יום שישי 30 יולי 2021  17:15
הרב שלמה דיכובסקי ואהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון לשעבר חושף:
הצעתי את דיכובסקי לעליון
"על הערכאות (האזרחית והדתית) לכבד זו את זו"
ענבל בר-און
מהו כלל 'כיבוד הערכאות' בדיני המשפחה? זהו הכלל ולפיו אם אחת הערכאות תפסה סמכות, על הערכאה השניה לסגרת ולהימנע מלדון בעניין * למעט חריגים, כמובן
לרשימה המלאה

אהרן ברק גילה כי הדיין הרב שלמה דיכובסקי נמצא ראוי להיות שופט בבית המשפט העליון למרות שהוא חסר השכלה משפטית אלא רק משפטן בידיעותיו

▪  ▪  ▪
נשיא בית המשפט העליון (בדימ.), אהרן ברק, גילה (יום ד', 25.3.09) כי מצא את הדיין הרב שלמה דיכובסקי ראוי לשמש שופט בבית המשפט העליון. זאת למרות שהרב דיכובסקי חסר השכלה משפטית פורמאלית אלא רק "משפטן בידיעותיו".

הדברים נאמרו בכינוס שהתקיים במכללת שערי משפט לרגל פרישתו של הרב דיכובסקי מכס השיפוט בבית הדין הרבני הגדול לערעורים.

עוד ציין ברק כי ידיעותיו של הרב דיכובסקי במשפט האזרחי רחבות מאד.

במרכז הכינוס נידונו המאבק על סמכויות אשר מתקיים בין בתי המשפט לענייני משפחה לבין בתי הדין הרבניים, אשר ידוע בשפה המשפטית כ"מירוץ הסמכויות".

מהו 'מירוץ הסמכויות'? היות ובענייני נישואין וגירושין, לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה סמכות מקבילה בעניינים הכרוכים בענייני נישואין וגירושין (כגון עניין הרכוש והמזונות), הרי שהחוק קובע כי "כל הקודם זוכה", קרי, אותו צד החפץ בגירושין אשר פנה לבית המשפט לענייני משפחה/בית הדין הרבני ראשון, הרי שאותה ערכאה אשר אליה פנה, היא הערכאה אשר תדון בכל תיק הגירושין. הסיטואציה של "כל הקודם זוכה" יוצרת מירוץ ערכאות. זוג אשר מצוי במשבר ולא בהכרח חפץ או מעוניין להתגרש, יתכן והבעל או האישה ירוצו לאחת הערכאות אך ורק בכדי 'לתפוס סמכות', קרי, לגרום לערכאה המועדפת עליהם לדון בעניין, וזאת הגם ואין עדיין רצון להתגרש, אלא יש רצון לבדוק את סיכוי שיקום הנישואין. למעשה הצורך 'לתפוס סמכות' בערכאה הרצויה (לרוב נשים מעדיפות את בית המשפט לענייני משפחה וגברים את בתי הדין הרבניים), מוביל זוגות שרוצים לשקם את נישואייהם לפתוח הליכי סרק מוקדמים, אך ורק בכדי "לתפוס סמכות".

לא בכדי 'מירוץ הסמכויות' הפך לנושא מרכזי מבין נקודות החיכוך הרבות בין בתי הדין הרבניים לבתי הדין האזרחיים. הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, משה עמאר, ציין כמה לא ראוי מירוץ זה.

נקודת חיכוך נוספת בין בתי המשפט לענייני משפחה לבין בתי הדין הרבניים היא סמכותם של בתי הדין הרבניים להכריע בעניינים אזרחיים. בעניין זה קבעה השופטת פרוקצ'יה כי לבית הדין הרבני אין סמכות לדון בעניינים אזרחיים, גם לא בהסכמתם הצדדים. פסק דין זה של פרוקצ'יה, שניתן אחרי שהרכבים רבים של בית המשפט העליון הותירו את הסוגיה בצריך עיון, מצטרף אל פסק דינו הידוע של הנשיא (בדימ.) ברק בעניין בבלי (בג"צ 1000/92 - חוה בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול - . פ"ד מח(2), 221).

באותה פרשה קבע ברק כי בעניינים אזרחיים כפופים בתי הדין הרבניים לדין האזרחי של מדינת ישראל, לרבות פסיקת בית המשפט העליון. באותה פרשה נפסק כי על בתי הדין הרבניים לכבד את הלכת השיתוף אשר נקבעה בבתי המשפט האזרחיים, ולפיה בעת הגירושין, יתחלק הרכוש המשותף אשר נצבר במהלך חיי הנישואין שווה בשווה בין הבעל לאישה, אחת היא כמה כל אחד מהם תרם לצבירת רכוש זה במהלך חיי נישואיהם.

יש כבר נישואין אזרחיים בישראל

כאשר בעצם ימים אלו מצורף ליברמן לקואליציה, בין היתר בכדי להנהיג "ברית זוגיות", הציבור בישראל שלא התוודע לפסיקה האחרונה בדיני המשפחה, אינו מיודע לכך שבישראל כבר מונהגים נישואין אזרחיים.

בפסק הדין שנתן, קבע הרב דיכובסקי כי יהודים אשר נישאו בנישואין אזרחיים, נישאו בנישואי בני-נוח (קרי בני העמים שאינם יהודים) ועל כן, בכדי לגרשם אין צורך ב'גט לחומרא' אלא יש צורך בהתרת הנישואין על-פי אותם כללים של 'בני נוח', קרי, היעדר סיכוי לשיקום הנישואין (זהו הפרמטר לפקיעת נישואין בעולם המערבי, אשר בו נהוגים נישואין אזרחיים). הנשיא ברק, במהלך מבריק, הוביל למעשה בפסק דינו פורץ הדרך 'פלונית' ( בג"צ 2232/03 - פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי ת"א-יפו ואח' . תק-על 2006(4)) את המהלך: נדונה בפניו עתירה לבג"צ על פסק דינו של דיכובסקי, והוא החזיר את הדיון לבית הדין הרבני הגדול לערעורים תוך שהוא מציג לבית הדין הרבני הגדול לערעורים שתי שאלות:א. האם בית הדין הרבני יכול להתיר את הנישואין? ב. באילו עילות. בית הדין הרבני, שקודם לכן התיר נישואין אלו מבלי לפרט מדוע, הסביר כי א. הוא יכול להתיר נישואין אזרחיים (לא ב'גט לחומרא') וב. העילות הן אותן עילות אשר נהוגות בנישואין אזרחיים. בכך השלים הנשיא ברק את המהלך שהחל הרב דיכובסקי- הכרה בנישואין אזרחיים בישראל.

חשוב לציין כי לא בכל מקרה שבו יהודים נישאו בנישואין אזרחיים, ניתן יהא להתיר את נישואיהם ללא גט, וכל מקרה יבדק לגופו: אם יש ל'ספק קידושין', אותם 'ספק קידושין' יותרו בגט. אך החידוש הוא ביכולת להתיר נישואין אזרחיים מקום בו אין 'ספק קידושין' בדרך הדומה לדרך התרת נישואין במדינות מערביות, וזאת באישור בית הדין הרבני.

מציע לדיכובסקי לכתוב ספרים

הצעות לסדר היום

כולנו חושבים על הפנסיה שלנו כמועד שבו ננפוש ונפוש, ניסע לטיולים בחו"ל או נעדור בגינה הפרטית בצמוד קרקע שלנו, בין משחק אחד עם הנכדים למשנהו. אלא שיש מי שנעדרים את הפריבילגיה הזו. במהלך הכנס הרעיפו כל הדוברים כאחד מחמאות רבות על דיכובסקי, תוך שכל אחד בתורו מציע לו תפקידים ועיסוקים ל"6 אחרי הפרישה".

כך לדוגמא הנשיא ברק הציע לו שני תפקידים: הראשון, להשתתף בוועדה אשר תגשר על נקודות החיכוך בין בתי המשפט לענייני משפחה לבין בתי הדין הרבניים, ותפתור את פרובלמת 'מירוץ הסמכויות' (יורי גיא רון, אשר נקרא בספק הומור ספק רצינות בפיו של דיכובסקי 'רבי יורי' הציע לדיכובסקי לעמוד בראשה של ועדה זו).

הנשיא ברק המליץ לדיכובסקי שלא לעסוק בגישור, אלא לעסוק בכתיבת ספרים. מי כמו הנשיא (בדימ.) ברק יודע. הוא הרי כתב שפע של ספרים, החל מ'פרשנות במשפט' (חמישה חלקים עבי כרס שנראים כמו ה'לפני' בלרדת בגדול), דרך 'שיקול דעת שיפוטי', 'שופט בחברה דמוקרטית', פרקים בסדרת הנזיקין של פרופ' טדסקי המנוח, ועד מאמרים רבים, שלא לדבר על ספרי הזוטא שחבויים בינות לקפלי פסקי דינו, חלקם (הגדול) בני 100 עמודים. אם יש אדם מתאים להציע לזולתו להתמסר לכתיבה הרי זהו ברק, 'כותב בלתי נלאה', אם ארשה לעצמי לנקוט פרפרזה על ביטוי שננקט בהקשר אחר לגמרי בהקשר לפרס, נשיא של רשות אחרת (לא השופטת). במסירותו לכתיבה, ברק הציע לדיכובסקי לכתוב "כבר מחר בבוקר", הצעה שהובילה לצחוק בקהל אשר רובו מורכב ממשפטנים, ואשר מודע לתאוות הכתיבה של ברק. עם זאת, 'רבי יורי גיא רון', כפי שהוא כונה בספק הומור ספק רצינות בידי חתן הערב, הציע לדיכובסקי "לכתוב בערב" (מסתבר שלראש הלשכה ולנשיא בית המשפט העליון (בדימ.) יש מחלוקות בנוגע ל TIMING של הכתיבה), וזאת בכדי "לפנות את הבקרים לפעילות ציבורית".

שניים אוחזין בזמנו של הרב דיכובסקי - זה אומר כולו לספרים זה אומר כולו לפעילות ציבורית, אך כשהרב דיכובסקי עלה לבמה, הוא הצהיר כי יעשה למשפחתו, לביתו, והוסיף "גם למולדתו". בכדי לרצות את המתחרים על סדר יומו ב"שש אחרי הפרישה" הוא הצהיר כי אם ינתנו לו "220 שנה" הוא "מבטיח להעלות את כל פסיקותיו ומאמריו על הכתב לספר אחד".

במהלך הכנס פנה גיא רון אל שר המשפטים המיועד, הפרופ' יעקוב נאמן והציע לו למנות 'מטעם הממשלה' ועדה אשר תגשר בין בתי הדין הרבניים לבין בתי המשפט האזרחיים.

יתכן וזו הייתה ראשיתה של ועדה מופלאה, עליה עוד נשמע.

סקירה מקיפה של הכנס תתפרסם בסוף השבוע הזה
תאריך:  25/03/2009   |   עודכן:  26/03/2009
ענבל בר-און
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן

מושגים
 בג"צ קציר 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
בתגובה לאישור שנתן בג"צ לפרסום הדוח אמרו בארגון רופאים לזכויות אדם, שהיה אחד העותרים בעניין, כי מדובר ברעידת אדמה אתית.
25/03/2009  |  איציק וולף  |   חדשות
אסף רמון, בנו של האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון ז"ל, ניצל בזכות קור רוחו מהתרסקות במהלך קורס הטיס שבו הוא משרת.
25/03/2009  |  איציק וולף  |   חדשות
דיוקן עצמי שיצר אדולף היטלר בשנת 1910 בהיותו בן 21 מוצע כעת למכירה פומבית באנגליה, כך דיווח (יום ד', 25.3.09) הטלגרף. בדיוקן, נראה היטלר כשהוא ישוב על סלע והוא חסר אף או פה. מלבד זאת ראשי התיבות שלו א"ה מופיעות ברקע וכן ציור של צלב (עדיין לא צלב הקרס הנאצי). הדיוקן העצמי יוצג לראשונה ב-23 באפריל על-ידי חברת מלקוקס וצפוי לעורר עניין רב בקרב הציבור.
25/03/2009  |  מאיה שני  |   חדשות
תחקיר שערך צה"ל עם סיום מבצע עופרת יצוקה קובע (יום ד', 25.3.09) כי השימוש שעשה צה"ל בפגזי עשן המכילים רכיבי זרחן עמד בכללי המשפט הבינלאומי.
25/03/2009  |  איציק וולף  |   חדשות
נשיא סודן עומאר אל-באשיר המבוקש על-ידי בית המשפט הבינלאומי בגין פשעי מלחמה בדארפור הגיע (יום ד', 25.3.09) למצרים כדי להיוועד עם הנשיא המצרי חוסני מובארק על מצבו, כך דיווח VOA.
25/03/2009  |  מאיה שני  |   חדשות