|   15:07:40
דלג
  |   תגובות
  |    |  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
תמר פטרוליום: חברה עסקית או בית חרושת לג׳ובים?
קבוצת ירדן
כל מה שרציתם לדעת על קנביס רפואי

הסיקור התקשורתי בשטחים המיועדים לפינוי - כללים להתנהלות

14/08/2005  |     |   מקורות   |   תגובות
   רשימות קודמות
  התנהגות מול התקשורת


כללי:

1. נוכח החשיבות הלאומית של ביצוע הפינוי במסגרת תוכנית ההינתקות, צפויה התעניינות תקשורתית רבה בפעילות בשטחים העתידים להיות מפונים. מתוך הכרה בחשיבותה של זכות הציבור במדינה דמוקרטית לקבל מידע, יפעלו כוחות הביטחון לאפשר סיקור תקשורתי בשטחים העתידים להיות מפונים במהלך תקופת הפינוי ולפניה, וזאת במגבלות מחויבות המציאות.

2. מדיניות כוחות הביטחון לאפשר את הסיקור התקשורתי תיושם תוך שמירה על העקרונות של המחויבות לביצוע המשימה שהוטלה על כוחות הביטחון, ושמירה על חיי אדם וביטחונם.

מטרה:

3. מסמך זה מפרט את הכללים הנדרשים מאמצעי התקשורת במטרה לאפשר את הסיקור התקשורתי בשטחים המפונים.

כללי התנהלות:

4. בכל מקרה בו תאושר שהייתו של איש תקשורת בשטח, יינתן לעיתונאי היתר לשוהה על-ידי דובר צה"ל. איש תקשורת שלא יקבל היתר להישאר בשטח המפונה מיום הפינוי ואילך (15 באוגוסט), חייב לצאת משטחי הפינוי וזאת עד ליום 14.8.05. איש תקשורת כאמור, שלא יצא במועד האמור ולא יהיה בידו היתר להמשיך לשהות בשטח, הרי הוא שוהה בשטח שלא כדין; רשויות המדינה המוסמכות עשויות לנקוט כנגדו הליכים פליליים ומנהליים.

5. כניסת העיתונאים לשטחי הפינוי כפופה למדיניות של מתן היתרי כניסה, אשר תשתנה בהתאם למועדים הרלוונטיים:

ממועד הגבלת הכניסה ועד יום הפינוי- בתקופת הגבלת הכניסה תינקט מדיניות שתאפשר כניסה חופשית של עיתונאים, בכפוף להצגת תעודת לע"מ, חתימה על כתב התחייבות המכפיף את הנכנסים לחובת תיאום עם נציגי דובר צה"ל, לחובה לפנות את השטח בקבלת הודעה ע"י הגורמים המוסמכים לכך בצה"ל ולחובה לפנות את השטח לפני ה- 15.8.05. יצוין, כי לשם כניסה לשטח עוטף עזה די יהיה בתעודת לע"מ.

מיום הפינוי ואילך- מיום הפינוי ואילך יסמיך מפקד הפיקוד את דובר צה"ל לתת היתרי כניסה לשטח המפונה לאנשי התקשורת. הכניסה לשטחי הפינוי תותר באמצעות הסעות, אשר יופעלו על-ידי צה"ל בלבד, או ברכבים שיתלוו ברשות להסעות אלה, ותנועתם תתואם עם מנהלת התנועות.

6. ההצטרפות להסעות לשטחים המפונים תיעשה על בסיס הקצאות שיינתנו למערכות השונות- בהתאם לכמות מוגבלת של מקומות שתקבע על-ידי כוחות הביטחון על בסיס מאפייני הישוב ובכפוף לצרכים המבצעיים של הכוחות הפועלים בשטח- ולפי בחירת העורכים.

רשימות המצטרפים להסעות לשטחים המפונים יסוכמו מראש ויועברו על-ידי המערכות לחטיבת דובר צה"ל. נציגי דובר צה"ל במרכז התקשרות ייתנו לאנשי התקשורת שברשימה, ואשר יאושרו על ידם, היתרי כניסה בהם יהיה קבוע מועד פקיעה (תאריך או מועד סיום פינוי ישוב מסוים), מכוחם יצטרפו אנשי התקשורת להסעות. כמו כן, יתאפשר לניידות שידור להצטרף לצד הסעות אלה, וזאת לפי היתרים שייתן נציג דובר צה"ל.

7. לא תותר כניסת אנשי תקשורת שלא בהסעה או בניידת מתלווה.

8. כל איש תקשורת שקיבל היתר להיכנס לשטח באמצעות הסעה, יפקיד בידי נציג דובר צה"ל שבמרכז התקשורת את תעודת הלע"מ שלו ויקבל היתר מעבר מוגבל בזמן ואמצעי זיהוי, וישובץ להסעה.

9. איש תקשורת שיצורף להסעה מחויב שלא לדווח מהדרך על שם הישוב האמור להיות מפונה באותו יום, וזאת עד להגעת הכוחות ליישוב המפונה (אלא אם כן יחליט צה"ל לפרסם זאת מראש).

10. היתר הכניסה שיינתן לאנשי התקשורת יחייב אותם לפעול בהתאם להוראות המפקדים בשטח ונציגי דו"צ.

11. לא תותר תנועת אנשי תקשורת בין ישובים.

12. ניידות השידור שיאושרו מראש יתלוו להסעה לישוב המפונה ויעזבו עם פינוי הישוב.

13. בכל מקרה, תוגבל כניסת אנשי תקשורת במקרים בהם יהיה חשש סביר לסיכון חיים בשל כניסתם לשטח או נוכחותם בו, וכן בכל מקום בו יהיה מקום להגביל כניסה זו על-פי כל דין או צורך מבצעי או ביטחוני.

14. כלי התקשורת ואנשיהם נדרשים לכבד את רגשות המפונים, להימנע מפעילות שיהיה בה בכדי ללבות את היצרים ו/או להסלים את האירוע, ולנהוג בהגינות והוגנות בסיקור התקשורתי.

15. תודגש אחריותו של איש התקשורת בכל האמור לשמירה על צנעת הפרט במהלך הסיקור התקשורתי; זאת מבלי לגרוע מאחריותו לפעול על-פי כל דין.

הוצאת אנשי תקשורת השוהים בשטח שלא כדין או פועלים שלא כדין או בניגוד לתנאי ההיתר:

16. במקרה בו שוהים אנשי תקשורת בשטח שלא כדין או מפרים תנאי מתנאי ההיתר הניתן להם, הרי שניתן להוציאם מהשטח.

17. לאחר קבלת אישור לפיו איש תקשורת מפריע לפעילות כוחות הביטחון או הפר את תנאי ההיתר שניתן לו או שהוא שוהה בשטח ללא היתר, יפנה איש כוחות הביטחון אל איש התקשורת ויבקשו לעזוב את המקום עם התושבים המפונים או לפעול בהתאם להוראות אנשי כוחות הביטחון בשטח.

18. אם איש התקשורת לא יעזוב את המקום למרות האזהרות שקיבל יופעל נגדו כוח סביר למטרת הוצאתו מהשטח.

19. נגד איש תקשורת שיפעל בניגוד לדין או בניגוד להיתר, וכן נגד המערכת אותה הוא מייצג, יינקטו צעדים בהתאם. צעדים אלה עשויים, בין היתר, להגיע למניעת אפשרות הכניסה לשטחי הפינוי ואף נקיטת הליכים פליליים ומנהליים על-ידי רשויות המדינה המוסמכות.

תאריך:  14/08/2005   |   עודכן:  15/08/2005
דובר צה"ל
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות

14/08/2005  |  דובר צה"ל  |   מקורות
תושבי חבל עזה
08/08/2005  |  גיא צור, תא"ל  |   מקורות
על-פי החוק ליישום תוכנית ההינתקות התשס"ה 2005, ובהתאם להחלטת ממשלת ישראל וצו ראש הממשלה, אתם נדרשים לפנות את בתיכם ולעזוב את שטח רצועת עזה עד מוצאי ט' באב (14/08/2005) בשעה 24:00. החל משעה זו יסתיים שלב הפינוי "מרצון", יסגר המחסום בכניסה לרצועת עזה ולא תותר כניסת אזרחים (אלא יציאתם בלבד), שכן ממועד זה, ה-14/08/2005 בחצות, השהות ברצועת עזה אינה חוקית.
08/08/2005  |  דן הראל, אלוף  |   מקורות
לכבוד
לכבוד
03/08/2005  |  עו"ד יחזקאל ביניש  |   מקורות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רון בריימן
רון בריימן
יש לעודד השתתפות של ארצות הברית ושל "העולם הנאור" בחיסול בפועל של הפצצה האירנית המאיימת על העולם כולו, לרבות על הצ'מברליינים האירופיים, ולא רק על ישראל
דן מרגלית
דן מרגלית
בעבר אנשי ציבור הכחישו שחטאו בעבירות של הצווארון הלבן, לקחו כסף? לא ולא    עתה הרושם הוא שכאשר מטיחים בהם זאת הם משיבים לא בהכחשה אלא ב"אז מה"?
איתמר לוין
איתמר לוין
המתקפה האירנית מהווה הזדמנות פז לישראל, אך מותר להניח שהממשלה תבזבז אותה    ובינתיים: האנטישמיות בארה"ב שוברת שיאים, הקבינט ממשיך לדלוף ויריב לוין מפגין צביעות
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il