|   15:07:40
דלג
  ענבל בר-און  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
תכשיטים לקחת לחופשה בחו״ל בחג הפסח
כתיבת המומחים
טיפול בתא לחץ: להתחזק בנשימה

עיקרון חוקיות המינהל

עיקרון חוקיות המינהל פירושו כי לאזרח מותר לעשות הכל, למעט מה שנאסר עליו בחוק, ולמדינה אסור לעשות דבר, אלא אם כן הדבר הותר לה מפורשות בחוק
10/03/2009  |   ענבל בר-און   |   מושגים   |   זכויות אדם   |   תגובות
לרשות מותר לפעול אך ורק על פי הסמכת החוק [צילום: פלאש 90]

עיקרון זה נובע מתפיסת יסוד במשטר דמוקרטי ולפיה על הרשות השלטונית מחד להקפיד על חירותם של האזרחים, לכבד את האוטונומיה האישית שלהם ולא להתערב בחייהם בשרירות, אלא על-פי חוק, ומאידך, להפעיל סמכויותיה כלפי האזרח מכוח החוק ואך ורק מכוחו ועל פיו (ראו גם: עיקרון החוקיות), וזאת בכדי להימנע משרירות לב כלפי האזרח, ומניצול לרעה של כוחה של הרשות.

עם זאת, לעיקרון חוקיות המינהל חריגים וניואנסים כגון סעיף 32 לחוק יסוד הממשלה. העיקרון גובש בפסיקה ממקרה למקרה, בהליך של 'פיתוח המשפט המקובל'.

לאזרח מותר לעשות הכל, למעט מה שנאסר עליו בחוק
עיקרון חוקיות המינהל מגן על חופש הפרט

מכוח עיקרון זה נפסק בבג"צ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה, פ"ד ב (1) 80 כי כל עוד החוק לא אסר על אנשים לעסוק במלאכה או במשלח יד, אסור לפקיד הרשות השלטונית לאסור זאת עליהם. בבג"צ 144/50 שייב נ' שר הביטחון, פ"ד 399נפסק ברוח זו, כי כל עוד אין חוק האוסר לשלול רישיון הוראה של מורה מטעמים אידיאולוגים, אין לשר הביטחון סמכות לעשות כן.

מכוח עיקרון זה נפסק בבג"צ 220/51 אסלאן נ' המושל הצבאי של הגליל, פ"ד ה, 1480 כי במדינה דמוקרטית לכל אדם חופש לנוע בתוככי המדינה כאוות נפשו אלא אם יש תקנה שאוסרת על כך או חוק שאוסר על כך. הצו אשר הוציא המושל הצבאי ואשר אוסר על העותרים לשוב לכפרם אשר נכבש במלחמת תש"ח, הינו תקנה, ומשלא פורסם ברשומות, אין לו כל תוקף ועל כן העותרים רשאים לשוב לכפרם.

בבג"צ 5100/94 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד נג (4) 817 נפסק כי אין לענות נחקרים בחקירות מכוח פקודת הפרוצדורה הפלילית, 1944 שכן פקודה זו מאפשרת לחקור, אך לא לענות, ומכוח עיקרון חוקיות המינהל מה שלא הותר מפורשות בחוק לרשות, נאסר עליה. אין לפגוע בזכות מזכויות הפרט ללא הוראה מפורשת בחוק. מכוח עיקרון חוקיות המינהל נפסק גם בע"פ 40/58 היועמ"ש נ' זיאד, פ"ד יב 1358 כי לשוטר אין סמכות להורות לאסיר לנקות את תאו, בהיעדר הוראה מפורשת בחוק.

על השלטון נאסר לעשות הכל, למעט מה שהותר בחוק
למנוע שרירות [צילום: נאשיונל ג´יאוגרפיק]

בבג"צ 757/84 איגוד העיתונים היומיים בישראל נ' שר החינוך והתרבות, פ"ד מא (4) 337 נפסק כי מקום בו החוק אינו אוסר וגם אינו מתיר לרשות השידור לשדר תשדירי שירות, יש לפרש את סמכותה של רשות השידור לשדר תשדירי שירות בצמצום רב, רק לתשדירי שירות במובנם המקורי (למען ערכים לאומיים, ציבוריים, וכו') וכן להציג חסויות באופן מצומצם, כל עוד לא תגלושנה לפרסומות.

בבג"צ 3142/03 ליפשיץ נ' שר הביטחון, פ"ד ט (5) 28 נפסק כי חריגה כספית של רשות מינהלית ממטרות התקציב שהופקדה על ביצועו סותרת את עקרון החוקיות. הנחת המוצא היא כי המחוקק ייעד את מטרות התקציב על-פי סדר העדיפויות הלאומי שנקבע על-ידיו, וחריגה מן המטרה שתוקצבה מערערת את סדר העדיפויות הלאומי. כן נקבע באותה פרשה כי בניצול התקציב שלא למטרות שלהן יועד, לטובת מגזר אחד של הציבור תוך הפלייתם לרעה של מגזרים אחרים, יש משום חומרה מיוחדת.

הסמכות השיורית של הממשלה כחריג לעקרון חוקיות המינהל
לממשלה סמכות שיורית [צילום: פלאש 90]

הגם שעל רשות שלטונית נאסר לעשות דבר, אלא אם כן אותו הדבר הותר לה מפורשות בחוק, נוקשותו של עיקרון זה אינה מסייעת לממשל לקיים את צרכי היום יום של הציבור ושל המדינה, שכן לפעמים חיי היום יום מעלים צרכים אשר דורשים הפעלת סמכויות אשר המחוקק לא חשב עליהן מראש. המחוקק, בהיותו מודע ל'בעייתיות' זו שבעיקרון חוקיות המינהל קבע בחוק את סעיף 32 לחוק יסוד הממשלה אשר דן ב"סמכות השיורית של הממשלה" ואשר מכוחו: הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לכל דין, כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת.

סעיף זה אשר על פניו מנוגד לעיקרון חוקיות המינהל, הוביל לדיונים מרתקים ונרחבים בפסיקה אודות גבולותיו, וגדר הסמכויות אשר הממשלה רשאית ומוסמכת ליטול לעצמה באמצעותו. כך לדוגמא בבג"צ 5128/94 פדרמן נ' שר המשטרה, פ"ד מח (5) 647 נפסק כי השוטרים אשר שלחה ישראל להאיטי במסגרת החלטת מועצת הביטחון של האו"ם, לא נשלחו במסגרת תפקידם כשוטרים, אלא במסגרת תפקידם כשליחי מדינה, אשר הפעילה אותם במסגרת סמכותה השיורית של הממשלה. בית המשפט העליון היה אומנם מודע באותה פרשה לאיום על תפיסות יסוד דמוקרטיות אשר נובעות מאופי המשטר שלנו שבשימוש בסמכות השיורית של הממשלה, אולם הוא קבע כי באותו מקרה עדיף היה לשלוח שוטרים אשר כפופים למרות שלטונית מאשר אזרחים אשר אינם כפופים למרות זו.

באותה פרשה נקבעה קביעה עקרונית ולפיה פגיעה בזכויות הפרט אינה יכולה להתבצע דרך סמכותה השיורית של הממשלה.

בבג"צ 2918/93 עיריית קריית גת נ' מ"י, פ"ד מז (5) 832 נפסק כי גם אם הסמכות אשר הוקנתה לממשלה בס' 32 לחוק יסוד הממשלה הינה שיורית, עדיין נותרות בה שתי מגבלות; האחת, כי הסמכות "לעשות" היא "בכפוף לכל דין", והאחרת, כי הסמכות היא לעשות "כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת", דהיינו, שהסמכות היא שיורית, היא כפופה לחוק, והיא נעלמת משעה שאמר המחוקק דברו בנושא מסוים. באותה פרשה נפסק כי לא ניתן היה לממשלה להישען על סמכותה השיורית, שכן הפעולה שעשתה (קביעת אזורי עדיפות לאומית) הוקנתה לרשות אחרת: לוועדת שרים שהוקמה לפי חוק.

סמכותה השיורית של הממשלה מוגבלת בידי ערכי היסוד של שיטת המשפט
מגבלות ערכי היסוד של השיטה [צילום: פלאש 90]

בבג"צ 11163/03 ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל (טרם פורסם; ניתן ביום 27.2.06) טען השופט חשין כי "הוראת חוק הנותנת בידי הממשלה סמכות רחבה-מני-רחבה לפעול ללא הסמכה או אישור מיוחדים של הכנסת, יש בה לא-מעט כדי לטשטש את הגבולות שבין הרשות המחוקקת לבין הרשות המבצעת, ובה-בעת נותנת היא בידי הממשלה - כך יכול הטוען לטעון - כוח רב מן הכוח שיועד לה בשיטת ממשל דמוקרטית ששוררת בה דוקטרינת הפרדת הרשויות".

מאידך, היות שחשין מכיר בצורכי היום יום אשר מחייבים את הפעלת סמכותה השיורית של הממשלה, הוא מציע להטיל על סמכות שיורית זו "מגבלות חוץ" ו"מגבלות פנים". מבין 'מגבלות הפנים' מציין חשין את היות הסמכות השיורית "כפופה לכל דין", ומוגבלת לסמכויות אשר "עשייתן אינה נתונה לכל רשות אחרת" (בעקבות בג"צ עיריית קריית גת). מבין מגבלות החוץ מונה השופט חשין את עיקרי היסוד של שיטת המשפט שלנו, "לאורכה ולרוחבה". לשיטתו של חשין, לא ניתן יהא להפעיל את סמכותה השיורית של הממשלה באופן המנוגד לערכי היסוד של שיטת המשפט (כגון עקרון תום הלב, עקרון החוקיות וכדומה). חשין חוזר על ההלכה הפסוקה ולפיה לא ניתן לפגוע בחירויות הפרט מכוח סמכותה השיורית של הממשלה. הסמכות השיורית של הממשלה, לפי חשין, אינה יכולה לכרסם בעקרון הפרדת הרשויות והממשלה אינה יכולה ליטול לעצמה סמכות חקיקה של הכנסת.

קביעת הסדרים ראשוניים נתונה מכוח עקרון שלטון החוק לכנסת, ומקום בו הממשלה נוטלת לעצמה סמכות מסוג זה, מכוח סמכותה השיורית, הרי שהיא משתמשת בסמכותה השיורית תוך פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות, ועל כן- שלא במסגרת אותן "מגבלות חיצוניות" אשר אמורות להגביל את הפעלת הסמכות השיורית של הממשלה.

לאחר שמתווה חשין את העקרונות הכלליים הוא נדרש לגופו של עניין: באותה פרשה עתרה ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק כנגד העברת תקציבי עתק למגזרים מסוימים במסגרת סמכותה השיורית של הממשלה. חשין מציין כי במקרים בהם הענקת תקציבים במסגרת סמכות חוקית הייתה בלתי סבירה או שוויונית, ביקר בית המשפט העליון הענקת תקציבים זו ומקל וחומר עליו למתוח ביקורת שיפוטית כאשר הענקת "נהרות של תקציבים" למגזרים מסוימים לא זו בלבד שאינה סבירה ושוויונית אלא שאינה כלל במסגרת חוק מסמיך.

תאריך:  10/03/2009   |   עודכן:  17/04/2009
ענבל בר-און
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
האוטונומיה האישית של הפרט פירושה החופש של הפרט לעשות ככל העולה על רוחו, כביטוי לאישיותו האינדיבידואלית ולמאווייו ולתכונותיו. אוטונומיה אישית יכולה להתקיים אך ורק במשטר ליברלי אשר דוגל בהתערבות מינימלית של המדינה בפרט, ברוחו של המדינאי טוקוויל ( Tocqueville, Alexis Charles-Henri-Maurice Clérel de).
08/03/2009  |  ענבל בר-און  |   מושגים
זכות השמיעה הינה זכות פרוצדורלית אשר גובשה במסגרת 'המשפט המקובל נוסח ישראל' (קרי, הפסיקה ו/או החקיקה השיפוטית) כחלק מכללי הצדק הטבעי אשר כוללים את זכות השמיעה ואת איסור משוא הפנים.
28/02/2009  |  ענבל בר-און  |   מושגים
עיקרון החוקיות מהווה חלק מאגד עקרונות אשר קרוי עקרון שלטון החוק (rule of law). עיקרון שלטון החוק מכיל היבטים פורמליים, וביניהם החובה לציית לחוק והחובה אשר מוטלת על הרשות השלטונית לאכוף את שלטון החוק, והיבטים מהותיים: על החוק להיות כללי, להתפרסם, להיות ברור להבנה וקונקרטי, לפעול מכאן ואילך ולא למפרע, להלום את ערכי היסוד של השיטה ולא להיות שרירותי, וכדומה.
22/02/2009  |  ענבל בר-און  |   מושגים
עיקרון תום הלב נחשב כעקרון מנחה הן במשפט הציבורי והן במשפט הפרטי. המשפט הציבורי קובע כי על הרשות לפעול בתום לב, בסבירות ובהגינות כלפי האזרח, וכן כי על הפונה לבית המשפט העליון לפנות כשהוא "נקי כפיים" [ללא מניעים זרים לעניין העתירה] - קרי: בתום לב.
30/01/2009  |  ענבל בר-און  |   מושגים
פשע מלחמה הוא עבירה בת ענישה לפי המשפט הבינלאומי, בשל הפרה של חוקי המלחמה על-ידי אדם או קבוצה של אנשים, אנשי צבא או אזרחים. כל הפרה של חוקי המלחמה היא פשע מלחמה.
21/01/2009  |  ענבל בר-און  |   מושגים
רשימות נוספות   /   זכויות אדם  /  מי ומי    / 
רשימות נוספות   /   תקציב המדינה  /  מי ומי  
האם ג'ורג' בוש ייעצר בקנדה?  /  יהונתן דחוח-הלוי
משרד החוץ: דוח אמנסטי מגמתי ומעוות  /  מחלקה ראשונה
לראשונה: צו מעצר נגד נשיא מכהן  /  משה ריינפלד
זיכוי מעבירה שטרם בוצעה?  /  ירון זכאי
ברוכים הבאים לפנואופטיקון העברי הראשון  /  טל קורובקין
היכל הצדק מקושט בגיליוטינה  /  בועז אוקון
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
צבי גיל
צבי גיל
בקטע "דיינו" הנוסח האלטרנטיבי הוא "כמה מעלות רעות לאלוהים עלינו"    מתחילים באיתמר בן-גביר שהוא השר לשגעון הלאומי - דיינו, עוברים לשר האוצר ששודד את הקופה הציבורית - דיינו, ושר המשפ...
רון בריימן
רון בריימן
יש לעודד השתתפות של ארצות הברית ושל "העולם הנאור" בחיסול בפועל של הפצצה האירנית המאיימת על העולם כולו, לרבות על הצ'מברליינים האירופיים, ולא רק על ישראל
רפאל בוכניק
רפאל בוכניק
מאז אסון ה-7 באוקטובר 2023, ניכר כי המושג "הפקרה" נחרת בשיח הציבורי כתיאור מצב המייצג את אשר פקד אותנו ביום המר והנמהר ההוא - קלות הבלתי נסבלת של ייחוס אשמת "הפקרה" לממשלת ישראל
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il