יום שלישי 22 אוקטובר 2019  23:05
[צילום: ששון תירם] מתחם הדירות המשמשות את ערוץ 7
חשיפה ב-News1
הפעילות העסקית של ערוץ 7 - בדיור ציבורי
איציק וולף
עמידר מכרה דירות בשליש מחיר לעמותה שלא עמדה בהתחייבויותיה

אולפני ערוץ 7, מאתרי האינטרנט החדשותיים המובילים במגזר הדתי, הנושא את שמה של תחנת הרדיו הפירטית ששידרה מאונייה עד שנסגרה, פועלים מתוך דירות שנבנו לצורך שיכון זכאים לדיור ציבורי ואשר הושכרו לעמותה שקשורה לישיבה בבית אל ולערוץ 7 כך עולה ממסמך רשמי של משרד השיכון שנחשף לראשונה משרד השיכון: הוגשה תביעה לבית המשפט בירושלים

>
>
>
▪  ▪  ▪
מפעילי אתר החדשות של ערוץ 7 מנהלים את הפעילות העסקית של האתר מתוך דירות שנבנו כדיור ציבורי והושכרו להם על-ידי עמידר לצורך מגורים. כך עולה ממסמך שנחשף לראשונה ב-News1.

המסמך המדובר מפרט את כלל הדירות שהושכרו לעמותת סוכת עובדיה, המופעלת בידי אנשי הישיבה הגבוהה בבית אל המפעילים גם את ערוץ 7 כאחת מן הזרועות הכלכליות של קונצרן הישיבה. הוא כולל שבע דירות - שלוש בנות 100 מ"ר וארבע בנות 78 מ"ר - שנמכרו לעמותת סוכת עובדיה במסגרת הסכם פשרה עם חברת עמידר, תמורת 250,418 שקלים לדירה.

מלבדן, כולל המסמך את כל שאר 24 דירות עמידר המוחזקות עד היום בידי העמותה. כל הדירות הללו נמצאות בשתי כתובות: מעגלי הראיה 23 ומעגלי הראיה 25 בבית אל. מדובר בשני קומפלקסים של בניינים - שלושה בניינים בכל קומפלקס. גם כאן, מדובר בדירות שחלקן בנות ארבעה חדרים וחלקן בנות שלושה חדרים, בגדלים בין 81.7 מ"ר ל-95.2 מ"ר. חלק מהדירות הושכרו לסוכת עובדיה בנובמבר 1981, חלקן בפברואר 1982 ואחת מהן הושכרה בנובמבר 1985.

הייעוד והשימוש המוצהר: 'מגורים'

כפי שניתן לראות במסמך המצורף, שהונפק על-ידי משרד הבינוי והשיכון והועבר על ידו ל-News1, היעוד המקורי של הדירות הללו היה 'מגורים' כמו גם השימוש בהן בפועל נכון לספטמבר 2014. עוד מפרט המסמך כי הדירות הושכרו למוסדות ציבור.

אולם בירור קצר מעלה כי בחלק ניכר מהדירות הללו נעשה במשך שנים רבות שימוש שלא למגורים אלא לצרכים עסקיים. כך למשל משמשות דירות בכתובת מעגלי הראיה 25 את המשרדים ואת האולפנים של ערוץ 7, גוף התקשורת העסקי של מוסדות הישיבה בבית אל. מדובר באחד מאתרי האינטרנט המצליחים בציונות הדתית. האתר ממומן, בין היתר, באמצעות פרסומות. לפחות ארבע דירות בכניסה האמצעית של קומפלקס הדירות בכתובת מעגלי הראיה 25, משמשות את אולפני ערוץ 7 ואת משרדי האתר. בקומה התחתונה מצוי משרדה של מנהלת האתר, שולמית מלמד, אשתו של ראש הישיבה הגבוהה בבית אל, זלמן מלמד. כמו-כן, נבנה בסמוך למשרד אולפן שידור. בקומה השנייה נבנו אולפני שידור נוספים ותקליטיה גדולה. בקומה השלישית של המבנה מתנהלת פעילות אתר האינטרנט של הערוץ.

דירה אחרת, בכניסה אחרת בקומפלקס הדירות במעגלי הראיה 25 משמשת את אתר האינטרנט של ערוץ 7 בשפה האנגלית. גם שם הוקם אולפן שידור והוצבו מחשבים רבים שמהם מתנהלת פעילות האתר. בעבר שימשה דירה אחרת באותה כניסה, בקומה העליונה, לפעילות האתר וכמשרד ששימש את האחראי לתקציבי הפרסום של האתר.

באותו קומפלקס דירות ממש, בכניסה הימנית, מתגוררים כבר שנים רבות מנהלת ערוץ 7 ובעלה ראש הישיבה בבית אל. שימוש זה בדירה אינו סותר את ייעודה. אולם שימוש בדירה אחרת באותה כניסה כ'דירת לימוד' של הרב מלמד - סותר גם סותר. מדובר בדירה המכילה את ספריית הקודש של הרב מלמד ואשר בה הוא מקבל את תלמידיו ומעביר להם שיעורים. כל זאת, בדירת דיור ציבורי שהושכרה לצרכי מגורים.

הקריטריונים לזכאות לשכור דיור ציבורי ברורים ביותר ומהם עולה כי חלק ניכר מן המתגוררים ב-24 דירות עמידר שהושכרו לעמותת סוכת עובדיה, ואשר שוכרים את הדירות הללו מן העמותה בהשכרת משנה, כלל אינם זכאים לדיור ציבורי.

וכך נקבע על-פי כללי משרד הבינוי והשיכון - הזכאות לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ניתנת לחסרי דירה בלבד אשר עונים על הנתונים הבאים:

 • חסרי דירה

 • רתוקים לכסאות גלגלים שהכנסתם אינה עולה על השכר הממוצע במשק

 • משפחות שלהן שלושה ילדים לפחות ואשר צברי 1,400 נקודות או יותר ואשר במשך 24 החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה התקיימו מקצבת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או התקיימו מהכנסה וקצבת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

שליטה בזהות הנהנים מהדיור הציבורי
שולמית מלמד [צילום: יוטיוב]

כאמור, במקרה שבו אנו עוסקים, הושכרו הדירות של הדיור הציבורי לעמותה וזו משכירה אותן בהשכרת משנה לאנשים פרטיים על-פי שיקול דעתה. רוב השוכרים, אם לא כולם, קשורים בצורה כזו או אחרת למוסדות הישיבה הגבוהה בבית אל. באופן זה, שולטת עמותה פרטית בדיור הציבורי בבית אל וקובעת מי יהנה ממנו.

להלן פירוט השוכרים [הפרטים על-אודות כתובת המגורים מופיעים באלפון של המועצה המקומית בית אל]. כפי שניתן לראות - כמעט כולם, מלבד משפחה אחת, קשורים אל הישיבה המפעילה את העמותה המחזיקה בעשרות הדירות הציבוריות:

מעגלי הראיה 25:
 • מלמד הרב זלמן ושולמית - ראש הישיבה הגבוהה בבית אל ומנהלת ערוץ 7
 • ערוץ 7
 • אור שניר ומוריה - בוגר הישיבה, מחזור תשנ"ט
 • מילר עודד ומעיין - בוגר הישיבה, מחזור תשס"ז
 • שרעבי אורי ויערה - בוגר הישיבה, מחזור תשס"ב

מעגלי הראיה 23
 • אורלן יצחק ונעמה - בוגר הישיבה, מחזור תשס"ד
 • ברין הרב אליהו וחווה - מלמד בישיבה הגבוהה בית אל
 • גולדשטיין עודד והודיה - בוגר הישיבה, מחזור תשס"ד
 • הלוי נעם ושרה בתיה - בוגר הישיבה, מחזור תשס"ג
 • וסרטייל הרב יאיר ושרה - בוגר הישיבה, מחזור תשנ"ז
 • כהן הרב יעקב והודיה - בוגר הישיבה, מחזור תשנ"ז, מלמד בישיבה הגבוהה
 • עזרן חיים וציונה - בוגר הישיבה, מחזור תשס"א
 • רוזנר אורי ויפית - בוגר הישיבה, מחזור תשס"ג
 • שוורץ הרב חיים אביהו ושושנה - מלמד בישיבה הגבוהה בית אל
 • שרייבר הרב חיים ומוריה - בוגר הישיבה, מחזור תשנ"ז
 • שאער ניר מרדכי ורננה שרה

אמנם ממשרד הבינוי והשיכון נמסר כי בדיקה שנערכה לאחרונה העלתה כי אין ממתינים לדיור ציבורי ביישוב בית אל, אולם לטענת תושבים במועצה המקומית, מכיוון שעד עתה לא נחשפו המיקומים של הדירות השייכות בבית אל לדיור הציבורי, ומאחר שהנושא היה מאופל ולא ידוע לתושבים - לא הוגשו בקשות לזכאות לדיור הציבורי מטעם תושבים פרטיים אשר עומדים בקריטריונים.

משרד השיכון יפעל משפטית

מחברת עמידר נמסר ל-News1 כי בבית אל לא קיימים שוכרים פרטיים המטופלים על-ידי החברה וכי החברה מנהלת בלבד את הדירות עבור המדינה. "עמידר לא מחליטה על נושא איכלוס הדירות ופועלת בכפוף להנחיות משרד הבינוי והשיכון", לשון התגובה.

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר כי המשרד תבע את עמותת 'סוכת עובדיה' בגין השימוש בדירות שלא לצרכי מגורים וכי ההליך המשפטי בעניין זה מתנהל בפני בית המשפט המחוזי בירושלים.

"עמדת המשרד היא שפועלים בבית אל כמו בשאר רחבי הארץ, במסגרת משפטית, להוצאת מי שלא צריך להיות בדיור הציבורי מדירות אלה", לשון הודעת דובר המשרד.

פניית News1 לערוץ 7 בבקשה לקבלת תגובה לא נענתה. שולמית מלמד סירבה לשוחח בטלפון עם News1.


גילוי נאות: הכותב עבד בעבר בערוץ 7.
תאריך:  12/10/2014   |   עודכן:  29/01/2016
איציק וולף
מועדון הבלוגרים עוקבים: 135 לקבלת רשימות איציק וולף לדוא"ל
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
תגיות מי ומי בפרשה
 זלמן מלמד   יעקב כץ 
התפתחויות נוספות   /  פרשת בית-אל
בית המשפט העליון קבע כי יש להרוס בתוך חצי שנה מספר מבנים שנבנו בבית אל באופן לא חוקי, על קרקע פלשתינית שנתפסה בתפיסה צבאית. הבנייה, וההליך התכנוני שהוביל אליה נחשפו לראשונה ב-News1. ההחלטה התקבלה על-ידי נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, ועל-ידי השופטת (בדימ.) עדנה ארבל. המשנה לנשיא העליון, מרים נאור, נותרה בדעת מיעוט שעל פיה יש לאפשר הסדרה של הבנייה בתוך שנה.
08/09/2014  |  איציק וולף  |   חדשות
המועצה בבית אל העניקה היתרים לא חוקיים לפרויקט הבנייה החדש שבנה יואל צור על קרקע פרטית פלשתינית. לאחרונה הוציא המינהל האזרחי צווי הפסקת עבודה לפרויקט, הממוקם בשכונה הצפונית של בית אל ואשר נבנה תוך פלישה לקרקע הפלשתינית הפרטית.
05/09/2014  |  איציק וולף  |   חדשות
בית המשפט העליון הורה לפרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, לנמק בתוך 60 יום מדוע לא יגיש כתב אישום נגד יואל צור, מיזמי בניית שכונת האולפנה בבית אל. עו"ד ניצן הודיע זה מכבר כי החליט על סגירת התיק הפלילי נגד צור בפרשת האולפנה בנימוק של חוסר עניין לציבור.
30/07/2014  |  איציק וולף  |   חדשות
הוועדה למינוי דיינים תתכנס היום (יום ה', 5.6.14) לראשונה בארבע השנים האחרונות לצורך התחלת דיונים במינוי חמישה דיינים לבית הדין הגדול ו-14 דיינים לבתי הדין האזוריים. מידע שהגיע לידי News1 מעלה חשדות חמורים נגד אחד מן המועמדים שעיקרו - ביצוע עבירות בנייה וניסיון להכשרתן בדיעבד תוך פעולה בניגוד עניינים.
05/06/2014  |  איציק וולף  |   תחקירים
פרקליט המדינה, שי ניצן, החליט לסגור את תיק החקירה בפרשת הבנייה הלא חוקית בשכונת האולפנה בבית אל. זאת בנימוק של חוסר עניין לציבור.
07/05/2014  |  איציק וולף  |   חדשות