה [בינג AI]
בדגש על הסרת חסמי יבוא

פורסם מתווה להעמקת רפורמת המזון

רפורמת משרד הבריאות תכלול מספר צעדים, בהם: ביטול החובה לסמן את שם היצרן על מזון מיובא; קביעת מסלול ייחודי ליבוא תוספי תזונה, המבוסס על הצהרת יבואן נאות; אימוץ התקינה האירופית לסימון מזון, כולל ביטול החובה לסמן את ערכים תזונתיים מסוימים; הקלה על היבוא המקביל של מזון
10/08/2023  |   עידן יוסף   |   חדשות   |   תגובות

רפורמה חדשה צפויה להביא להרחבת היצע המזון, לצד הורדת מחירים וצמצום האסדרה. משרד הבריאות מפרסם (יום ה', 10.8.23) את עקרונות המתווה להעמקת רפורמת המזון בדגש על הסרת חסמי יבוא.

בשנים האחרונות קודמו צעדים רבים בתחום, בהם פתיחת הייבוא המקביל של מזון רגיל ("רפורמת הקורנפלקס"), אימוץ תקנות האיחוד האירופי לעניין בטיחות מזון (מזהמים כימיים, מזהמים מיקרוביולוגיים ושאריות חומרי הדברה), ביטול רשמיותם של עשרות תקנים ישראלים בתחום המזון, והוספת "המסלול האירופי" ביבוא מזון רגיש (המבוסס על הצהרות "היבואן הנאות").

המתווה הנוכחי ממשיך את מגמת העברת האחריות על בטיחות ותקינות המזון לעוסקים במזון, תוך שמירה על בריאות הציבור זאת תוך שמירה על איזון בין בטיחות המזון לבין תחרותיות בשווקי המזון ושמירת היצע המזון במחירים סבירים. חמשת המהלכים של מתווה הרפורמה מבקשים לתרום באופן מובהק להסרת חסמי הכניסה של מזון לארץ וצפויים להשפיע לטובה על מגוון המוצרים הקיימים בשוק, ולהורדת עלויות היבוא. שוק המזון ומוצרי הצריכה מוערך בכ-53 מיליארד שקל, כך שכל הורדה בעלויות הייבוא צפויה להביא לחיסכון משמעותי לכל משק בית. במקביל, משרד הבריאות פועל להשלמת הקמת מערך אכיפה מנהלית, על-מנת להנהיג אכיפה יעילה.

המתווה גובש לאחר עבודת מטה מקיפה של מספר רב של גורמי מקצוע במשרד הבריאות ובראשם שירות המזון הארצי, תוך התייעצות עם מומחים שונים בארץ ובחו"ל בתחום המזון, ולימוד מעמיק של תפיסות אסדרה בעולם בתחום זה, ובפרט הנעשה במדינות האיחוד האירופי, זאת על-מנת לטייב את האסדרה על מזון תוך דגש על הסרת חסמים בייבוא מזון. כמו-כן, אסדרה זו תביא להידוק הקשרים עם מוסדות האיחוד האירופי במדינות מוכרות, על-מנת לייצר מנגנוני אסדרה יעילים, אכיפה ולמידה ופיתוח ארגוני.

[בינג AI]

במרכז המתווה עומד הייעוד העיקרי של שירות המזון הארצי להבטיח כי רמת איכותו, תקינותו ובטיחותו של המזון המיוצר, המשווק בישראל והמיובא אליה יהיו נאותים, וזאת "בהתאם למקובל באסדרה במדינות המפותחות, לרבות בתקנים בינלאומיים מקובלים ולפיקוח המבוסס על ניהול סיכונים והכל במגמה לאפשר זמינות והנגשה של מגוון מזון בעלויות סבירות לכלל הציבור, תוך שמירה על בריאות הציבור", כקבוע בחוק המזון.

"המתווה להעמקת רפורמת המזון הוא נדבך נוסף בדרך להידוק הקשרים עם מוסדות האיחוד האירופי במדינות מוכרות, דבר שיקדם את מדינת ישראל צעד נוסף בזירה הבינלאומית", אומר משה ארבל, שר הבריאות. משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, אמר כי "משמעותה של רפורמה זו היא אימוץ התפיסה שביסוד האסדרה האירופית, המעבירה אחריות לכל העוסקים במזון, תוך מתן דגש לפיקוח בדרכי השיווק, על פני פיקוח תהליכי".

להלן המהלכים הנוספים להעמקת הרפורמה והרחבתה:

לביצוע מידי:

 • אימוץ התקנה האירופית 1169/2011 לעניין סימון מזון - ביטול החובה לסמן את שם היצרן על מזון מיובא, ובכלל זה את ארץ הייצור ושמו וכתובתו של היבואן, ובמקום זה:
 • התאמת סדר התכולה של הרכיבים בסימון, להגדרות בתקנה האירופית.
 • צמצום החובה לסימון ערכים תזונתיים מסוימים - וחלף זאת קביעת חובה להציג את הערכים בהתאם לתקנה האירופית, לרבות לעניין תכולה וסדר הערכים התזונתיים בטבלת הסימון התזונתי.
 • החלת חובת סימון אלרגנים וחומרים הגורמים לאי סבילות במזון ארוז מראש, בהתאם לחקיקה האירופית. תוך שונות מסוימת ברשימת האלרגנים והחומרים הגורמים לאי סבילות (לאור פערים ברגישויות האוכלוסייה בישראל לעומת האוכלוסייה באירופה). הסימון יהיה על בסיס נתונים ידועים ליבואן וללא צורך בבדיקות נוספות.
 • התאמת דרישות הסימון לעניין תוספי המזון לחקיקה האירופית.

[בינג AI]

בעניין הסימון, החובה הקיימת בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח-2017, הדורשת לסמן סמלים אדומים בקדמת האריזה, מעל סף מסוים של סוכרים, נתרן ושומן רווי, תישאר על-כנה.

 • טיוב המסלול האירופי - בהמשך לתיקונים שנעשו זה מכבר, מוצע להרחיב בצעדים נוספים:
 • קבלת אישור מיידי לרישום יבואן נאות - מבלי להמתין 10 ימים לבדיקת שירות המזון, כקבוע היום בחוק.
 • הסרת הדרישה בהצהרה ל"קשר עם יצרן המזון, באופן ישיר או באמצעות ספק שלו יש קשר ישיר עם יצרן המזון, כקבוע בתוספת השלישית לחוק המזון.
 • מתן אפשרות להגיש שטר מטען המעיד על יבוא מסחרי של המוצר לשיווק באירופה במקרה שמדובר ביבוא מזון שיוצר במדינה שאינה מדינה באיחוד האירופי.
 • קביעת מסלול לייבוא תוספי תזונה ליבואנים נאותים, המבוסס על הצהרה, ואימוץ התקנה האירופית בנושא, בשינויים המחויבים.
 • קביעת מסלול חדש - "יבואן נאות של תוספי תזונה" - מסלול מחייב (ולא וולנטרי) מבוסס הצהרה ועם תיק מוצר מלא והתחייבות שהמוצר עומד בדרישות חקיקת המזון ושאינו מכיל רכיבים שאינם מאושרים בישראל.
 • שחרור של תוספי התזונה בתחנות ההסגר ייעשה בהתאם לניהול סיכונים.
 • השוואת דרישות לגבי יצרנים מקומיים.
 • פיקוח ואכיפה מבוסס סיכונים, על יבואנים ויצרנים מקומיים.
 • אימוץ התקנה האירופית 2002/46, לעניין תוספי תזונה תוך התאמות לדרישות בישראל ("בתנאים ובהחרגות"), לרבות בהחלה מודרגת ככל שיש צורך, על בסיס ניהול סיכונים (מהלך שיאפשר לייבא תוספי תזונה שמכילים רכיבים שטרם אושרו בישראל).

מהלכים אסטרטגיים ארוכי-טווח:
 • מתווה לבחינת הקלות לאימוץ הסטנדרט האירופי לליסטריה - תקנה 2073/2005 לעניין מזהמים מיקרוביולוגיים על מזון כמו גם יתר התקנות המאומצות, לא אומצה במלואה, אלא בתנאים ובהחרגות הקבועים בתוספת השנייה א' לחוק המזון. מדיניות שירות המזון הארצי בנוגע להליך אימוץ חקיקה אירופית הוא אימוץ והתאמה של כל סביבת האסדרה בה פועלת החקיקה שאומצה. בין המזהמים המפורטים בתקנה האירופית, מצוי חיידק הליסטריה.

לנוכח ההבדלים בין אירופה לישראל, לא אומצה הנורמה האירופית לעניין ליסטריה, באופן מלא. והנורמה הקיימת בישראל לגבי מזונות מסוימים, הקובעת אפס סובלנות לליסטריה, נותרה בעינה (באופן דומה לנהוג בארה"ב).

עם זאת, שירות המזון מעוניין לקדם עבודת מטה מקצועית לאימוץ הסטנדרט האירופי בקשר לליסטריה. תהליך זה יכלול את השלבים המפורטים להלן וייושם במקביל לדרישה החלה על כלל יצרני המזון ליישום מערכת בקרת איכות עצמית המושתתת על עקרונות "יצרן נאות" (HACCP).
 • איסוף נתונים על השכיחות והריכוז של ליסטריה מונוציטוגנס במוצרי מזון.
 • איסוף נתונים על הרכב הדיאטה המקומית ביחס למוצרים תומכי גידול ליסטריה מונוציטוגנס.
 • איסוף נתונים אפידמיולוגיים על מקרי ליסטריוזיס במזון.
 • ביצוע הערכת סיכונים יעודי למיקרוביולוגיה.
 • קביעת רמת ההגנה המתאימה appropriate level of protection (ALOP)
 • הערכת השפעות של אימוץ הנורמה האירופית של 100cfu/25gr ליסטריה מונוציטוגנס במזון;
 • ניטור מתמשך של שכיחות החיידק במוצרי מזון שלגביהם קיים סיכון להימצאות ליסטריה, עם המעבר לאימוץ הנורמה האירופית של 100cfu/25gr, הכולל:

§ יצירת נגישות ויכולת חיזוי צמיחה מיקרוביולוגיים ויצירת תקנות לסימון חיי מדף לאחר פתיחה ובמיוחד למזונות תומכי גידול ליסטריה ובפרט כאלה שאין להם מעכבי גידול ליסטריה וששיטת השימור מבוססת רק על פיסטור או טמפרטורה כגון: חומוס ללא חומר משמר.

§ שדרוג עבודת מעבדות בריאות הציבור לביצוע בדיקות מעבדה לליסטריה מונוציטוגנס בהיקף רחב, הן מדיגומי מזון והן מדיגומי סביבה, הן לנוכחות החיידק (בדיקה איכותית) והן למספרו במזון (בדיקה כמותית).

 • מעבר לשיטת אחריות על כלל העוסקים במזון ליישם מערכת בטיחות מזון עצמית מבוססת ניתוח סיכונים (HACCP):

מהלך משמעותי של הרפורמה הוא מעבר ליישום הדרגתי ובשלבים של חובת HACCP עבור כל עסקי המזון, כפי שנהוג באסדרה האירופית ולא רק לבעלי רישיונות יצרן, כולל בתי אוכל, אולמות שמחה, מרכולים וכו'. מהלך זה ילווה במערך הכשרה והסברה מתאימים.
 • המשך הידוק הקשרים עם מאסדרים מקבילים באירופה ומאסדרים אחרים במדינות מפותחות על-מנת לשפר את כושר ההסתמכות הדו-כיוונית בין שירות המזון בישראל לבין מאסדרים מובילים בעולם.
 • הסדרת מעמד פורמלי של משקיפים ברשויות המוסמכות באיחוד האירופי, על-מנת להגיע להרמוניזציה מלאה מול האסדרה האירופית והכרה הדדית.
 • צעדים אלה כוללים חיבור ישיר למערך האסדרה של האיחוד האירופי, טרם כניסתה לתוקף לשם קבלת עידכונים שוטפים בנושאים אסדרתיים ושיקופם לתעשיה המקומית (יצרנים ויבואנים) על-מנת לשפר את רמת הוודאות והתאימות האסדרתית במדינת ישראל.
 • חיבור למערכות ההתרעה של מאסדרים מובילים במזון, בנוסף למערכת ה- RASFF האירופית על-מנת לקבל דיווחים על אירועים חריגים ברמה עולמית לצורך מעקב שוטף למניעת תחלואה ממזון בישראל ולדיווח בעת הצורך על אירועים חריגים בישראל.

תאריך:  10/08/2023   |   עודכן:  10/08/2023
עידן יוסף
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
פורסם מתווה להעמקת רפורמת המזון
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
רווחי חברת הסלולר סלקום צללו בשיעור של 87% ברבעון השני של השנה, ובשיעור של 25.8% בששת החודשים הראשונים של השנה.
10/08/2023  |  איציק וולף  |   חדשות
הביטוח הלאומי יעביר היום לזכאים את מענק הלימודים אשר עלה ב-28 מיליון שקלים לעומת השנה שעברה ואשר עומד השנה על 280 מיליון שקל. המענק נועד לסייע למשפחות בהכנות לשנת הלימודים הקרובה, כגון: רכישת ספרים, מחברות, תיקים וכד'.
10/08/2023  |  איציק וולף  |   חדשות
משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי טוענים כי נבלם גל התפטרויות השוטרים וכי נרשמה ירידה של 15% במספר המתפטרים משירות קבע במשטרה. מדובר ב-514 שוטרים שהתפטרו לעומת 607 בתקופה קודמת. ביקושים רבים להתגייס למשטרה ולאור העלאות השכר ניכרת עליה במספר השוטרים החוזרים העומדים על כ-100 שוטרים.
10/08/2023  |  איציק וולף  |   חדשות
במטרה להוריד את יוקר המחיה ולהנגיש דבש מוזל לכלל האוכלוסייה בתקופה חגי תשרי, משרד החקלאות מפרסם (יום ה', 10.8.23) את רשימת הזוכים במסגרת ההליך התחרותי לחלוקת מכסות פטורות ממכס לייבוא דבש באריזות לצרכן עד 1.5 ק"ג. במסגרת ההליך, יחולקו מכסות פטורות ממכס לויקטורי, רמי לוי, שופרסל, אושר-עד ויוחננוף בהתאם לכמות המבוקשת על ידן בהיקף כולל של 495 טון דבש. המחיר שהוצע על-ידי החברות הזוכות נע בין 9.90 שקל עבור חצי קילו דבש, ועד ל-19.90 לקילו, ובממוצע כ-18.60 שקל לק"ג. מדובר בירידה של כ-15% ביחס למחיר הדבש שהושג במהלך דומה בשנה שעברה! בנוסף, מדובר בהוזלה של כ-60% ממחיר הדבש הממוצע (לקילו) בישראל. לפי נתוני סטורנקסט, המחיר הממוצע לדבש בישראל בשנת 2023 עומד על כ-45.60 שקל לקילו.
10/08/2023  |  עידן יוסף  |   חדשות
משרד הבינוי והשיכון הודיע (10.8.23) על פתיחת ההרשמה להגרלת מענקים לרכישת דירות יד שנייה. ההגרלה תיערך ביום ראשון, 27 באוגוסט 2023, ויוגרלו בה כ-1,000 מענקים.
10/08/2023  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
חאן אל אחמר [צילום: ג'מאל עוואד/פלאש 90]
אביעד ויסולי
ראשי מדינות בכל העולם מסתכלים כעת מה תעשה ישראל    אם התגובה שלנו תהיה בכיינית יתייחסו אלינו בעולם בזלזול ויחריפו את הצעדים
אלי אלון
אלי אלון
בכתב התביעה נאמר כי התובעת תמר ליפשיץ הוצאה יחד עם עוד שישה נערים ונערות מן המוסד "משום שיש להם דעות קומוניסטיות והם קשורים למפלגה הקומוניסטית"
רפאל בוכניק
רפאל בוכניק
כאשר התרחבות תופעת סרבנות המילואימניקים החלה לכרסם בלכידות הצבא, נזדעקו בכירי צה"ל להתריע כי קיימת סכנה של ממש לפגיעה אנושה בכשירות צה"ל
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il