יום רביעי 27 אוקטובר 2021  15:48
הפרקליטות דוחה את טענות ההגנה בתיק 4000:
אלוביץ התערבו רק בסיקור הנוגע לנתניהו
בני הזוג אלוביץ בבית המשפט [צילום: יונתן זינדל, פלאש 90]

טוענת שהחומר החדש שהתגלה בפלאפון של ישועה אינו משנה את תמונת הראיות, אלא להפך - שב ומוכיח שהיקף הפניות אליו בנוגע לנתניהו היה גדול פי כמה מאשר ביחס לגורמים פוליטיים ומסחריים מוסיפה: בני הזוג אלוביץ עסקו בהיקף נמוך ביותר, אם בכלל, בפניות של גורמים אחרים

▪  ▪  ▪
ההתכתבויות שנתגלו בפלאפון של אילן ישועה אינן משנות את תמונת הראיות בתיק 4000 ואינן מצדיקות השלמת חקירה מקיפה. ההתערבות בתכנים של וואלה אותה יש לבחון היא של שאול אלוביץ ואיריס אלוביץ, ולא של ישועה. כך טוענת המדינה (יום ה', 9.9.21) בתגובתה לעמדת ההגנה במשפט נתניהו, לפיה עליה לקבל את אישורו של בית המשפט המחוזי בירושלים לביצוע השלמת חקירה לעורך הראשי לשעבר של וואלה, אבי אלקלעי.

הפרקליטות הודיעה בסוף החודש שעבר על כוונתה זו, לנוכח התכתבויות נוספות בין ישועה לאלקלעי שהתגלו במסגרת בדיקת רבבות התקשרויות שחשפה ההגנה בפלאפון של ישועה. סניגוריהם של בנימין נתניהו ובני הזוג אלוביץ טענו, כי חומר החקירה החדש שומט את הקרקע מתחת לטענה המרכזית של התביעה, ולפיה ישועה התערב בצורה חריגה בפרסומים הנוגעים לראש הממשלה לשעבר ולמשפחתו. לשיטתם, המדינה צריכה לקבל את אישורו של בית המשפט להשלמת החקירה, והחומר החדש מצדיק השלמה נרחבת ולא הסתפקות באלקלעי בלבד.

בתגובתה שבה הפרקליטות ואומרת כי בידיה נתונה הסמכות להחליט על השלמת חקירה ולבית המשפט אין סמכות להתערב בכך. היא מצטטת את פסיקת בית המשפט העליון, לפיה אין מקום לביקורת מינהלית על המשפט הפלילי, ואומרת שההגנה השמיטה אותה בכוונה. "הנאשמים מבקשים מבית משפט זה ליתן לרשויות צו 'לא תעשה', על-אף שאין כל מקור חוקי המסמיך בית משפט הדין בהליך הפלילי ליתן צו כזה. לבקשה זו לא ניתן להיעתר".

לגופה של עדותו של אלקלעי אומרת הפרקליטות, כי הוא התייחס באופן כללי להיענות לדרישותיו של נתניהו ולמעורבתו בכך, וכי קיימים מסרונים רבים שלו בהם הסתייג מהדרישות שהופנו אליו. גרסתו של אלקלעי עולה בקנה אחד עם הראיות החפציות ועם גרסאותיהם של עדים אחרים, היא מוסיפה. הפרקליטות גם מעירה, שהיא אשר העבירה להגנה דברים שכתב אלקלעי לנציגיה (כמו למשל לראש צוות התביעה, יהודית תירוש) - אך ההגנה יצרה רושם, כאשר ציטטה מסרון שכזה, כאילו הוא הגיע לידיה בדרך-לא-דרך.

התביעה מוסיפה: "בניגוד לטענות הנאשמים בתגובותיהם, לא נמצאו בחומרים החדשים ראיות שיש בהן כדי לשנות את עמדת המאשימה או כדי להשפיע על מערך הראיות המבסס את כתב האישום נגד הנאשמים. ההפך הוא הנכון. מן התכתובות שאותרו עולה דווקא תמונה דומה לתמונה שהייתה קיימת בראיות לפני ביצוע ההשלמה ולפיה, היקף הפניות לישועה מצד גורמים פוליטיים או עסקיים ביחס לסיקור באתר היה נמוך מאוד בכל קנה מידה ביחס לפניות נאשם 1 [נתניהו] וסביבתו. חשוב מכך, מסריקה מדוקדקת של תיבת המייל של העד ישועה עלה בבירור, כי היקף המעורבות והעיסוק של נאשמים 3-2 [אלוביץ] בפניות של גורמים אחרים, פרט לנאשם 1 או סביבתו, הייתה נמוכה ביותר, אם בכלל. במובן זה, הראיות שאותרו אינן משנות את המצב שהיה קיים עובר להשלמת החקירה".
ת"פ 67104-01-20, מדינת ישראל נ' בנימין נתניהו ואח' / תגובת המאשימה לתגובות הנאשמים
הפרקליטות טוענת שחומר הראיות החדש בפלאפון של אילן ישועה לא שינה את תמונת הראיות בתיק 4000

תאריך:  09/09/2021   |   עודכן:  09/09/2021
איתמר לוין
מועדון הבלוגרים עוקבים: 511 לקבלת רשימות איתמר לוין לדוא"ל
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  משפט נתניהו
כל העולם - מינוס פילגשו - נגד נתניהו! נמצא, שכל אדם שני במדינת ישראל הוא עד תביעה במשפטו של נתניהו. הידיעה הזו שכאילו (רק כאילו) סותרת את הנתון היא סקופ עיתונאי מהמדרגה הראשונה (מהשנייה זורקים אותך מכל המדרגות): איך במסעדת יוקרה בהוואי בה סעד, רק אחד(!) נמצא כעד תביעה במשפטו.
02/09/2021  |  יורם מרקוס  |   מכתבים/הערות
כל העולם - מינוס פילגשו - נגד נתניהו! נמצא, שכל אדם שני במדינת ישראל הוא עד תביעה במשפטו של נתניהו. הידיעה הזו שכאילו (רק כאילו) סותרת את הנתון היא סקופ עיתונאי מהמדרגה הראשונה (מהשנייה זורקים אותך מכל המדרגות): איך במסעדת יוקרה בהוואי בה סעד, רק אחד(!) נמצא כעד תביעה במשפטו. ממשיכים להתפלל על חייו של בראל אחיה חדריה שמואלי בן ניצה ויוסי.
01/09/2021  |    |   מכתבים/הערות
חומרי החקירה שהתגלו בפלאפון של מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה, סותר בצורה מהותית את התזה העומדת בבסיס כתב האישום בתיק 4000 נגד בנימין נתניהו, שאול אלוביץ ואיריס אלוביץ. כך טוענים (30.8.21) סניגוריהם של בני הזוג, עוה"ד ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר.
30/08/2021  |  איתמר לוין  |   חדשות
ככל שחולף הזמן, כך הולך ומתבהר אופיו העיקרי של משפט נתניהו בכלל ושל משפט השוחד (4000) בפרט. יותר ויותר הולך ומסתבר שמשפט נתניהו הופך בהדרגה למשפט הפרקליטות ולמשפט סייעניה בתקשורת. גם השופטים בירושלים מתחילים ליצור את הרושם שאין דעתם נוחה מתפקודה של הפרקליטות ומאופן ניהולו של המשפט. השופטים שלחו את הפרקליטים לנבור ברבבות הודעות בטלפון של העד הראשי והראשון של התביעה, אילן ישועה, שמא יימצא בהן כלל המבחין בין סיקור לסיקור.
02/08/2021  |  רון בריימן  |   יומני בלוגרים
"אני מצפה שהפרקליטות והמשטרה יפיקו לקחים, כי מה שקורה בשטח הוא לא טוב. אולי אני תמים, אבל הייתי מצפה שלקראת הדיון יהיו הדרכות ויפיקו לקחים. האם הדבר הזה נעשה, ואם לא - מדוע?". כך אומר (יום ג', 27.7.21) שופט בית המשפט העליון, ניל הנדל, בנוגע לפגמים בצווי חיפוש במחשבים. הוא דיבר בדיון הנוסף שקיים בית המשפט העליון, בהרכב של תשעה שופטים, בחיפוש בפלאפונים של יועצי בנימין נתניהו ובשאלת הזכות לערער על צווי חיפוש כאלה.
27/07/2021  |  איתמר לוין  |   חדשות