|   15:07:40
דלג
  אלון קוחלני  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
החשיבות של בטיחות בעבודה
קבוצת ירדן
חיסכון בדלק ובהשפעותיו על הסביבה
הכנסת מחוקקת [צילום: נועם רבקין פנטון/פלאש 90]

ציות אינו שקול לניסיון בביקורת פנימית

ביה"ד קבע שניסיון בבדיקות SOX יחשב כניסיון מוכר בביקורת וציות לא (פ"ה (חיפה) 14721-02-21 עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' מ. מ. דייר-חנא)
03/12/2023  |   אלון קוחלני   |   יומני בלוגרים   |   תגובות

נדמה כי לא הייתה בתחום הביקורת הפנימית שאלה שנדונה יותר בערכאות שיפוטיות מאשר השאלה - מה מהווה ניסיון בביקורת לצורך עמידה בתנאי הכניסה למקצוע?

מוזר ככל שזה ישמע, מזור לשאלה זו היה אמור להינתן ב-4.9.1992, עת כנסת ישראל חוקקה את חוק הביקורת הפנימית (להלן - החוק). והרי סעיף 3 לחוק זה (התאמה) קבע את תנאי הסף לכניסה למקצוע. ברם, כפי הנראה על-רקע חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק1 שנכנס לתוקף מספר חודשים לפני כן, הוראות אלה נוסחו בכלליות. גם הרצון שלא ליצור גילדה (לא בכדי החוק כונה חוק הביקורת ולא חוק המבקרים הפנימיים) והעדר הסכמה בדבר הצורך להסדיר את הביקורת הפנימית ברישוי2, הביא לכך שסעיף התאמה בחוק נוסח בצורה היוצרת פרצות בגדר המקצוע, ועדות לכך ניתן לראות בדוחות מבקר המדינה ובפסקי דין כדוגמת זה.

כך נותרנו עם הכלל לפיו כדי לכהן כמבקר פנימי נדרש, מלבד אי-הרשעה בקלון ותואר אקדמי כלשהו, הקריטריון המהותי היחיד והוא "ניסיון שנתיים בעבודת ביקורת", כאשר אין בחוק הגדרה של מה זו "ביקורת" וגם רשימת המטלות הנזכרות בסעיף 4 לחוק, מובאת רק כדוגמא3.

פרק נוסף במסכת הזו נרשם ב 24.11.2023, זאת במסגרת פס"ד שניתן בביה"ד האזורי לעבודה (חיפה) בו עותר ציבורי (לא המדינה) הגיש עתירה לביטול מינוי מבקר פנימי.

הנתבעת, מועצה מקומית דייר חנא בחרה במכרז פומבי שערכה במועמדת שהציגה, לצורך עמידה בתנאי המכרז, בין היתר, ניסיון בציות ובבדיקות SOX, ומכאן התובענה. בהליך ביה"ד ביטל את המינוי בקבעו כי המועמדת לא עונה על תנאי הניסיון של שנתיים הנדרשים בחוק. ברם, חלק מהטענות שהעלתה המועמדת הביאו לפיתוח הדין בתחום זה, כדלקמן:

ניסיון עבודה כקצין ציות

המועמדת העלתה בין היתר שהיותה קצינת ציות מהווה ניסיון מקצועי בעבודת ביקורת. לצורך כך הביאה המועמדת ראיות לכך שהיא כיהנה כקצינת ציות בבנק הפועלים וכדי לבסס את טענתה היא צרפה מסמכים המסבירים את הגדרת התפקיד של קצין ציות סניפי בבנק. עולה כי מדובר באחריות על הדרכת עובדים והטמעת ידע בתחום איסור הלבנת הון והוראות צרכניות ובקרות שוטפות על תקינות מסמכים וקיום הוראות הדין והנהלים במהלך הפעילות השוטפת, כאשר חלק מהבקרות השוטפות נערכות על-ידי הממונים על התחום ואחריותו של קצין הציות לוודא קיומן של הבקרות על-ידי הממונה.

ביה"ד פחות התרשם מעמדה זו וקבע כי "לנוכח העובדה שעיקר העבודה של קצין ציות הוא בבקרה שוטפת שנעשית ביחד עם הגורם המבוקר או הממונה, לא ניתן לראות בעבודה של קצין ציות כעבודת ביקורת העוסקת בביקורת לאחר מעשה, ומתבצעת באופן עצמאי ובלתי תלוי בגורם המבוקר".

ניסיון עבודה בבדיקות SOX

טענה נוספת שהעלתה המועמדת הוא שבמהלך עבודתה במשרד רואי חשבון היא ביצעה בדיקות SOX. מדובר בבדיקות שמקורן הוא בחוק פדרלי של ארצות הברית שנחקק בשנת 2002, בעקבות מספר מקרים בהם חברות עסקיות ציבוריות קרסו בשל אי-סדרים ומעילות שהוסתרו בדיווחים כספיים מטעים. החוק מחייב בעלי תפקידים בחברות עסקיות להצהיר על קיום בקרות נאותות בארגון שיבטיחו דיווח כספי מדויק וימנעו מקרים של אי-סדרים או טעויות בהצגת המצב העסקי של החברה כפי שמשתקף בדוחות הכספיים. חלקים מהחוק חוקקו גם בישראל4.

במסגרת דיון קדם בביה"ד הוחלט, בהסכמת הצדדים, על צירוף לשכת המבקרים הפנימיים ואיגוד מבקרי הרשויות המקומיות (להלן - הגופים המקצועיים) כצד דרוש לבירור התובענה בעניין הניסיון ב SOX.

בנייר שהגישה לביה"ד טענה לשכת המבקרים הפנימיים כי מאחר שבמסגרת תהליך הבדיקה נערכות בדיקות רבות אשר אינן ביקורות חשבונאיות במהותן ואשר בדיקתן כוללת מאפיינים של עבודת ביקורת כגון בקרות כלליות על המערכות (ITGC) ובכלל זה בקרות הגישה למערכת יש להכיר הכיר בבדיקות בנושא SOX כניסיון מקצועי בביקורת.

טענה דומה העלה איגוד מבקרי הרשויות המקומיות שטען כי "במקרה שבו רו"ח ערך ביקורת על עבודתו של אחר בתחום SOX והגיש דוח ביקורת על תהליכים מהותיים בחברה, ניתן להכיר בעבודתו בתחום ה-SOX כניסיון בביקורת, כפוף לכך שעיסוקו במשרד רואי החשבון החיצוני היה בביקורת SOX במשך שנתיים לפחות".

עמדות אלה שהציגו האיגודים המקצועיים היו מנוגדות לעמדת משרד הפנים שטען "הבקרה הפנימית (ISOX) מצומצמת להבטחת נאותות הדיווח הכספי במובן של מהימנות הנתונים וגילוי המידע שהתאגיד נדרש לגלות על-פי הוראות הדין, בעוד שהיקפה של הביקורת הפנימית רחב יותר ומתפרס על תקינות פעולות החברה מבחינת שמירה על החוק ונוהל עסקים תקין, שמירה על טוהר המידות, חסכון ויעילות".

במחלוקת עקרונית זו קיבל ביה"ד את עמדת הגופים המקצועיים לפיהם "עבודה שנערכה על-ידי רואה חשבון בתחום ה SOX כגורם חיצוני לחברה שנבדקה ואשר בגינה הוכן על ידו דוח ביקורת לחברה תוכר כניסיון מקצועי בעבודת ביקורת, כפוף לכך שהעבודה ב-SOX הייתה עיקר העיסוק של המועמד באותה תקופה". ביה"ד אף קיבל את עמדת המרחיבה של איגוד מבקרי הרשויות לפיה ההכרה בעבודה ב-SOX כניסיון בעבודת ביקורת לא תלויה במעמדו של המועמד במשרד רואה חשבון כגון היותו ראש המשרד או רואה חשבון בכיר".

סיכום

נראה כי שלושה עשורים לאחר חיקוקו של חוק הביקורת הפנימית, עדיין עולה וצצה שאלת ההכרה בניסיון לצורך מינוי מבקר פנים. שאלה זו היא עדות לכך שבצד חיוניות הביקורת הפנימית למנהל התקין, היא עדין נותרה במקומה5. המחוקק הישראלי לא טרח עד כה להשלים את המלאכה ולהסדיר את הביקורת כמקצוע בר רישוי, מה שמביא לכך שקלסתרון המקצוע, במקום שיעוצב על-ידי איגוד מקצועי סטטוטורי, הוא נקבע כפי שארע גם במקרה שלפנינו, בפסקי דין. במקרה זו פיתוח הדין בפס"ד זה העלה שלוש תובנות ראויות להתייחסות:

א. ניסיון כקצין ציות לא מהווה ניסיון בביקורת, זאת כיוון שעיקר תפקיד קצין הציות הוא הטמעה של בקרה שוטפת שנעשית ביחד עם הגורם המבוקר או הממונה במהלך הפעילות השוטפת, זאת לעומת מבקר פנימי שהוא בלתי תלוי ועורך ביקורת לאחר מעשה.

ב. ניסיון בבדיקות SOX יכול להוות ניסיון בעבודה בביקורת, גם אם מדובר בניסיון של עובד זוטר, ובלבד שזה היה עיקר עיסוקו באותה תקופה. דבר זה יכול להשליך על הפרשנות של חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2009 (המגדיר ניסיון בביקורת מהו).

ג. בפעם הראשונה אנו נתקלים במקרה בו ארכעה שיפוטית מבכרת את עמדתם של הגורמים המקצועיים על זו של המדינה (משרד הפנים), זאת על-אף שקביעה המדינה נשענה על חוזר מנכ"ל המגדיר ניסיון בביקורת מהו.

נראה כי גם לאחר 3 עשורים למן חקיקת חוק הביקורת הפנימית, ו-5 עשורים למן ראשית מינוי מבקרים פנימיים במשרדי ממשלה וברשויות מקומיות, עדין המאבק על דמותה של הביקורת הפנימית נמשך. המציאות בה ניתן לראות הליך משפטי שבו נטען כי מקצוע X משמש ניסיון במקצוע Y, מעיד על כי השוק אינו מסדיר את עצמו (כשל שוק), וכי נדרשת התערבות המדינה.

הן ציות (Compliance) והן ביקורת פנימית (Internal Audit), שניהם דיסציפלינות שבמרוצת השנים התעצבו כפרופסיות. ברם, בהעדר אסדרה על-ידי המדינה בדרך של רישוי, כל שיכולים הגופים המקצועיים (אגודה ישראלית לציות ולשכת המבקרים הפנימיים/איגוד מבקרי הרשויות) לנסות בכוחם הדל להכתיב את הטון. טוב לפחות שמערכת המשפט מכירה בסמכות המקצועית שלהם, ומוטב אם המדינה, במקום לנהל קרב מאסף בבתי משפט, תבחן לאסדר את המקצועות הללו בדרך של רישוי.

הערות

1 . חוק יסוד חופש העיסוק נחקק ב 3.3.1992

2. היה בעבר ניסיון להסדיר את הביקורת הפנימית כמקצוע בר רישוי שכשל (הצעת חוק הביקורת הפנימית (תיקון - רישוי מבקר פנימי), התשס"ו-2005)

3. לשון הסעיף הוא " המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר- ..". המונח "בין היתר" שקול למילה "לרבות".

4. ישראל אמצה את החוק האמריקני בהדרגה. בשנת 2005 החוק הוחל על הבנקים מכח הוראות המפקח על הבנקים, בשנת 2006 הוחל החוק גם על הגופים המוסדיים מכח הוראת המפקח על הביטוח ושוק ההון ובשנת 2009 פורסמו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון), התש"ע-2009, שאימצו את המלצות דוח ועדת גושן בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית והצהרת המנהלים, כך שהחל משנת 2010 חברות המדווחות בבורסה מחויבות לבצע תהליך של הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בתאגיד ובעלי תפקידים בחברה מחויבים להצהיר על קיום בקרות נאותות בארגון שיבטיחו דיווח כספי מדויק וימנעו מקרים של אי-סדרים או טעויות בהצגת המצב העסקי בדיווחים הכספיים.

5. על כך ראה קוחלני אלון וגבי סייג,News1, 30.4 .2023

הכותב הוא קצין ציות מוסמך (CCO) העוסק בביקורת פנימית, מכהן כיו"ר אגודה ישראלית לציות וחבר במועצה הבינ"ל לציות של ICA ומרצה באוניברסיטת חיפה.
תאריך:  03/12/2023   |   עודכן:  03/12/2023
אלון קוחלני
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
ציות אינו שקול לניסיון בביקורת פנימית
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
אני מביט שוב ושוב בסרטון תחנת הדלק בצומת מגן, עליה הסתערו עשרה גנבים עלובים אוחזים בנשק, מסתערים על המדפים העמוסים, בוזזים במקצועיות פחיות, גונבים סיגריות, שודדים שטרות כסף, לוחמים גדולים עם סרט ירוק של אות קין לנצח על מצחם. אני מביט ותוהה ביני לביני, האם אלה הם גיבורי אומת תועבת האדם, אלה הם לוחמי החופש שאזרחי העולם מתמוגגים מאומץ ליבם ועוז רוחם, הגנבים הקטנים והבזויים, כנופיית הרשע שהסבה למדינת ישראל כאב עצום.
בספר בראשית פרק ל"ה, פסוקים י"ט-כ"א אנחנו מתוודעים למותה של רחל אמנו, שנקברה "בְּדֶרֶך אֶפְרָתָה הִיא בֵּית לֶחֶם, וַיַּצֵּב יַעֲקֹב מַצֵּבָה הִיא מַצֶּבֶת קְבֻרַת רָחֵל". בעוד המשפחה נתונה באבל כבד על מות רחל, האישה האהובה על יעקב, קורה מקרה מצער, כשבפרק ל"ה בפסוק כ"ב נפרס בפנינו מידע מזוויע בחומרת הפריצות המינית שלו - "...וַיֵּלֵך רְאוּבֵן, וַיִִשְׁכַּב אֶת-בִּלְהָה פִּילֶגֶש אָבִיו, וַיִּשְׁמַע יִשְׁרָאֵל".
"המלחמה אינה אלא המשך המדיניות באמצעים אחרי". כך כתב קרל פון קלאוזביץ, אחד מהוגי הדעות החשובים של תורת המלחמה בספרו המונומנטלי "על המלחמה". זהו ספר חובה לכל אלה הרוצים להבין את מנגנוני הפעולה בכל מלחמה, מה ניתן לעשות בשדה הקרב, איך צריך להילחם, איך צריך לסיים את המלחמה. יהיה זה ראוי שגם בצה"ל ילמדו את עקרונותיו של קלאוזביץ ועוד הוגי מלחמה רבים, אך במיוחד המנהיגים הפוליטיים שלנו. למרות שהמלחמה הוא האירוע האלים ביותר בקרב בני האדם, יש לה הצדקות, יש לה חוקים, יש לה כללי "משחק".
בגיל המופלג, 100, הלך לעולמו הנרי קיסינג'ר, יועץ לנשיאי ארצות ברית ומזכיר המדינה. הוא מן הדמויות הבולטות ביותר בדברי ימיה של ארצות הברית. בתקופת הנשיא ניקסון, הצליח קיסינג'ר, רפובליקני, לחולל מהפכים במדיניות החוץ של ארצות הברית: הוא היה גורם חשוב ביותר להפסקת מלחמת ויטנאם וסייע להשגת הסדר שקיבע את הפסקת המלחמה, מלחמת יום כיפור. כמו-כן תיווך להסדר של הפסקת אש בין ישראל לסוריה במלחמת יום כיפור. על פעילותו, ביחוד על מעורבותו החשובה בעימותים במזרח התיכון ובהשגת השלום במלחמת ויטנאם - קיבל את פרס נובל לשלום.
המשימה לא הסתיימה, המלחמה הזאת היא צו מוסרי לביעור הרע מן העולם בתקופה הקשה הזאת אנחנו מחדשים את נעורינו כעם ועל יעקב החדש שמכריח את אויבו להודות בירושתו
03/12/2023  |  דרור אידר  |   יומני בלוגרים
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
צבי גיל
צבי גיל
אריה דרעי, כיום בן 62 הוא בעל עבר ציבורי עשיר של מעשים ועבירות ואולי המרתק ביותר מבין כל המנהיגים הפוליטיים היום, שאלמלא הכמיהה הזאת לעשות לא רק הון פוליטי אלא הון שמקורו שוחד, מרמ...
דן מרגלית
דן מרגלית
שוויון מלא? מיד? לא    אבל צעד ראשון משמעותי בכיוון זה לא רק אפשרי אלא גם חיוני    על זה אסור לוותר כאן ועכשיו
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
חברי ועדת אגרנט לא הבינו את מערכת ה-8 באוקטובר במלחמת יום הכיפורים למרות שהקדישו לה הרבה מקום בדוח שלהם; "מדע הצללים" במקום מדע פתוח וביקורתי בישראל בתחום הביטחוני; השמצת האלוף בדי...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il