|   15:07:40
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
מתי יש להזמין הובלה עם מנוף?
כתיבת המומחים
עמיטל נדלן מתקדמת לקראת רכישת בניין נוסף בבוקרשט!

הוועדה לאיתור מועמדים למשרת פרקליט המדינה - המלצה למנות את עו"ד ערן שנדר

23/07/2004  |   News1 News1   |   מקורות   |   תגובות
מאת:   |  
   רשימות קודמות
  הצורך לעודד משקיעים זרים
  בעיות חמורות בתחרותיות שוק הסלולר
  יומן אישי: מחלת הסרטן שלי [ז]
  מסמך: פניית בן-יאיר אל לפיד ומזוז
  חברות הביטוח כשחקניות בשוק ההון


כללי

הר"מ מונו כחברי הוועדה לאיתור מועמדים למשרת פרקליט המדינה, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1585 מיום 29.2.04.

חברי הוועדה הם:

מר מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה - יו"ר
מר שמואל הולנדר, נציב שירות המדינה - חבר
מר ורדי זילר, נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים (בדימוס) - חבר
השופט בעז אוקון, מנהל בתי המשפט - חבר
פרופ' דפנה ברק-ארז, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א - חברה
עו"ד רחל תורן, עורכת דין מקרב הציבור - חברה.
השופט אוקון מונה, באישור הממשלה, כחבר הוועדה, במקום מנכ"ל משרד המשפטים, אשר ביקש שלא לכהן בועדה בשל חברות אישית קרובה עם אחד המועמדים.

כמרכזת הוועדה שימשה גב' מאירה עזר, מנהלת אגף בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה.

הוועדה פעלה בהתאם לעקרונות שנקבעו בהחלטת הממשלה מס' 2541 מיום 29.9.02 בדבר דרכי עבודתן של ועדות לאיתור מועמדים.

הוועדה פרסמה הודעה לציבור על עבודתה ועל דרכי הגשת מועמדות למשרה. 8 מועמדים הגישו מועמדותם לועדה, מהם מצאה הוועדה שבעה מועמדים העונים על דרישות הסף לתפקיד, והם זומנו להופיע בפניה. בנוסף פנתה הוועדה, על פי הסמכות שניתנה בידה, למועמדים פוטנציאלים נוספים, אשר שלושה מהם הביעו הסכמתם להיות מועמדים, ואף הם זומנו להופיע בפני הוועדה.

הוועדה קיימה 7 ישיבות. במסגרת זו קבעה הוועדה את דרכי עבודתה, וכן קיימה דיון באיפיוני המשרה ובדרכי הערכתם של מועמדים. בפני הוועדה הופיעו כאמור עשרה מועמדים. הוועדה ערכה ראיונות ממושכים עם כל אחד מהמועמדים, וכן קיימה דיון מקיף וממושך בהערכה של כל אחד מהמועמדים שבאו בפניה. מועמדת אחת הודיעה לועדה לאחר הראיון על הסרת מועמדותה מסיבות אישיות.

הישיבה האחרונה נועדה להצבעה, ואחת מחברי הוועדה השתתפה בו באמצעות שיחת ועידה. אחר כל אלה קיבלה הוועדה את החלטתה כדלקמן:

המועמדים שהופיעו בפני הוועדה הציגו מגוון רחב ועשיר של ידע, נסיון ועשייה, איש איש בתחומו. שבעה מתוך עשרת המועמדים היו מקרב עובדי הפרקליטות, או מי שפרשו מהפרקליטות בעת האחרונה.

המלצה

לאחר דיונים ממושכים ויסודיים, בהם בחנה הוועדה את התאמתו של כל אחד מהמועמדים, החליטה הוועדה, בדעת רוב חמישה מחבריה, לבחור במר ערן שנדר כמועמד המתאים ביותר לתפקיד פרקליט המדינה. הוועדה הגיעה למסקנה כי מר ערן שנדר מייצג באופן הטוב ביותר את הנסיון, הכישורים, הידע המקצועי, האישיות והמשנה הסדורה לעמוד באתגרים העיקריים בפניהם תעמוד הפרקליטות בשנים הקרובות, וזאת מהטעמים המפורטים להלן.

פירוט נימוקי הוועדה

מהראיונות שערכה הוועדה עם המועמדים שהם עובדי הפרקליטות או יוצאיה, שכולם נמנים על בכירי בכיריה, וכן מהמועמדים האחרים, למדה הוועדה שאין גם אחד שלא העלה על נס את הרמה הגבוהה, את היושרה ואת המסירות והנאמנות של הפרקליטים בשרות המדינה. הקמתו ושימורו של מערך כזה הוא פרי פועלם של ראשי הפרקליטות לדורותיהם, שיש לברכם על הישג זה.

לצד זאת, לא היה גם אחד שלא הדגיש את הצורך לשים דרך קבע יד על הדופק כדי לחוש ולבצע פעולות רענון, חידוש ושינוי המתחייבות הן משינוי העתים, והן מניסיון שנרכש. הסכמה מלאה היתה גם בכך שחילופי פרסונאליים בכל אתר, ובכלל זה בפרקליטות, מצדיקים בחינה ארגונית ומקצועית, והכל כדי לאתר את המחייב רענון והתחדשות, ולהתגבר על אותן בעיות הקיימות בפרקליטות, עליהן הצביעו בפנינו המועמדים, שלא כאן המקום לפרשם.

אימצנו לנו גישות אלו וראינו בהן עיקר.

ניצבו בפנינו עשרה מועמדים, שכולם משכמם ומעלה, והבחירה ביניהם לא היתה קלה. בבואנו להכריע למי מכולם הסיכוי הטוב ביותר לאתר ולהוציא לפועל את הדורש התרעננות וחידוש, כל זאת מבלי לפגוע בהישגים המקצועיים והארגוניים שנרכשו בדי-עמל עד כה, נתנו משקל וערך לתכונות ולכישורים הבאים:

א. יושרה שאינה מוטלת בספק.
ב. כושר לעמוד בלחצים.
ג. יכולת לבחון את הדברים, לאתר את הדורש רענון, וליישם את השינויים המתחיבים מכך; כל זה מבלי להיות שבוי בהכרח בהרגלי עשייה ותפישות עולם הנוהגים בהווה.
ד. הבנה ותחושה עמוקים של התהליכים הארגוניים והמקצועיים הנוהגים במערכת בהווה.
ה. ניסיון משפטי בתחומים בהם עוסקת הפרקליטות.
ו. יכולת ארגונית מוכחת, בעיקר בתחום ההפעלה של מערך ארגוני מקצועי משפטי.
ז. יכולת לקיים קשרי עבודה.

יש בנדרש לעיל סתירה מסוימת בין חלק מה"רכיבים", כך למשל זווית ראיה של "זר" מתאפיינת אמנם ביתר אובייקטיביות ובפחות מחויבות להרגלים הנוהגים, ואולם, מצד שני, זוהי ראיה הלוקה בהכרח ביכולת לחוש את הנעשה, והיא נעדרת מידה מספקת של ניסיון והבנה של דרך הפעולה הנוכחית.

בנסיבות אלו חתרנו לבחירת מועמד שיש בו "תמהיל" מתאים ואיזון ראוי של כל הנדרש, והחלטנו להמליץ על מר ערן שנדר.

מר ערן שנדר הוא, מצד אחד, "זר" לשגרת הפעילות של הפרקליטות, ויכולתו להשקיף על פעולותיה ללא מחויבויות היא בולטת. מצד שני הוא חלק ממשפחת הפרקליטות, הן בשל כהונתו כפרקליט בכיר משך כעשר שנים בפרקליטות מחוז, והן בכהונתו כמקים ומנהל המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), שהיא מחלקה בפרקליטות המדינה, משך עשר שנים נוספות. ככזה הוא חש ומבין את הפרקליטות וצרכיה, והוא גם בעל ניסיון וידע בכל הסובב אותה. יכולתו הארגונית-מקצועית איננה מוטלת בספק. הוא הקים "יש מאין" את מח"ש, עיצב את דמותה, וריכז ויישם את העקרונות לפיהם היא פועלת. ניסיונו המשפטי בתחומים בהם עוסקת הפרקליטות אינו מוטל בספק. הוא ניחן ביושרה ובכושר לעמוד בלחצים, ויש ביכולתו לקיים יחסי עבודה תקינים מול כל המערכות הרלבנטיות.

במצב דברים זה, ומבלי לגרוע מהאיכויות הגבוהות של כל אחד מהמועמדים האחרים, נראה לנו כי מר ערן שנדר הוא המועמד הראוי לכהן בתפקיד פרקליט המדינה.


מר מני מזוז, יו"ר

עו"ד שמואל הולנדר

השופט (בדימוס) ורדי זילר

השופט בעז אוקון

פרופ' דפנה ברק-ארז

עו"ד רחל תורן

‏ד' באב תשס"ד
‏22 ביולי 2004

תאריך:  23/07/2004   |   עודכן:  23/07/2004
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
תל-אביב, 22.6.2004
22/06/2004  |  מיכאל בן-יאיר  |   מקורות
כ"ו בסיון תשס"ד
15/06/2004  |  מני מזוז  |   מקורות
1. מסוף שנת 1998 ועד לחודש פברואר 2001 היו נתונים שניים מקווי הטלפון של דוד אפל להאזנה של משטרת ישראל. המידע שנצבר מהאזנות אלה שימש יסוד לחקירות פליליות נגד אפל ונגד מספר אנשי ציבור בפרשיות שונות. במסגרת זו נחקרו על-ידי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות של משטרת ישראל (יאחב"ל) גם חשדות נגד אריאל שרון וגלעד שרון, בחשד לעבירת שוחד, בפרשה המכונה "פרשת האי היווני".
15/06/2004  |  מני מזוז  |   מקורות
פרס ייעול המוענק על-ידי המעסיק יחויב במס עקב העובדה כי הפרס ניתן לעובד על שירות שביצע למען המעביד. פרס ייעול המוענק על-ידי גוף כגון ארגון עובדים על הצעת ייעול במנותק מעסקו של המעניק, לא תחויב במס.
15/06/2004  |    |   מקורות
נספח ג': מתכונת עבודת ההכנה לתוכנית ההינתקות המדורגת
28/05/2004  |  אריאל שרון  |   מקורות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
צבי גיל
צבי גיל
המספרה של "איציק הקטן" מת"א קטנה - כ-12 מ"ר או פחות, אך מעוצבת נחמד ורוחשת    היא מעין מרכז מידע לקרוב ולרחוק שהגיעו לסביבה וזקוקים לעזרה    איציק הספר ידוע כאדם נדיב, בעל ידע רב, דו...
יואב יצחק
יואב יצחק
ברק התפטר מכהונתו כשופט אד-הוק בבית המשפט הבינלאומי לצדק (JCJ) בהאג מסיבות אישיות-משפחתיות    מחמת היחס הנבזי והאנטישמי כלפי ישראל, אין צורך למנות מחליף לברק - נגרם מספיק נזק...
רפאל בוכניק
רפאל בוכניק
עיקרי הדברים: המערכה הצבאית והמערכה על התודעה הן בבחינת כלים שלובים ומשלימים, ועל כך נכתבו אין סוף מאמרים, ובמבחן המעשה ננקטו אומנם מהלכים ארגוניים שהניבו מעת לעת תוצאות שהותירו חו...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il