|   15:07:40
דלג
  דורית ביניש  
נשיאה בית המשפט העליון
בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
החברה המצויינת למוצרי CBD כבר בישראל
כתיבת המומחים
פיצוי על אובדן כושר עבודה בשל מחלת כליות תורשתית? יש דבר כזה!

משוחררת מאינטרס פוליטי

נאום נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש בטקס השבעתה בכנסת [כ"א אלול תשס"ו, 14.9.06]
14/09/2006  |   דורית ביניש   |   מאמרים   |   ברק פרש - ביניש הושבעה   |   תגובות
   רשימות קודמות
  הוצאות מותרות בניכוי לעורך דין
  אהרן הקדיש שנותיו למשפט

הבוקר נפרד בית המשפט העליון בישיבה חגיגית מהנשיא אהרן ברק; היה זה מעמד מרגש בו נפרדנו כולנו מענק המשפט - הגדול בשופטי ישראל. 28 שנים כיהן הנשיא ברק בבית המשפט ומהן 11 שנים כיהן כנשיאו. רק במבט היסטורי וכעבור שנים ניתן יהיה להעריך את תרומתו העצומה של ברק למשפט בישראל.

בדבריי הבוקר עמדתי על כך שהמשפט בתום כהונתו של ברק שונה בכל היבט מהמשפט שהיה לפני עידן ברק. השיח המשפטי שלנו השתנה, השפה המשפטית, העקרונות המשפטיים שהתגבשו לנורמות כלליות, תורת הפרשנות, עילות הביקורת השיפוטית, כל אלה עברו שינויים מפליגים. מושגי השסתום - הסבירות, המידתיות, תום הלב, ערכי היסוד של השיטה, תורת האיזונים בין ערכים מתנגשים, הפרשנות התכליתית - אלה ועוד היו לנכסי צאן ברזל של שיטת המשפט שלנו, כאילו היו עִמנו מאז ימי בראשית. הנורמות שהנחיל לנו ברק בפסיקתו יהיו חלק מערכיה של החברה בישראל שנים רבות. במרכז העשייה השיפוטית עומדים כיום הערכים החוקתיים וזכויות היסוד של האדם שאהרן העמידם בראש סדר היום השיפוטי. בכתיבתו השיפוטית והאקדמית העניק לנו אהרן ברק פרספקטיבת עומק ופתח בפנינו אופקים חדשים למרחקים.

היצירה השיפוטית היא יצירה מתמשכת אשר מכוחה נבנה המשפט בישראל נדבך על-גבי נדבך מאז קום המדינה. על-פי תפיסתו של אהרן ברק, התפקיד השיפוטי הינו שליחות שאדם נוטל על עצמו בחברה, ובחברה הישראלית המורכבת בה אנו חיים ישנה חשיבות מרכזית לשליחות זו. כתיאורטיקן שהחשיבה האנליטית היא כלי העבודה הבסיסי שלו פיתח אהרן תורת שיפוט שלמה וסדורה בה ביטא את השקפתו ביחס לתפקידו של השופט לגשר על הפער בין המציאות לחיים, ולהגן על זכויות האדם ועל ערכיה החוקתיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. החיבור בין התורה למעשה הוא חלק מתפיסתו השיפוטית והמשפטית. תפיסה זו סייעה בידו לגשר בין המשפט למציאות.

המציאות שעימה התמודד אהרן בפסיקתו הינה מציאות קשה של חברה הנאבקת להגנה על חיי תושביה ונאמנה לערכי המשפט והדמוקרטיה; חברה המוכנה לשלם מחיר כדי לשמור על רוחה ודמותה הערכית. פסיקתו של אהרן בסוגיות המורכבות ביותר שבאו בפני בית המשפט העליון, לה היינו שותפים, הייתה מקור לאמון הרב שרוכש הציבור בישראל לבית המשפט, ומקור לגאוותנו בזירה המשפטית הבינלאומית.

השאלות שהונחו לפתחו של בית המשפט בתקופת כהונתו של אהרון, הציבו בפנינו סוגיות קשות להכרעה, סוגיות המטילות על כתפיו של כל שופט אחריות כבדה. בהתאם לתפיסת התפקיד השיפוטי, מעולם לא נרתע אהרון מגודל המשימה. הוא נכון היה תמיד להתמודד ולהכריע בשאלות המשפטיות הקשות ביותר, כחלק מהשליחות השיפוטית. האקטיביזם המיוחס לאהרן, בין אם מתוך הערכה ובין אם בביקורת, מעוגן בהשקפה בדבר תפקידו של בית המשפט בחברה הישראלית כמגן הדמוקרטיה.

למערכת המשפט תפקיד מרכזי בהגנה על חוסנה של הדמוקרטיה המהותית שעל יסודותיה הוקמה שיטת המשטר שלנו. במדינה הפועלת באמצעות שלוש רשויות שלטוניות פיתח בית המשפט את תפקיד האיזון והבלימה על-פי דרכו שלו. על-רקע המציאות החברתית בישראל, מוטל על בית המשפט תפקיד משמעותי במימוש השאיפה לקיים כאן חברה צודקת יותר, חברה החותרת לשוויון, חברה שמאמינה באדם ומכבדת את זכויותיו וחירויותיו, חברה השואפת לשמירת חוק ולטוהר מידות בקרב יחידיה ובמוסדות השלטון שלה.

בימים אלה נתונה המדינה במשבר עקב מאורעות החודשים האחרונים. אנו חיים בתקופה של דאגה לביטחוננו, עצב בשל הקורבנות ששילמו בחייהם - חיילים ואזרחים. מצויים אנו גם בתקופה קשה עקב גילוי תופעות של שחיתות חברתית ומוסרית וכן בשל פערים חברתיים העלולים לכרסם בחוסנה של המדינה. אך אסור שכל אלה יפגעו באמונתנו כי ניתן להשפיע ולקיים כאן חברה טובה יותר.

הנני בת הדור שנולד בימי המאבק על הקמתה של מדינה עצמאית בישראל כבית לאומי לעם היהודי. אני שייכת לדור שגדל והתחנך על-רקע תקופה של שואה ותקומה, וחווה את מלחמותיה של מדינת ישראל. זה גם הדור שחווה את התפתחותה המדהימה של המדינה - בעוצמה ובחיִל, במדע ובתרבות. בנו הכוח להאמין ולהבטיח כי מדינת ישראל תשמור על עצמאותה, על בטחונה ועל דרכה המוסרית, שכן היא הברירה היחידה שיש לעם היהודי. איננו יכולים ואיננו רשאים להטיל ספק כי בכוחה של החברה הישראלית להתגבר על קשייה. לבית המשפט העליון תפקיד מרכזי בשימורה ובחיזוקה של חברה זו. חוסנה של החברה אינו תלוי רק בביטחונה הפיזי. אכן, בלא ביטחון פיזי לא נוכל לקיים את המדינה. ביטחוננו הינו תנאי להמשך קיומנו העצמאי. ואולם חוסנה הערכי והמוסרי של החברה הוא לא פחות חשוב מחוסנה הפיזי. עליונותה המוסרית והערכית של ישראל תבטיח את קיומה כחברה בעלת ערכים יהודיים ודמוקרטיים. בית משפט עצמאי הוא הערובה לכך.

נוכח התפקיד החיוני שיש לבית המשפט העליון בדמוקרטיה הישראלית, יש להוציאו מהמחלוקת המתחוללת בזירת החיים הפוליטיים, ויש להגן עליו מפני השאיפות להפכו למוסד המבוסס על ייצוג פוליטי, או למוסד המשקף בהרכבו ובדרכי עבודתו את המחלוקות המפלגות את החברה בישראל. מערך כוחות פוליטי זה או אחר אינו חלק מההוויה השיפוטית. לשם כך קיימות שתי זרועות שלטוניות מרכזיות אחרות. המקצועיות, אי התלות, המחויבות לערכי היסוד של השיטה, והריחוק מהזירה הפוליטית הם המבטיחים את פעילותו התקינה של בית המשפט. בה בעת, בית המשפט בתוך עמו יושב; הוא קשוב למצוקות הציבור ולרחשי ליבו, אולם אין הוא נבחר בבחירות כלליות ואינו נתון להשפעות חולפות של קבוצות אלה או אחרות. העצמאות והמקצועיות בהן הוא פועל הן הערובה המרכזית לכוחו ולאמון הציבור בו.

הזרוע השיפוטית היא הזרוע היחידה מבין זרועות השלטון המשוחררת מאינטרס פוליטי, אינטרס שהוא ענייני ולגיטימי בזרועות השלטון האחרות. זוהי הזרוע אשר מעצם טיבה ואופייה אינה מוּנעת על-ידי רצון להאדיר את כוחה. כך הדבר כאשר בית המשפט מרחיב את היקף הביקורת השיפוטית, וכך גם כאשר הוא מקיים את ביקורתו השיפוטית על חקיקת הכנסת. המהפכה החוקתית שהוביל אהרן ברק מאז חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, היא מהפכה אבולוציונית, מאוזנת ומאופקת. שעה שבית המשפט מפעיל את ביקורתו השיפוטית על חקיקת הכנסת הוא אינו פולש לתחומה של הרשות המחוקקת, מה גם שהביקורת החוקתית על החקיקה נותרה מרוסנת מאד משך השנים. עיקר השפעתה של התפיסה החוקתית עד כה הוא בהנחייתה של הכנסת כדי שמלאכת החקיקה תעשה תוך התחשבות בזכויות האדם ובמסגרת המגבלות החוקתיות שהכנסת עצמה קבעה בחוקי היסוד.

כל פרישה של שופט, ועל אחת כמה וכמה, פרישתו של אהרן ברק, מותירה חלל בבית המשפט. בשנים האחרונות פרשו רבים מחברינו השופטים והתקיים תהליך של חילופי דורות. מטבע הדברים, מעוררים חילופי המשמרות חשש באשר להמשך העשייה השיפוטית. הניסיון והמסורת לימדונו כי בית המשפט כמוסד חזק משופטיו, וכל אחד מהשופטים הוא שלוחו במילוי התפקיד השיפוטי. כל אחד מאיתנו אינו פועל בחלל ריק; לכל שופט מחויבוּת עמוקה לערכי הדמוקרטיה ולערכיה היהודיים והאוניברסאליים של מדינת ישראל.

היום הזה מקבלת אני על עצמי את כהונת הנשיאה של בית המשפט העליון. לא רגש שמחה מלווה אותי לתפקיד, אלא תחושת עול ודאגה מפני כובד האחריות. זכינו ומערכת בתי המשפט בישראל היא מן הטובות בעולם. אי התלות של שופטי ישראל היא הנכס החשוב ביותר שבידינו. השופט אינו נתון אלא למרות הדין, לצו מצפונו ולערכי הצדק. המערכת השיפוטית מצטיינת ברמה מקצועית גבוהה וביושרה של שופטיה. עם זאת, אין רשות שאינה נטולת חסרונות, ומערכת בתי המשפט בכלל זה. על המערכת לבחון את עצמה, לתקן ולשפר את הטעון שיפור. אין ספק כי מתחייבת הערכות של בתי המשפט על-מנת להתמודד עם העומס הרב ועם הפשיעה הגואה. יש לצייד את בתי המשפט על כל ערכאותיהם בכלים שיהיה בהם כדי לסייע להם למלא את תפקידם, לזרז הליכים ולהקל עליהם לשאת בעול הכבד המוטל על כתפיהם של השופטים. בשנים האחרונות ננקטו צעדים לשם ייעול המערכת ושיפורה. לצד הנהגת מוסד נציבות קבילות השופטים כמוסד ביקורת, החל תהליך של הכנת הצעות חוק שיסייעו לייעול; נעשה ניסיון להנהגת אלטרנטיבות להליכים המשפטיים המקובלים וכן הושקע מאמץ בהכנת המערכת לעידן חדש של מחשוב. נמשיך לצעוד בדרך זו כדי לקדם את תפקודם של בתי המשפט באופן שייתן מענה לצרכיו המרובים של הציבור. נפעל לחיזוק עצמאותה הארגונית של מערכת בתי המשפט כדי לבצר את אי תלותה המוסדית. השיפור הארגוני והמנהלי עשוי להקל על ציבור הפונים לבתי המשפט ולכל הנזקקים לשירותם. אולם השיפור המנהלי אינו אלא כלי עזר למימוש יעודה השיפוטי של המערכת ותרומתה לחברה.

רואה אני עצמי כממשיכת דרכם של הנשיאים, גדולי המשפט שקדמו לי בבית המשפט העליון, במרוץ השליחים המתמשך מדור לדור. את לפיד השליחות מעביר היום אהרן ברק לידיי ולידיהם של שופטי ישראל, אשר ישמרו על הגחלת ויעבירוה בשרשרת הדורות. אני מאמינה באמונה שלמה כי עוצמתה של שרשרת דורות זו רבה יותר מעוצמתו של כל אחד מיחידיה. נעשה הכל לביצורו של בית משפט עצמאי ומקצועי ברוח ערכי היסוד של שיטתנו.

באמתחתי ניסיון של עשרות שנים שהוקדשו לאכיפת החוק ולחיזוק מעמדו של המשפט, ואמונה בתפקיד המרכזי שיועד לבית המשפט במאבק לכינונה של חברה טובה וצודקת יותר. בדרכי המקצועית לא ידעתי ימים של שקט ושלווה. טרם כהונתי כשופטת בבית המשפט העליון, עמדתי לא פעם בפני מכשולים במאבק להגן על זכויות האדם, על שלטון החוק ועל שמירת החוק בשרויות השלטון. בעבודתי השיפוטית, כדרכו של כל שופט, ניתקתי מדרך המאבק ונותרתי ביני לבין מצפוני השיפוטי. לנגד עיני השופט מצויות תמיד טענותיהם של הצדדים שלפניו ובהן עליו להכריע על-פי מיטב מצפונו, על-פי השקפתו השיפוטית ומתוך מחוייבות אין קץ למשפט ולערכי השיטה. זהו המצפן המנחה כל שופט באשר הוא. מי ייתן ויהיה בי הכוח להמשיך ולמלא את שליחותי השיפוטית ביחד עם חבריי השופטים, ולשרת את הציבור אשר בשליחותו נושאים אנו במשרה השיפוטית. אין לי אלא לבקש לעצמי את המשאלה אשר ביקש שלמה המלך, החכם באדם, מאלוהיו בזו הלשון: "ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה" (מלכים א, פרק ג, פסוק ט).

הלב השומע והתבונה להבחין בין טוב לרע הם העומדים לצידו של השופט ואני תקווה כי אלה ילווני בדרכי.

תאריך:  14/09/2006   |   עודכן:  14/09/2006
דורית ביניש
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
משוחררת מאינטרס פוליטי
תגובות  [ 14 ] מוצגות   [ 13 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
פרקליט קטן
14/09/06 20:05
2
עודד10
14/09/06 22:57
 
רימה ותולעה
14/09/06 23:57
3
מזרחן
14/09/06 23:17
 
לא עו"ד !
16/09/06 09:22
 
המופתעת התורנית
16/09/06 19:03
 
משפטן ותיק
17/09/06 08:05
 
זוטר נצחי
17/09/06 09:52
 
יו טו
24/09/06 16:31
 
בוריס ד
16/09/06 11:40
4
בוריס ד
16/09/06 13:04
5
הגשש,, שועל האש,,
14/10/07 22:49
6
הגשש,,שועל האש,,
14/10/07 23:19
פורום: ברק פרש - ביניש הושבעה כתוב הודעה
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
כבר בימי מלחמת העולם השנייה, הפך מערך האנרגיה למשאב הגיאו-אסטרטגי הראשון במעלה. המכריע מכולם. היה זה ויסנטון צ'רצ'יל אשר החליט להסב בעיצומם של קרבות את הצי המלכותי, כאמצעי איתור ואבטחת נתיבי אספקת הנפט. מאז ועד היום - המושג "ביטחון אנרגיה" הפך למתווה הדרך המוביל במדיניות הדיפלומטית של מדינות העולם. מבחינות רבות, שיקפה מדינות הנפט הבינלאומית, כראי מושלם של מדיניות החוץ במזרח ומערב. מאירן ועד צפון קוראיה, מארה"ב ועד לסין.
14/09/2006  |  יוסי עבדי  |   מאמרים
מערכת היחסים בין הבנק לאזרח נעשית כיום מורכבת ומתוחכמת יותר ויותר ודורשת מהלקוח הפעלת בקרה ניהולית על הפעילות השוטפת היומיומית, החל מדרך ההידברות עם הבנק, שימוש נבון במסגרת האשראי של כרטיסי אשראי, איסור התניית שירות בשירות ועוד. ברשימה זו נציג טיפים שיסייעו לך לטפל טוב יותר בעניינים בנקאיים.
14/09/2006  |  עו"ד אופיר צברי  |   מאמרים
את "מתחם יסקי" שבקרית-גת קשה לא לזהות. כששאלתי איך מגיעים לשם, ענו לי "תראה בניינים נופלים". את הטורים, את השיכונים העלובים הללו, את הנפחים שלא נראים כבניינים הראויים למגורים, קשה שלא לראות, הם שונים מאוד מכל דבר אחר. את הדחיסה האנושית הזאת קשה לתאר, אולי גם היה קשה לתכנן. "אתה מצלם את הבניינים הכי יפים בקריית גת", אמרה לי בציניות מרירה וכואבת אישה מבוגרת שעברה לידי בעת שצילמתי את המבנים שנראים כמו מבני תעשיה רקובים מהמאה הקודמת, מבנים שנראים כמו בתי חרושת מהתקופה של רוסיה הסובייטית.
14/09/2006  |  יוסי מטלון  |   מאמרים
לחבר הכנסת משה שרוני מרשימת הגימלאים יצאו, כך מספרים, מוניטין של אחד מחברי הכנסת הצבעוניים בפרלמנט שלנו.
14/09/2006  |  עו"ד יוסי דר  |   מאמרים
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
ציפי לידר
ציפי לידר
למרבה האירוניה, בתו של פרעה היא שהצילה אותו ובסופו של דבר פרעה בכבודו ובעצמו גידל את משה בארמונו, וסלל את הדרך לגאולה    האדם חושב, והאלוקים צוחק
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
ברית ארוכה בין גרמניה לברית המועצות; המטרה של גרמניה וברה"מ הייתה פולין; יהודי פולין לא הבינו מה מאיים על שרידותם; פיתוח ה"בליץ קריג" הגרמני; הגנרל היהודי גאורגי שטרן מפתח את מלחמת...
דן מרגלית
דן מרגלית
השופט קפלן שחרר את השכל לאחר שהבין שהמשטרה מתאנה להשכל, ובכלל הוא נעצר באזור שהמשטרה ממילא חסמה ולא הייתה בו תנועה
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il