הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מסמכים חקיקה News1
●  כללי     ●  משפט    ●  כלכלה    ●  בריאות    ●  ממשל   
עמוד 1 מתוך 53
הכרזה על מצב חירום - סקירה אודות משמעויות ההכרזה הליך ההכרזה וסמכויות הוועדה / סקירה
הקושי העיקרי בגללו ממשיכה המדינה להכריז על מצב החירום, הוא חקיקה אשר תלויה בקיומו של מצב זה (42 עמ')
הצעח חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו / פרוטוקול הכנסת, 17.3.92
אישור חוק יסוד כבוד האדם וחרותו בקריאה שנייה ושלישית
הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט–2019 / מסמך
על פי סעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת, מוגשת הצעת חוק להתפזרות הכנסת העשרים ואחת. מוצע להקדים את מועד הבחירות לכנסת העשרים ושתיים ליום שלישי, י"ז באלול התשע"ט (17 בספטמבר 2019).
הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – חסינות בפני דין פלילי), תשע"ט-2019 / הצעת חוק
הצעה לשינוי חוק החסינות: תוענק אוטומטית לכל חבר כנסת ויהיה צורך להסיר אותה כדי להעמידו לדין
הצעה לתיקון חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי / הצעה
הצעה מצד משפטנים ואחרים לתיקון חוק הלאום כך שיותאם לאזרחיה הלא יהודיים של המדינה
בג"ץ 1393/16, ההסתדרות הרפואית נ' הכנסת ואח' / בג"ץ
דחיית עתירות נגד הרפורמה משנת 2016 בשירותי הבריאות הנוספים (שב"ן)
חקיקיה בכנסת העשרים בראי שבעים שנות חקיקה במדינת ישראל - נתונים ומגמות / מסמך
בשבעים שנות המדינה כיהנו בישראל עשרים כנסות. מאז הכנסת הראשונה ועד היום נחקקו בכנסות אלו אלפי חוקים שיצרו הסדרי חקיקה מקוריים או שתיקנו הסדרים קיימים. חוקים אלה הקימו נדב...
החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ט–2019 / תזכיר חוק
תזכיר חוק להפיכת הליך הגישור המקדים בתיקי גירושין לחובה קבועה
הצעת חוק יסוד הכנסת (תיקון – ביטול סעיף 7א), התשעט - 2019 / הצעת חוק
ההטייה הפוליטית של בית המשפט העליון מהווה עיקור של רצון המחוקק ופגיעה בדמוקרטיה, אשר על כן מוצע לבטל את סעיף 7א לחוק היסוד, עקב השימוש לרעה שעשה בו בית המשפט העליון.
פ"מ 3/21, פנחס עידן / החלטה
התייחסות לשאלת הצינון של עובדי מדינה בכירים המעוניינים להתמודד לכנסת
הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – נטילת חסינות חבר כנסת), התשע"ח–2017 / הצעת חוק
לאחר למעלה מעשור נראה כי תיקון חוק זה מעמיד את חברי הכנסת במקום שאותו לא צפו בעת שתוקן החוק. כי כן, מאז שנת 2005 ניתן לראות, באופן איטי אך עקבית, כי ישנו כרסום בחסינותם,...
טיוטת תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע"ט–2019 / תזכיר חוק
כספיהם של רוכשי דירה חדשה מקבלן מוגנים באמצעות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974, בו נקבעו חלופות שונות של מתן בטוחה בגין הכספים. לצד הבטוחות הנ...
ע"פ 2490/18, משה ג'ורנו נ' מדינת ישראל / פס"ד
דחיית ערעור על ההחלטה להסגיר לארה"ב נאשם באונס
צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים) (הוראת שעה)
סקירה שירות מוכר
הנדון: עדכון בנוגע לנתונים על הפחתת סכום העיצום הכספי בגין הפרות של הוראות בבטיחות בעבודה / מסמך
ב-1 בינואר 2018 נכנס לתוקף הצו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז-2017 ,אשר החיל את מנגנון העיצומים הכספיים שנקבע בחוק להגברת האכיפה של דיני ...
הצבת חיילים משטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר / סקירה
סקירה בעקבות בקשת הממשלה להאריך את ההצבה בשנים נוספות (9 עמ')
הנדון: הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון) (החלת החוק על שטחי נפלים), התשע"ח-2018 / סקירה
סקירת הייעוץ המשפטי לוועדת החוץ והביטחון על הצעת החוק לפינוי מוקשים , אשר הונחה בפני חברי הוועדה
בג"ץ 1308/17, עיריית סילואד ואח' נ' הכנסת ואח' / הודעת עדכון מטעם היועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, סבור שיש חלופה מידתית ומאוזנת יותר לחוק ההסדרה - שימוש ב"תקנת השוק"
היערכות לקראת יישום החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
המסמך הוכן לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת יישום החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018. במסמך מוצגת ההיערכות לקראת יישום החוק מבחינת הסברה לציבור וסקירה של אמצעי תשלום...
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (הארכת הוראת השעה) התשע"ט - 2018 - אישור החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה / הצעה להחלטה
לאשר החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מספר חק/3979 מיום 16.12.18 בהתאם לסעיך 81(ג) בתקנון הכנסת לבקשת מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק (9 עמ')
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - השוואת תנאי צרכן ונותן שירות בעניין החזרת טובין), התשע"ט-2018 / הצעת חוק
הצעת חוק זו נועדה להשוות בין תנאי הצרכן ונותן השירות בעניין החזרת טובין.
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט-2018 / הצעת חוק
, מתבקש המחוקק להבהיר באופן חד-משמעי את כוונתו המקורית לאפשר מינוי סגן נוסף בשני מקרים: ברשות מקומית שמספר תושביה הוא בין 300,000 ל-500,000, וכן ברשות מקומית שמספר תושביה...
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת מסירת פרטים של שולח פרסומת בניגוד לחוק), התשע"ט-2018 / הצעת חוק
מוצע לחייב את חברות התקשורת שדרכן הפרסומת מגיעה לנמען, להעביר לנמען את הפרטים המזהים המצויים בידן של המקור שממנו הועברה ההודעה או של שולח ההודעה בעצמו אם הוא שילם עבור שי...
בג"ץ 9027/18, האגודה לזכויות האזרח נ' הכנסת, הממשלה / עתירה למתן צו על תנאי
עתירה נגד חוק הלאום ובעיקר נגד סעיפי הלשון וההתיישבות היהודית
רע"פ 3829/15, ירדאו קסאי נ' מדינת ישראל / פס"ד
העליון קורא למחוקק לאחד ולהסדיר את סמכות העיכוב של פקחים עירוניים. זיכוי חלקי של אדם שעוכב שלא כדין בידי פקח ולאחר מכן נמצא ברשותו סכין
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(גידול תרנגולות מטילות והחזקתן), התשע"ו-2016 / תקנות
תקנות המעגנות לראשונה תקנים מחייבים בנוגע לגידול תרנגולות מטילות והחזקתן (13 עמ')
הרפורמה בלולים - הטובה לכולם / מצגת
הזדמנות - הלול שלי. איומים 2025 / מצגת
מחקר: איסור על הנשרה כפויה בתהליך הגידול של מטילות ביצי-מאכל
מבט כלכלי על כפיית הנשרה שהוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת
חוות דעת משפטית נלווית להחלטת ממשלה בנושא מטילות
מכתב ליועץ המשפטי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר עו"ד ערן אטינגר ככלל, מקובל עלינו שהמחלוקת בנושא הנשרה כפויה היא מחלוקת שההכרעה בה היא עניין של מדיני...
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(גידול תרנגולות מטילות והחזקתן), התשע"ו-2016 / תקנות
תקנות המעגנות לראשונה תקנים מחייבים בנוגע לגידול תרנגולות מטילות והחזקתן (13 עמ')
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ראש מפלגה) / הצעת חוק
מוצע לקבוע כי בפעם הראשונה שבה הנשיא מטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת, יוכל להטיל את התפקיד רק על חבר הכנסת שהוא ראש מפלגה.
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 127), התשע"ט-2018 / תזכיר חוק
הצעת החוק עניינה בתיקון פקודת התעבורה (להלן – הפקודה) בתחומי הבטיחות בדרכים ובאכיפת דיני התעבורה, בעניינים אלה: 1. דחיית גיל הוצאת רישיון נהיגה, למי שהורשע בעבירות בקש...
חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט– 2018 / הצעת חוק לקריאה שנייה ושלישית
חוק "נאמנות בתרבות" - נוסח לקריאה שנייה ושלישית
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - שירות מקוון ללקוח), התשע"ח-2018 / הצעת חוק
בהצעת החוק מוצע כי התאגידים הבנקאיים יאפשרו ללקוחות לקבל מידע בלי תשלום, באמצעות האינטרנט, לגבי שבע שנים לפחות
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - ניכוי הכנסות להורה עצמאי), התשע"ט-2018 / הצעת חוק
מטרת הצעת חוק זו, להפוך את הוראת השעה האמורה המטיבה את מצבם של ההורים העצמאיים, להוראת קבע
הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון - הארכת הוראת השעה), התשע"ט-2018 / הצעת חוק
הוראת שעה זו תפוג בדצמבר 2018 ומוצע להאריך אותה בחמש שנים כך שיחד עם אכיפה משמעותית היא תוכל לספק פתרון יעיל ותמריץ לעזיבת המסתננים את הארץ.
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (חובת חיסון תלמידים במוסד חינוכי), התשע"ט-2018 / הצעת חוק
מוצע לקבוע כי במקרה של חשש להתפרצות מחלה שכנגדה ניתן חיסון שגרה, ימנע מוסד חינוכי את כניסתו למוסד של כל ילד, מורה או אדם אחר שאינו מחוסן בפני המחלה, לפי הוראת מנכ"ל משרד ...
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מדיניות חיסונים לאומית ומתן תמריצים להתחסנות), התשע"ט-2018 / הצעת חוק
מוצע לאמץ פתרון מערכתי וארוך טווח לסוגיית החיסונים, מתוך תפיסה שמדובר בנושא שעקב חשיבותו העליונה לבריאות הציבור ראוי שיוסדר בחקיקה ראשית. הצעת החוק מסדירה ארבע רמות שונות...
 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
מדריך עסקים – T.co.il
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט