יום חמישי 27 ינואר 2022  19:05
ההיבט החוזי של הבחירות
   רשימות קודמות
  לאן נעלמו הזונות?
  בנות, נא להפשיל חצאית

השבוע הבטיח אולמרט לסטודנטים כי יקים מערך הלוואות לשכ"ל, פרץ הבטיח להסדיר פנסיה לכולנו ונתניהו הבטיח שלא יהיו נסיגות חד-צדדיות, כמה שווה ההתחייבות הזאת והאם יש לנו זכות לתבוע מהנבחר לקיים את החוזה שכרת איתנו?

▪  ▪  ▪
יש הטוענים כי מצע הבחירות של מפלגה והעומד בראשה, אינם באמת מחייבים וכי הבטחות בחירות נועדו מראש להיות מופרות ביום שאחרי. אחרים גורסים כי אין לדבר על "חוזה" בין הנבחרים לבין הבוחרים במובן של דיני החוזים, זאת משום שהמצע של מפלגה הוא בבחינת תוכנית פעולה שעשויה להתממש ועשויה גם שלא להתממש והדבר תלוי בשורה של משתנים שאינם תמיד תלויים בנבחרים עצמם.

השיטה מאפשרת לבוחרים שהתאכזבו מאי-מימוש הבטחות הנבחר שלא לשוב ולהצביע לו במערכת הבחירות שלאחר מכן. מאידך, לאור קביעתו של נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק, כי "הכול שפיט", עולה השאלה, האם לא הגיע העת להגדיר מחדש את מערכת היחסים בין הנבחר לבוחר ולבחנם באספקלריה החוזית?

מערכת היחסים של הבוחרים עם הנבחרים הולכת ומאבדת מתומתה. מושגים כמו "גניבת שלטון" או "אין לו מנדט", "פתק לבן", או "הצבעת מחאה" מככבות בלקסיקון ומעלות את הצורך לבחון מחדש את הגדרת מערכת היחסים. אפשר לראות את דרך הליך הבחירות הנהוג כ "חוזה" לארבע שנים בין האזרחים לבין המדינה. המדינה המייצגת את האזרחים מפרסמת "מכרז" לניהול המדינה, זוהי בעצם הזמנה להציע הצעות. המציעים מתבקשים להגיש הצעותיהם לוועדת הבחירות המתפקדת כועדת מכרזים ובודקת האם הם עומדים בדרישות הסף. כל קבוצת מציעים מגישה לוועדה ולציבור את מצעה שהוא בגדר הצעה, הכוללת התחייבויות לעשות מעשים מסוימים בתחומים מוגדרים ומאידך התחייבות לא לעשות מעשים אחרים.

אקט הקיבול נעשה כשהאזרחים בוחרים את המציע שהצעתו עונה על הגדרת המסוימות והיא נמדדת ככזו על-ידי הניצעים. לשיטתנו, הפתק המסוים אותו משלשל הבוחר לתוך הקלפי (תיבת ההצעות) עונה אפילו על דרישת הכתב. הפרת ההתחייבות שהוצגה במצעו של "המציע הזוכה" נתפשת על ידנו כחוסר תום לב בניהול המו"מ וכהפרת הסכם, במקרה כזה אנו נוטים למחות מול הזכיין: "אין לך מנדט", וקוראים לו ללכת לבחירות חדשות.

חובת הציות שלנו לחוקי המדינה מתקיימת מכוח הסכמתנו למסירת הניהול לזוכה ובכפוף לעמידתו בחוזה שנכרת בינינו בבחירות, ומשלא עמד בחוזה, הרי גם האזרחים לא מחויבים לקיים חלקם. הוגה הדעות הובס מגדיר זאת כחוק הטבעי השלישי, לפיו "הכורת אמנה חייב לקיימה" ומשנכרתה אמנה, הפרתה היא בגדר אי-צדק, ממש כמו בהפרת חוזה. הובס מדגיש שה"רוב" הוא המכונן מלכתחילה את הריבון וחובת הציות שלנו לריבון נובעת מבחירתנו בהצעתו המסוימת.

מהותו של הנציג הריבוני בשיטה הנוהגת בישראל נקבעת בהכרעת הרוב בהליך בחירות דמוקרטי - אם ריבון נבחר ע"י הרוב מטעם שהבטיח X ובהיותו ריבון מתכחש למחויבות ל- X הוא גורם להתפוררות הקהילה.

הובס השתמש במונח - IN FORO INTERNO, כלומר בית דין של המצפון, וכשיש קונפליקט בין המצפון לחוק ניתן להפר את החוק. מאידך, במקרה שלנו לא מדובר במצפונו של פרט יחיד, אלא בפלח נכבד של האוכלוסיה הבוחרת ומכאן שבתחרות שבין כמה מציעים, לא דנים במצפון של היחיד, אלא בשאלת הפרת החוזה שבין הקבוצה לנבחר. הפרה של ההבטחה לבוחר הינה בלתי נסבלת ומהווה פעולה שאיננה לגיטימית, ממש כמו הפרת חוזה.

תאריך:  22/03/2006   |   עודכן:  22/03/2006
רוני אלוני-סדובניק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
המועמדים
22/03/2006  |  בועז מושקוביץ  |   מאמרים
הזכות להגנה מפני תקיפה ומפני השמדה, שמורה לנו והכרחית היא. אך כאשר ישראל לקחה את זכותה זאת וחיברה אותה לקדושה (כי אחרת איך אפשר לשלוט...?), היא הפכה את זכות הקיום לחובה לדכא.
22/03/2006  |  ליזי שגיא  |   מאמרים
כשמתפרסמת ידיעה על רצח, ואין בידי המשטרה חשודים, איש אינו יודע מי הרוצח - רק הרוצח בעצמו. כשהליכוד מאשים את התקשורת שהיא עושה לביבי "רצח אופי", כולם יודעים מי "הרוצחים", רק הרוצחים לא יודעים. הנה לכם תרכיז של צביעות מזוקקת, מבית הבד של השמאל הבולשביקי.
22/03/2006  |  נרי אבנרי  |   מאמרים
המציאות העגומה השוררת בעירק, במלאת 3 שנים לפרוץ המלחמה, מעצימה את הביקורת על ממשלו של הנשיא בוש וכבר מאיימת לשמוט את הרוב הרפובליקני בסנאט בוושינגטון.
22/03/2006  |  רפאל בוכניק  |   מאמרים
יוגי ברה, איש הבייסבול האגדי בארה"ב נהג לומר בכל משחק: "It ain't over until it's over", כלומר, המשחק לא תם עד השנייה האחרונה. ראוי שפוליטיקאים ופרשנים יחזרו וישננו כלל זה.
22/03/2006  |  דניאל בלוך  |   מאמרים