|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
כל מה שצריך לדעת על הפסקת הריון
קבוצת ירדן
איפה כדאי ללמוד בינה מלאכותית?

בין שוֹפט לשוּפטָן

01/05/2005  |   עידן סובול   |   מאמרים   |   תגובות

My bridges are experiments. I cannot span the tiniest stream in a region unexplored by judges or lawgivers before me, and go to rest in the secure belief that the span is wisely laid”
Benjamin N. Cardozo
U.S Supreme Court justice

“This is not a court of justice, young man, it is a court of law.”
Oliver Holmes Jr.
U.S Supreme Court justice.

האם חברי הוועדה למינוי שופטים באמת לא יודעם להבדיל בין שופט לשופטן או שמא ידם של הדילים היא במקרים רבים מדי על העליונה והשפעתה הרעה הולכת ונמשכת עד גיל פרישתו של תוצר הדיל?

א. אבולוציה ומוטציה

בסתווים האחרונים נפל בנוף הישראלי דבר שלא נפל בו במהלך שנים רבות של שלכות עונתיות: החלה לנשור העַלוָה הצפופה שחיפתה על הענפים הרבים של המערכת המשפטית, משל היה מדובר בתאנה מצויה (FICUS CARICA) והחלה ערוותה להיחשף טפח אחר טפח.

כיצד אירע שמערכת חשובה ויוקרתית מעין זו עברה מוטציה והפכה מירוקת-עד (או לייתר דיוק: "שחורת-עד", לפחות בשל שלל הגלימות האנכרוניסטיות שבן-אנוש רגיל נתקל בהן על כל צעד ושעל בהיכנסו מרצונו או בעל כורחו לפרד"סיה) לנשירה ומקריחה עד כדי כך שהחלו מבושיה להיחשף ולהתגלות קבל עם ועולם? האם עומדים אנו בראשיתה של תקופה גיאולוגית חדשה, החמישית במִספר? שהרי תופעה מעין זו לא אירעה במקומותינו מאז ראשית התהוותו של כדור הארץ - לא בעידן הפרה-קמבריום, לא בפלאוזואיקון, לא במזוזואיקון ואף לא בקנוזואיקון, שבפסגתו, על חודו של ההולוקן, אנו עומדים כמשה בנבו ועדיין מקווים לטוב.

ב. מטסטזות

האם נפתחה הרעה ממשוב השופטים שהחל נושב דווקא מלשכת עורכי הדין המסוכסכת ומסובכת עם עצמה? או שמא היה זה בעטיו של סבב המינויים המפורסם, מסִחרר את המערכת בשלל ההסתייגויות וההתנגדויות שהוגשו כדי למנוע אותו?

ומה על התוצאות המוזרות והמדאיגות שהציג בפנינו הסקר של מינה צמח בדבר היושרה של מערכת השיפוט בעיני עורכי הדין, שהוזמן על-ידי ועד מחוז תל-אביב של לשכת עורכי הדין? ואולי לא רעה נפתחה אלא דווקא טובה שטרם הבשילה?

מאליו יובן שלא כאן המקום להיכנס ולתעות או אפילו רק להקיף מבחוץ את היער השחור כולו, ועל-כן לא נעלעל לעת הזאת במעללים ההדדיים של המשטרה, הפרקליטות ומשרד המשפטים, ונסתפק במעט המחזיק את המרובה - מערכת השפיטה, וגם כאן נצטמצם רק לשאלת השאלות: מאין בא ולאן הולך ולפני מי עתיד טוהר השיפוט לתת את הדין?

מאין בא - הרי זה מאי-תלותה של המערכת - מעל ומעבר לכל השיקולים האישיים של כל אחד ואחד מן השופטים.

ולאן הוא הולך - לאשר יובילוהו אלה מבין השופטים שבדרכם לעלות על כס המשפט או לטפס מערכאה לערכאה עלו עד גם מי- רגליהם לראשם, והם סורחים ומעלים דעות סרוחות על כל צעד ושעל.

ולפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון - פרעגט זיך טאקע א פראגע - ובתרגום חופשי: זהו לוז השאלה ולב הבעיה. מפני שמעבר לכול האיסורים החלים על שופט - אין בסופו של דבר מי שישפוט את השופט. תאמרו: "דיני פסלות" ונאמר: "הדן בפסילת עצמו שם את הדין ללעג ולקלס" והוא נלעג יותר מנחתום המעיד על עיסתו. תאמרו: "והרי לפניכם ערכאת ערעור" ונאמר: "הדן את חברו לכס - כאילו ישב במקומו ודן את עצמו". זה באשר לפסלות שופט. ועדיין לא נגענו בפסלותה של הכרעת-דין, אשר על סוגיה, טעמיה, ריחותיה וצבעיה נרחיב בהמשך עד שכול אחד ואחת יוכלו לפחות לדמיין בה את עצמם.

ג. תרופות למכה ותופעות הלוואי שלהן

הבה נחזור צעד אחד לאחור - אל האיסורים האמורים לשמור על טוהר השיפוט:

אסור לשופט להיות תלוי בשיקוליו ברשות החוקרת, ברשות התובעת, ברשות המבצעת, בתנאי העסקתו, ומעל כל אלה - בוועדה למינוי שופטים;

אסור לשופט לשבת בדין אם פסק-דינו עשוי להביא לו טובת הנאה אישית מאחד הצדדים; אם קידומו האישי תלוי בכך שיפסוק לטובת המדינה או כל גוף כלשהו בעל השפעה המסתתר מאחוריה;

אסור לשופט לשבת בדין אם קידומו של בן משפחתו או מקורבו או אדם או גוף כלשהו שהוא חפץ ביקרו תלוי בפסיקתו;

אסור לשופט לשבת בדין אם יש לו בהווה או היו לו בעבר יחסים אישיים עם אחד הצדדים;

אסור לשופט לשבת בדין אם כבר דן והרשיע בעבר את אחד הצדדים (ר' לדוגמה פרשת גבריאל לידני והשופט חאלד כבוב), או כבר דן קודם לכן והרשיע את מי שנתבע בדיוק באותו עניין ועל-פי אותן עובדות (ר' לדוגמה פרשת עו"ד טובה אולשטיין והשופט זכריה כספי);

אסור לשופט לשבת בדין אם בשל אופיו או עברו יש לו דעה קדומה כלשהי נגד אחד הצדדים או נגד מה שהוא מייצג בעיניו;

אסור לשופט לשפוט אם נצטרפו מספר נסיבות אחרות העלולות לפגום במראית העין של משפט הוגן.

עד כאן האיסורים - ומכאן לשתי זכויות שכל אחת מהן גדולה מכול האיסורים גם-יחד:

כל השופטים, מקטן ועד גדול, מוגנים מפני תביעות בשל הוצאת לשון הרע; לא תיפתח כל חקירה פלילית נגד שופט שסרח, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

כל השופטים בכול הערכאות, מהתחתונה ביותר ועד העליונה ביותר, פטורים מלעמוד למשפט ולשאת בעונש על הכרעת-דין מרשיעה וגזר-דין של מאסר, ואפילו מאסר עולם, גם אם הללו התגלו בסופו של דבר, בדרך של ערעור או בדרך מקרה, כעיוות-דין איום ונורא
וזאת לאחר שהנידון או הנידונים התעקשו על חפותם וסירבו בתוקף לכול עסקת-טיעון שהייתה עשויה להביא להקלה משמעותית בדינם.

ועתה הבה נחזור ברשותכם צעד אחד לאחור, כדי שנוכל להשקיף על הדרך בה נבחרים אותם "בני האלמוות" (כמעט) מאותם "יחידי סגולה" המורשים מטעם המדינה להחזיק את נפשנו בכפם (ובכוונה תחילה נעלים כאן עין מגנרלים, מרופאים, ואפילו מוועדת סל הבריאות):

כבר בהציגו מועמדותו לשפיטה תלוי המועמד בחסדיה של הוועדה לבחירת שופטים, ובמוקדם או במאוחר, בנושאו עיניו לקידום במעלות השפיטה - שוב נשקפת באישוניו התלות בשיקוליה של הוועדה הזאת.

זאת מעל ומעבר לתלותם של כל השופטים, זה לצד זה, בוועדה אחרת העשויה מסגסוגת של פוליטיקאים, באשר לתנאי השכר שלהם (אחת מוועדת הכנסת), ולתלותם בפקיד ממשלתי (היועץ המשפטי לממשלה) באשר לאפשרות הנדירה שייחקרו ויתבעו על מעשים רעים שאינם קשורים בפסיקתם ואינם קשורים בהוצאת לשון הרע. ותתפלאו - ישנם כאלה גם בקרב השופטים למיניהם, מאחר שמדובר ביצורים דומים לנו עד כדי כך שיכולנו להיכשל בלשוננו ולומר שהם עשויים "בצלמנו ובדמותנו", ועלולים להתגלות כבשר ודם, לא רק בסופו של דבר...

מבין כל המכשלות שמנינו עד כה, החתחתית, המזעזעת, החמורה, המאיימת ובעלת פוטנציאל החנק המפחיד ביותר, היא תלותם של המועמדים לשפיטה ושל השופטים עצמם בוועדה למינוי שופטים, ועדה האחראית גם למינויים וגם לעלייתם במעלות השפיטה, ועל-כן מן הראוי כי נרחיב מעט על ועדה עצומת חשיבות ורבת עוצמה זו:

הוועדה למינוי שופטים מורכבת מתשעה חברים:

3 נציגים של הרשות השופטת.
2 נציגים של לשכת עורכי הדין (עסקני לשכה).
2 נציגים של הרשות המחוקקת (חברי כנסת)
2 נציגים של הרשות המבצעת (פקידי משרד המשפטים)

כבר במבט חטוף ניתן לראות כי שני שלישים מחברי הוועדה הם פוליטיקאים, ולפחות שניים מבין הפוליטיקאים (שליש מתוך הפוליטיקאים שבין חברי הוועדה) אינם חייבים להיות משפטנים, אשר הם, לכאורה, בעלי הכושר הישיר לעמוד על יכולתו המקצועית של המועמד.

הרכב זה של הוועדה מחולל בכול פעם מחדש מרוץ אולימפי של תן וקח, שמור לי ואשמור לך, או מה שקרוי בעגה המקצועית "דילים".

אולימפיאדת הדילים ודרישות המינימום להשתתפות בה:

מאחר שהדברים ידועים למי שהם ידועים וחייבים להיות ידועים למי שאינם ידועים, נסתפק כאן בהפניות:

מי היה אלוף הדילים ששיאו לא נשבר עד עצם היום הזה - תוכלו למצוא תוך כדי חיפוש פשוט באתר זה;
למי הסיכויים הטובים ביותר להתמנות לשופט ולמי מירב הסיכויים להיות מקודם לאחר שעלה בידו לזכות בתואר ולהתיישב לראשונה בחייו על כס המשפט - ניתן להסיק מהסתכלות על אילן היוחסין ואילן היחסים של המועמד לשפיטה או לקידום;
מי שלא יתעצל וילך אל פסקי הדין עצמם, עלול למצוא להפתעתו ששופט זה או אחר הועלה במעלות השפיטה למרות שרבים מפסקי הדין שלו לא היו מקבלים ציון עובר אפילו במכינה למשפטים (דברים בשם אומרם, ראש פקולטה ז"ל, שחוזרים ומצטטים אותם בהזדמנויות שונות כמה מטובי המשפטנים).

ואחרון אחרון ומאוד לא חביב:
בקשה ששופט יפסול את עצמו נדונה, כפי שכבר נרמז כאן, להפתעת האדם הסביר מן היישוב, בין השופט שנתבקש לפסול את עצמו לבין עצמו.

נכון שאפשר לערער על החלטתו של "הבלתי-פוסל שאינו רואה את מומו" בפני בית המשפט העליון אבל סיכויי הפסלות, מעבר להיות הבקשה כרוכה בתשלום ממון רב לעורכי הדין, הם קלושים כמו מרק העוף שבישל הרשלי האוסטרופולי לעשרה אורחים רעבים מרגל אחת של תרנגולת פיסחת.

ד. אינטרמצו: גדרות והגדרות

א. "מינוי זמני" = קידום שופט לערכאה גבוה יותר, תוך השארת דרך פתוחה להחזרתו אחר כבוד לערכאה שממנה בא ולכס המרופט שעליו ישב ושממנו ביקש להימלט. מינוי זה מביא לשיאה את תלותו של השופט בוועדה למינוי שופטים, מאחר שהצבעתה עלולה לחלץ עד מהרה את הכס הנכסף מתחת לישבנו ולהשאיר את כבודו בבושת שת, עד כדי כך שחלק מהמבוישים שעוד נותר בהם שמץ של גאווה, אורזים את כבודם האבוד ופורשים מן השפיטה.

ב. "מזג שיפוטי" = מידת היושר והיושרה הדרושים לאדם כדי שיוכל להכיר במגבלותיו, להיות ער להן ולשלוט בהן בהתמדה בשעה שהוא יושב על כס המשפט לשפוט את הזולת.

ג. "כפיפות לחוק" = התלות היחידה האמורה לחול על מערכת המשפט כולה ועל כל שופט ושופט כשהוא יושב בדין. אך כשהדברים מגיעים לבית המשפט העליון, חובתו, כמעוז העליון של הצדק, לבלום חוקים עוקפי בינה ודעת ולבטל חוקים שהם בלתי חוקיים בעליל, וזאת מעבר לתפקידו השגרתי לתקן פסקי-דין לקויי למידה ושפיטה של הערכאות שמתחתיו.

ד. "משפט אמת ודין צדק" = התנאי הראשון לירושת הארץ ולהישרדות בה. אנו למדים על-כך כבר מפרשת שופטים הנאמרת לפני כניסתם של בני ישראל לארץ ישראל, ובהמשך, באופן חד-משמעי מדברי הנביאים ישעיהו ( א' 27 ) ומיכה (ו' 8 ).

ה. "דין מרומה" = משפט שבו יש לשופט סיבה לחשוד כי הראיות שהובאו בו הן בדויות.

ו. "דין מרומה ביודעין" = משפט שבו יודע השופט בוודאות כי הראיות שהובאו בפניו הן בדויות, ואף על-פי-כן, מסיבות השמורות עמו, מתייחס אליהן כאמיתיות.

ז. "ראש מערכות השיפוט" = בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים על פסקי-דין ועל החלטות אחרות של בתי-משפט מחוזיים, וכן בשבתו כבית משפט גבוה לצדק (בג"צ) בעניינים שאינם בסמכותו של בית-משפט או בית-דין אחר.

בהתמודדות עם תופעות של פסיקה שגויה, פסיקה מבישה, משפט מעוקל, דין מרומה ודין מרומה ביודעין - נבחן בית המשפט העליון, ועל-פי פסיקותיו מוארות אבני הדרך של המשפט והצדק או אובדות בחשכה לדור ודור.

ה. פרפראות:

בספר הספרים של העם היהודי מופיע המושג "משפט", כעניין הנידון על=ידי שופט, 424 פעמים; "צדק" 119 פעמים, מתוכן 25 פעמים כבן-זוגם של פעלים שונים; "דין" כשם - 24 פעמים, וכפועל - 24 פעמים. והוא מונה בין המשפטים החיוביים: משפט-שלום. משפט- ישר. משפט-טוב. משפט-אמת. ומעל כולם - משפט-צדק. ובין המשפטים השליליים: משפט-לצים. משפט-מעוקל, ומעל כולם - משפט-דמים. וה"שולחן ערוך" מוסיף על כל אלה "דין-מרומה".


ו. אפילוג: אוי לדור ששופטיו צריכים להישפט

ההנחה המקובלת היא שלשופט, בשבתו על כס המשפט, אין שום עניין - לא אישי ולא מערכתי בטובת הנאה של אחד מהצדדים, והוא לא יטה חסד לפרקליט המייצג את המדינה (שבמקרים מסוימים יש לה אחריות שילוחית כלפיו) או למי מבין חברי הוועדה שמינתה אותו או למי שאי-פעם טיפל בהצלחה בענייניו או עשוי לטפל בהם בעתיד.

בבואם למנות שופט או לקדמו במעלות השפיטה, חייבים חברי הוועדה למינוי שופטים לזכור היטב כי כל העוולות השיפוטיות והנזקים האיומים שהן עלולות לגרום - מקורן בשימוש לקוי בסמכות הכופה ובשליטה המונופוליסטית המלאה על ההליך המשפטי, המוענקות לשופט.

אכן, בשלב מסוים ניתנת לאזרח הנזקק מרצונו או בניגוד לרצונו לשירותי מערכת השיפוט, זכות-ערעור על עוולת שיפוט שנעשתה לו לפי דעתו, ולעתים אף ניתנת לו רשות-ערעור, לאחר שכבר ניצל את זכות הערעור - אבל במציאות יכול רק מי שהוא בעל ממון רב לממן התמודדות נאותה מול הערכאה התחתונה ולא כל שכן את המעבר מערכאה לערכאה, מה גם שרשות-ערעור לערכאה העליונה ניתנת רק לעתים רחוקות ביותר, והוא עלול להישאר תלוי בין שמים וארץ מעל תהום משפטית, כבר לאחר שתי הערכאות הראשונות, בשל רפיסות דעתו או שרירות לבו או שניהם גם-יחד של שופט עליון זה או אחר.

פעולה שיפוטית שנעשתה על-ידי שופט בכוונה לגרום נזק, תוך כדי עשיית שימוש לרעה בסמכותו, מן הראוי שתחייב לא רק את המדינה באחריות שילוחית אלא גם את השופט בכבודו ובעצמו, אך גם בזאת אין, לא היה ולא יהיה לעולם די לפצות אדם שנעשה לו עוול שיפוטי מתוך רשלנות ולא כל שכן בזדון, עוול שהוא קשה לגילוי מפני שמטבע בריאתה עושה כול מערכת סגורה ככול שביכולתה לחפות על מחדלי חבריה. זה סוד הישרדותה של כל גילדה לאורך ההסטוריה, ומערכת המשפט היא קונגלומרט של גילדות: המשטרה היא גילדה, הפרקליטות היא גילדה, לשכת עורכי הדין היא גילדה, והרשות השופטת היא גילדה.

מאחר והרשות השופטת היא מטבע הדברים החשובה ביותר בתוך הקונגלומרט הזה, ומאחר שאמון הציבור ברשות זו אמור להיות דם ליבה, ומאחר שהתערערות אמון הציבור ביושרה, ביושרתה ובמקצועיותה עלולה להמיט עליה חורבן ולהפוך ללעג ולקלס אפילו את עקרון סופיות הדיון - מן הדין שיושם קץ לאלתר למשחקי הדילים במינוי שופטים, דבר שעשוי לצאת לפועל רק בדרך של פירוקה ופיזורה של הוועדה למינוי שופטים והרכבתה מחדש מגורמים שאין להם כל שייכות בהווה לאף אחת מן הגילדות המרכיבות אותה כיום. זאת ואף זאת: משפטים שלאחת הגילדות יש בהם עניין לעצמן יופקדו אך ורק בידי שופטים בדימוס של בית המשפט העליון אשר לאחר שפרשו לא חזרו לשמש כעורכי-דין. דבר זה עשוי למנוע באופן מירבי את מנויים של מלחכי פינכא ושופטנים לשופטים - כפי שהללו מתמנים לעתים קרובות כיום, לאסונה של מערכת המשפט ושל הנזקקים לשירותיה, כאשר הנימוקים למינויים התמוהים מוסתרים בדרך כלל היטב מעיני הציבור.

מה חבל שהמתנגדים הבולטים ביותר ל"חוק נושאי משרה שיפוטית (מניעה מלשבת בדין)" (תיקוני חקיקה), התשס"ד- 2004, הבא לפתור חלק קטן מהבעיה - היו השופטים עצמם.

ז. במקום סיכום

"שלושה דברים חייבים לעורר את חשדו של שופט שהתביעה בשקר יסודה: אם היה שיהוי בהגשתה, אם לאחר שהוגשה תוקנה תיקון על גבי תיקון, ואם עֵדיה זכו לטובת הנאה בשל עדותם, לפנֵי, במהלך או אחרֵי המשפט".
עו"ד צבי דוידין (דוידוביץ), מראשוני המשפטנים בישראל.

דין מרומה

האמת שהולידה שִנאה
הופרכה בסופו של דבר
כמו עלי השלכת בסתיו
שלרגע דָאוּ כשולטים
באוויר הצלול והקר
וברגע הבא כמתים
נאספו זה עם זה לעפר -

אבל השנאה שנולדה
לאמת המופרכת ההיא
רק גדלה והתכערה
מסתירה בעלים רעילים
שחנטה ברִירהּ הרעיל
מין ערווה אפֵלָה, מפלצתית
הדורשת סיפוק חוּרבָּנִי -

כל אמת עלולה להמית
לפחות להוליד שנאה
ואמת שבסוף הופרכה
היא אֵם-אימהות השנאה
ומי שברא אותה
ומי שעל פיה שָפַט
אחד הוא דינם - מיתה.


[קישור]
• פסק-דין: בג"צ 4717/04 יואב יצחק נ' הוועדה לבחירת שופטים ואח' - יואב יצחק 21.5.2004

• בלשכה נבהלו מהסקר לפיו מחצית מעוה"ד מאמינים ששופט עלול לקחת שוחד - נועם שרביט 18.11.2004


[קישור]

• הוועדה להסתרת נימוקיה - 21.5.2004
• היִרחצו שופטים בעילום שמם ושרץ בידם? - 31.5.2004
• ערוות תאוות ההרשאות - 12.6.2004
• תיבת פנדורה - 26.6.2004


[על "אמת של פוליטיקאים" במאמר הבא]

תאריך:  01/05/2005   |   עודכן:  01/05/2005
עידן סובול
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
תפקידו של רועה הצאן בתקופת התנ"ך היה תפקיד חשוב ולא בכדי צמחו מתוכו מנהיגים רבי עוצמה כיעקב אבינו, כמשה רבנו וכדויד המלך.
01/05/2005  |  טל רבינוביץ'  |   מאמרים
לפי דיווח ממשלתי אחוז היהודים בישראל ב-2025 יהיה 70%; זאת אומרת שיהיו כשלושים אחוז לא יהודים ובכך המדינה תוכר בעולם כמדינה דו-לאומית. ההערכה הממשלתית היא שמרנית. לפי הבנתי נגיע ל-30% בעוד כ-12 - 15 שנים.
01/05/2005  |  ג'רלד פרמן  |   מאמרים
הם היו דתיים. עכשיו הם לא. זה הדבר היחיד שמשותף ל-19 המרואיינים הבאים חלקם חבשו מגבעות ואחרים רק כיפה של בית ספר, חלקם עזב מטעמי אמונה ורובם מטעמי נוחות, חלקם זוכרים את ימי הכיפה בגעגועים ואחרים נזכרים בהם רק בסיוטים בלילה דתל"שים בצמרת, פרויקט חגיגי לשעבר; פורסם במקור בשבועון מקור ראשון
הרבה ביקורת יש לי על ארגוני המורים, שתרמו לאורך שנות דור את תרומתם להתדרדרות מערכת החינוך, אך הבוקר הצדקתי לחלוטין את מזכ"ל הסתדרות המורים, מר ווסרמן, כשאמר כי איום הפיטורין בטענת אין כסף, אשר למרבה הפליאה יימצא ברגע שהמורים ייכנעו ויקבלו על עצמם את דוח דברת כלשונו וככתבו, וסרב לנהל "משא ומתן" תחת איום פיטורים של אלפי מורים, ושזה בבחינת "אקדח טעון".
01/05/2005  |  איתן גנור  |   מאמרים
כולנו צריכים ללמוד מחה"כ עזמי בשארה, שהצהיר בהפגנת מחאה משותפת למוסלמים ולנוצרים בעיר העתיקה: "קרקע אינה נדל"ן, בפלשתין האדמה היא לאום!!!" ההפגנה האלימה בה הונפו דגלי אש"ף הייתה מחאה חריפה נגד הפטריארך היווני אורתודוכסי איריאנוס הראשון שהעז למכור קרקעות בעיר העתיקה ליהודים.
01/05/2005  |  גורי גרוסמן  |   מאמרים
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
חיים רמון
חיים רמון
נתניהו, גלנט, גנץ ובכירי המטכ"ל, הוציאו לפועל תוכנית צבאית שהביאה לגירושם של תושבי צפון הרצועה לרפיח. ועכשיו, ברפיח יש ריכוז של יותר ממיליון עקורים, מה שמונע מצה"ל לחסל את גדודי הח...
דן מרגלית
דן מרגלית
ברט סטיבנס, מכותבי הטורים המרכזיים בניו-יורק טיימס, ציין כי ניר ברקת לא הצליח להשיב כראוי לשאלות על מדיניותו של בנימין נתניהו, בכל תחום, בכל חזית
רפי לאופרט
רפי לאופרט
"העקרונות המוסכמים" שעליהם מרבים לדבר בשנה האחרונה אינם מגילת עצמאות - הצהרת הכוונות של האבות המייסדים, חוקי-יסוד וחוקים שחוקקה הכנסת הנבחרת על-ידי העם. בארגון דמוקרטי אלה העקרונות...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il