|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
איך אפשר לחסוך אלפי שקלים בשנה על-ידי השוואת מחירים?
קבוצת ירדן
מה כדאי לכלול בהסכם הגירושין שלכם?
אולצה להתחתן פעמיים תוך שנה [צילום אילוסטרציה: הדס פרוש, פלאש 90] ברק-ארז. לא נגד נישואין בשידוך [צילום: הרשות השופטת]

בית המשפט העליון קובע לראשונה:

נישואי כפייה - לעיתים סחר בבני אדם

ברק-ארז: כאשר הורים משיאים את בתם בניגוד לרצונה ומודעים לאפשרות שבעלה יבצע בה עבירות מין, או עוצמים את עיניהם לסכנה זו - היא תיחשב לקורבן לסחר בבני אדם בג"ץ הורה למדינה לבחון מחדש את סירובה להכיר כקורבן בצעירה בדואית שאולצה פעמיים להתחתן, נאנסה בידי שני הבעלים ולבסוף רצחה אחד מהם
17/09/2020  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   סחר בבני אדם   |   תגובות

כפיית נישואין עשויה להוות סחר בבני אדם, אם היא מובילה לעבירות מין נגד האישה, ולהעניק לה את הזכויות של קורבן לסחר בבני אדם. כך קובעת (יום ה', 17.9.20) שופטת בית המשפט העליון, דפנה ברק-ארז.

יסודות העבירה של סחר בבני אדם הם, שהסחר ייעשה לשם אחת מן המטרות הפסולות המנויות בחוק או תוך העמדת האדם הנסחר בסכנה שיתקיימו בו אחד מהמעשים הפסולים האלה: "נטילת איבר מאיברי גופו"; "הולדת ילד ונטילתו"; "הבאתו לידי עבדות"; "הבאתו לידי עבודת כפייה"; "הבאתו לידי מעשה זנות"; "הבאתו לידי השתתפות בפרסום תועבה או בהצגת תועבה"; או "ביצוע עבירת מין בו". לכן, במקרה של נישואי כפייה הצפויים להביא לכך שהאישה תיאנס - ניתן עקרונית לקבוע שמדובר בסחר בבני אדם.

ברק-ארז מדגישה: "נישואי כפייה לא הוגדרו כמגבשים כשלעצמם את העבירה של סחר בבני אדם כקביעתה כיום בחוק העונשין. אולם, ניסוחה של העבירה אף אינו שולל את האפשרות שהנישואין ישמשו מסגרת לסחר בבני אדם, ככל שהם נעשו 'לשם' כך או 'העמידו' את הקורבן בסכנה שיבוצעו בו אחד מן המעשים האמורים". הדגש צריך להיות על השאלה, האם מי שהשיאו את האישה בעל כורחה, היו מודעים או צפו את האפשרות שבעלה יאנוס אותה או יבצע בה עבירות מין אחרות.

ברק-ארז מוסיפה: "חשוב להדגיש, כי לצורך הדיון בעבירת הסחר השאלה היא אם בנסיבות העניין נישואיה של העותרת נועדו לשמש או יצרו סיכון לכפיית מעשים מיניים. ממילא אין בשאלה זו כדי לשלול פרקטיקות של שידוכין או נישואין מסורתיים, שהדיון בהן צריך להיעשות מתוך רגישות ומודעות לריבוי התרבויות בחברה האנושית בכלל, ובמדינת ישראל בפרט. אלא שההכרה במגוון המסורות אינה צריכה לעוור את עינינו לאפשרות שיש מצבים שבהם המעורבים ידעו, או למצער עצמו עיניהם מלדעת, כי הנישואין ישמשו מעטפת פורמלית לחשיפתה של בת הזוג לסכנה שיבוצעו בה מעשים מיניים בניגוד לרצונה ומבלי שתוכל להגן על עצמה. במובן זה, כל מקרה ייבחן לגופו".

הדברים נאמרו בהחלטת בג"ץ להורות למשרד המשפטים ולמשטרה לבחון מחדש את החלטתם שלא להכיר כקורבן סחר בבני אדם בנערה בדואית שנאלצה פעמיים בתוך שנה להתחתן עם גברים מבוגרים ממנה בהרבה בהם לא רצתה ואשר אנסו אותה. את הבעל השני היא רצחה למחרת ליל הכלולות, בהיותה בת 17, ונדונה ל-11 שנות מאסר; היא שוחררה לאחר שש שנות מאסר. הכרה במעמד של קורבן סחר אדם מעניקה הטבות סוציאליות וכספיות; הצעירה בה מדובר חיה במצוקה קשה. משרד המשפטים והמשטרה דחו את בקשתה להכרה כקורבן סחר בבני אדם, בנימוק שנישואי כפייה אינם נכללים במסגרת החוקית, אם כי בפועל היא קיבלה לפנים משורת הדין את רוב הסיוע.

לדברי ברק-ארז, המקרה מציף בעיית רוחב: "אף עתה, מספר שנים לאחר שהחלה המדינה בגיבושם של ההסדרים שנועדו להיאבק בתופעת הסחר בבני אדם, לא הובהר הליך קבלת ההחלטות מלבד הקביעה כי נדרשת 'ראשית ראיה' לצורך ביסוס הזכאות. מעל הדיון כולו ריחפה אי-בהירות משמעותית ביחס לאופן הבחינה של בקשות מסוג זה. כך, לא הובהרו ההיבטים הבאים: האם לצורך בחינת הבקשה נדרשת המדינה לראיין את הטוען להכרה בו כקורבן סחר או את מי שביצע לכאורה את העבירה כלפיו? האם חלה עליה חובה לאיסוף חומרים יזום בעניינו? אילו שיקולים עומדים ביסוד הקביעה אם ישנה 'ראשית ראיה' אם לאו? ממילא גם לא הובהר מהי התשתית הראייתית 'הטיפוסית' המשמשת את המדינה בבחינת בקשות אלה".

לדעת ברק-ארז, "החובה לבסס את ההחלטה המינהלית על תשתית עובדתית סבירה קשורה לסוגיית נטל ההוכחה המוטל על שכמם של המבקשים להיות מוכרים כקורבנות סחר בבני אדם. מובן, כי על המבקש לקבל הכרה להציג ראיות המניחות תשתית בסיסית לזכאותו. לצד זאת, יש לציין כי לפי נוסחן של החלטות הממשלה עצמן כדי לבוא בגדרה של הזכאות להכרה כקורבן סחר כל שנדרש
הוא 'ראשית ראיה' לכך שבוצעה באדם עבירה של סחר בבני אדם.

"כלומר, המדינה בעצמה יצאה מנקודת מוצא של נטל הוכחה קל יחסית, שלפיו עשויים להיות מקרים רבים שבהם ההעמדה לדין לא בהכרח תתאפשר, ועם זאת עשויה בהחלט לקום זכאותו של הקורבן להכרה ולזכויות הנוגעות לשיקומו... לנוכח השפעתה של ההכרעה בבקשה להכרה כקורבן סחר על זכויותיהן של אוכלוסיות פגיעות, ובהתחשב בפוטנציאל לפגיעה נוספת בהן, יש מקום לזהירות והקפדה בבחינת הראיות המינהליות. ההליך אמור להיות מותאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה".

בשולי הדברים מציינת ברק-ארז את המחדלים הממושכים בטיפול בעותרת: "כאשר בוחנים את מהלך חייה ניתן להתרשם כי עד לרגע שבו נעצרה, חייה של העותרת התנהלו הרחק מעיניהן של רשויות המדינה. כילדה - היא לא זכתה להשלים את חוק לימודיה, חרף מצוות חוק לימוד חובה. בהמשך, היא נישאה פעמיים, שלא לרצונה, לגברים שבהם לא חפצה, תוך הפרה של חוקי המדינה, ולא היה לה מושיע. למעשה, למרבה הצער רק כאשר הפכה לאסירה, לראשונה בחייה, הפכה העותרת לנראית וזכתה לקבל עזרה, וזאת לאחר שנטלה את חייו של בעלה השני (מבלי שאני ממעטת כהוא זה מחומרת העבירה שביצעה). כיום העותרת עוברת שיקום כאסירה משוחררת. עם זאת, שיקום זה ניתן לה כמי שעברה עבירה חמורה, ולא כקורבן עבירה".

השופט מני מזוז הסכים עם מסקנתה של ברק-ארז, אם כי לדעתו המסגרת הכללית צריכה להיות צרה יותר: "עצם הנוהג בקהילות מסוימות להשיא את הבת לפי החלטת ההורים, ללא קבלת הסכמתה, והפרקטיקה של תשלום מוהר אגב נישואין, אינם הופכים, כשלעצמם, נישואין כאלה ל'סחר בבני אדם', על-אף ההסתייגות מנוהג זה. זאת, מתוך הנחה שהמטרה היא אכן נישואין, כפי תפיסתם המסורתית, ולא נישואין למראית עין... בהתאם לכך, אין די בעצם העמדת אדם בסכנה שתבוצע בו עבירת מין, כדי להפוך את המעשה לעבירת סחר בבני אדם, ככל שההעמדה בסכנה לא נעשתה במסגרת פעולה של סחר בבני אדם".

השופטת יעל וילנר הסכימה עם פסק דינה של ברק-ארז במלואו. המדינה חויבה בתשלום הוצאות בסך 15,000 שקל. את העותרת ייצגה עו"ד רוני אלוני-סדובניק, ואת המדינה - עו"ד לירון הופפלד.

בג"ץ 1591/18, פלונית נ' שרת המשפטים ואח' / פס"ד
נישואי כפייה המובילים לעבירות מין כלפי האישה עלולים להוות סחר בבני אדם. הוראה למדינה לבחון מחדש את סירובה להעניק מעמד זה לצעירה בדואית בנסיבות אלו

תאריך:  17/09/2020   |   עודכן:  17/09/2020
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
נישואי כפייה - לעיתים סחר בבני אדם
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
עוד הזית בג"ץ
18/09/20 07:58
פורום: סחר בבני אדם כתוב הודעה
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  סחר בבני אדם
ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות קיימה (יום ב', 24.8.20) את דיונה הראשון בכנסת ה-23, אשר הוקדש לסקירה ומעקב אחר יישום החוק לאיסור צריכת זנות, אשר נכנס לתוקפו לפני כחודש וחצי (10.7.20).
24/08/2020  |  עידן יוסף  |   חדשות
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי הקימה (יום ב', 17.8.20) את ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות. בראש הוועדה נבחרה לעמוד ח"כ מרב מיכאלי (העבודה). כמו-כן הוקמה, לראשונה, גם ועדת המשנה לנערות וצעירות בסיכון. יו"ר הוועדה הנבחרת היא ח"כ קטי שטרית.
17/08/2020  |  עידן יוסף  |   חדשות
גרי רבינוביץ, שהיה בשנים 2018-2013 רכז מודיעין במשטרת חיפה ובמשטרת טירת הכרמל, הורשע (יום ב', 10.8.20) בארבע עבירות של קבלת שוחד, שתי עבירות של מרמה והפרת אמונים ועבירה של שיבוש מהלכי משפט. שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, ארז פורת, הרשיע את רבינוביץ בכל העבירות שיוחסו לו.
10/08/2020  |  איתמר לוין  |   חדשות
הגשת כתב אישום על צריכת זנות - במקום קנס מינהלי בלבד - תיעשה במקרים חריגים בלבד. כך קובע (יום ב', 13.7.20) היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בהנחיית ביצוע עם כניסתו לתוקף את החוק על איסור צריכת זנות. הקנס המינהלי הוא 2,000 שקל במקרה הראשון ו-4,000 שקל בעבירה חוזרת. לראשונה בישראל, הענישה תוטל על הלקוח.
13/07/2020  |  איתמר לוין  |   חדשות
בעבר עמדנו כאן על שורה של מקרים בהם משרד המשפטים - או ליתר דיוק: לשכתו של הדובר, משה כהן - מוסר מידע חלקי ואף מצנזר מסמכים. הראינו כיצד כתבי אישום וכתבי תביעה נמסרים לתקשורת תוך השמטת פרטים חיוניים (למרות שמדובר בכתבי בי דין גלויים), הצבענו על הטעיות בדיווחים על הסדרי טיעון ופסקי דין, על ואף סיפרנו על מקרה בו דוברות המשרד מחקה פרטים מתוך פסק דין. וזה בנוסף להרגל הקבוע של דוברות המשרד - לספר רק על הצלחות ונצחונות, כאילו המידע שייך בלעדית לאנשי המשרד, תוך התעלמות מכך שהם מחזיקים בו בנאמנות עבורנו, ולכן זכותנו לדעת גם כאשר הם נכשלים.
28/06/2020  |  איתמר לוין  |   כתבות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסי אחימאיר
יוסי אחימאיר
שמיר דיבר על נוסחת "שלום תמורת שלום" ודחה מכל וכל את הנוסחה "שטחים תמורת שלום"    הוא שידר נחישות, עוצמה, אמונה שלמה וגם אם נחשב ל"קיצוני", בוודאי בחוגי השמאל בישראל, כיבדוהו כאיש א...
ציפי לידר
ציפי לידר
שני מעילים - שתי גישות להתמודד עם היצר: גישת המחסנית הריקה וגישת האור על-פי מודל מעיל הכהְונה    ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש    וראשונה חביבה, איך לא, שבת המלכה
יורם אטינגר
יורם אטינגר
התובנה המקובלת במערב מתעלמת ממציאות מזרח תיכונית בת 1,400 שנים, בלתי-סובלנית כלפי "כופרים" (המערב) ו"משומדים" (סונים מול שיעים), וולקנית, בלתי-צפויה, אלימה, עריצה, מפוצלת ומתסכלת
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il