|   15:07:40
דלג
  |   תגובות
  |    |  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
טוען רבני יכול לשקם את חיי הנישואין שלכם?
כתיבת המומחים
מתנות שמרגשות: איך לבחור את המתנה המושלמת

מכירת קרקעות בשנת שמיטה - פיקציה משפטית?

האם עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות שמיטה הינה עסקה "ככל העסקות" במקרקעין? לא ממש, לפי בית המשפט אולם קביעה זו סותרת את התכלית ההלכתית של 'מצוות השמיטה'
23/02/2009  |     |   מאמרים   |   פולמוס השמיטה   |   תגובות
כשר או לא? [צילום: פלאש 90]

   רשימות קודמות
  אימתי לא ייעתר בית משפט לבקשה למינוי בורר?
  מי נדחה מפני מי?
  דיירים מוגנים - ראו הוזהרתם!
  הפקעת קרקע ע"י רשות מקומית
  לא להחריש מול השחיתות

כידוע, לפי ההלכה, בשנת השמיטה מצווה עם ישראל לשבות מחלק גדול מהמלאכות בשדות חקלאיים בארץ ישראל, ואחד הפתרונות ההלכתיים להתמודדות עם איסור זה הינו "היתר מכירה", כלומר האדמות החקלאיות של ארץ ישראל נמכרות לגוי למשך שנת השמיטה וניתן להמשיך לעבוד בקרקע, תוך הגבלות מסוימות. היתר זה הינו נושא לפולמוס רחב בעולם הדתי בין תומכים למתנגדים, בעיקר בין חרדים אשכנזים מצד אחד לציונים דתיים וספרדים מן הצד השני.

סעיף 1 לחוק עסקות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה) מעניק לשר המשפטים ולשר הדתות את הסמכות להתקין תקנות באשר לעסקות במקרקעין, וזאת לצורך קיום מצוות השמיטה. בהתאם לסמכות זו הותקנו תקנות עסקות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), כאשר בתקנה 1 לתקנות הנ"ל נקבע, כי "עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות השמיטה, שנעשתה באישור מועצת הרבנות הראשית (להלן - המועצה), או באישור מי שהמועצה הסמיכה לכך תהיה תקפה על אף האמור בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בכל דין אחר, ואף אם היא לזמן, ותהיה נגמרת אף בלא רישום".

האם עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות שמיטה הינה עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין?

על-פניו דומה, כי "עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות השמיטה" הינה עסקה לכל דבר וענין, כלומר עסקת מכר, אשר מאיינת לחלוטין את זכויות הבעלים בנכס הנמכר, וזאת למשך שנה תמימה, ואולם מהחלטה שניתנה לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בפתח-תקווה ((רע"א 6932-06-08 מזל אלי ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל, ההחלטה ניתנה ביום 8.2.09) עולה שאין מדובר בעסקה ככל העסקות.

באותה החלטה, נדונה בקשת רשות ערעור שהגישו בעלי זכויות ברי-רשות בנחלה במושב בצרה, על החלטת בית המשפט השלום בנתניה אשר סירב לסלק על הסף תביעה שהמינהל הגיש כנגדם, ואשר במסגרתה נטען כי הם עושים שימוש חורג במקרקעין ללא הסכמה, ומשכך יש ליתן כנגדם צו להפסקת השימוש החורג.

בין יתר הטענות של המערערים נטען, כי כתב התביעה הוגש בשנת תשס"ח שהייתה שנת שמיטה, ואשר המינהל מכר בה את כל המקרקעין הנמצאים בבעלותו לנוכרי, ואשר על כן אין לו עילת תביעה כנגדם.

טענה זו של המערערים לוקה, כמובן, בהבנת מהות המינהל, שכן זה אינו הבעלים של המקרקעין אלא מנהל אותם מטעם הבעלים (המדינה, רשות הפיתוח או קק"ל) כפי הנקבע בסעיף 2(א) לחוק מינהל מקרקעי ישראל, ומשכך בצדק דחה אותה ביהמ"ש, כמו גם את יתר טענות המערערים.

יחד עם זאת, ביהמ"ש הוסיף וקבע שמכירת המקרקעין ערב שנת השמיטה נעשית לצורך אחד בלבד - קיום מצוות השמיטה, ואולם אין להסיק ממכירה לצורך קיום מצווה שהמוכר איבד לחלוטין את זכויותיו מכל היבט שהוא. העולה מהחלטת ביהמ"ש הוא, כי אין מדובר במכירה ממש כי אם בפיקציה משפטית, באשר אין בכוונת המדינה לאיין לחלוטין את זכויותיה במקרקעין המצויים בבעלותה בשנת השמיטה.

היסוד ההלכתי, היסוד הקנייני...


לעניות דעתנו, קביעה זו מערערת את כל היסוד ההלכתי העומד מאחורי "היתר המכירה" ודומה כי החלטה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, שכן אין כל ממש במכירת קרקעות לצורך קיום מצוות השמיטה, שעה שזכות הבעלות של מוכר המקרקעין אינה מאויינת לחלוטין.

יתר על כן. לעניות דעתנו, החלטה זו משמיטה את כל היסוד שעמד מאחורי פסק-הדין של בג"צ, במחלוקת שהתעוררה בראשית השנה שעברה שהייתה שנת שמיטה (בג"צ 7120/07 אסיף ינוב גידולים בע"מ נ' מועצת הרבנות הראשית לישראל, פסק-הדין ניתן ביום 23.10.07).

באותו פסק-דין נקבע, כי בכל מקום שבו אין הרב המקומי נכון ליתן תעודות כשרות המיוסדות על "היתר מכירה", על הרבנות לעשות שימוש בסמכותה לפי סעיף 2(א)(1) לחוק איסור הונאה בכשרות, ולהסמיך רבנים שיעשו כן, שכן אם אין מדובר במכירה כמשמעות מונח זה, ברור בעליל שהרבנות הראשית לישראל לא יכולה ליתן תעודת כשרות לבתי עסק המתבססים על היתר המכירה, שכן "היתר המכירה" מתבסס אך ורק על מכירה במלוא מובן המילה - מכירה המאיינת את כל זכויות המוכר ולא מכירה המשאירה בידי המוכר זכויות בעלות כקביעת ביהמ"ש המחוזי בפתח תקוה.

לאור האמור, אנו סבורים כי קביעת ביהמ"ש המחוזי בפתח-תקוה עומדת בסתירה לתכלית העומדת מאחורי החוק (קיום מצוות שמיטה, וזו אינה ניתנת להתקיים ככל שאין מדובר במכירה לכל דבר וענין) ואף נוגדת את היסוד שעמד בבסיס החלטת בג"צ כאמור לעיל.

זאת ועוד. סתירה זו יוצרת מצב אבסורדי, שכן האגודות והמושבים עסוקים, באופן מיותר, בתקופה שלפני שנת השמיטה, בניסוח הסכמים מול המינהל על השבת הקרקעות למינהל לצורך מכירה, בניסוח ההגנה על הזכויות המועברות למינהל במהלך שנת השמיטה וכיו"ב, והכל כאשר, לפי קביעת ביהמ"ש המחוזי בפתח-תקוה, אין למכירה הנ"ל משמעות משפטית בדומה למשמעות שיש לכל עסקת מכר אחרת.

הונאה בכשרות


יוצא אפוא, כי לא זו בלבד שלקראת שנת השמיטה עסוקים גורמים רבים, באופן מיותר לחלוטין, בהכנת הסכמי המכירה הנ"ל, אלא אף, ובעיקר, מצוות השמיטה אינה מקוימת כהלכתה והרשתות השונות מכשילות את הציבור בהציגם מזון הנסמך על היתר המכירה ככשר, שעה שאין הדבר נכון, ואולי אף בכך עוברות הרשויות על חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983, כאשר ברור בעליל שלא לכך כיוון המחוקק.

אשר על כן, ועל-מנת שהציבור הסומך על "היתר המכירה" יידע שיש להיתר זה תוקף מבחינה הלכתית, כמו גם למען יעילות החקיקה, טוב יעשה המחוקק (ולשם כך יש לו זמן רב עד לשנת השמיטה הבאה, שכן שנה שעברה הייתה שנת שמיטה) אם יבהיר ש"עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות השמיטה" הינה עסקה במקרקעין בדומה לכל עסקה אחרת במקרקעין, אך יחד עם זאת תוקפה הוא לשנה אחת בלבד.

תאריך:  23/02/2009   |   עודכן:  23/02/2009
עו"ד סימון טוסון, עו"ד אלעד סטופל
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
מכירת קרקעות בשנת שמיטה - פיקציה משפטית?
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
הביטוי בכותרת שאול מהערה של מיה קגנסקיה שטענה ש"בישראל ליברליזם עודנו מטרה שעד היום בשום אופן לא הצליחה להתממש". היא דיברה על היכל התבונה, אבל ההבחנה שלה מתאימה גם להיכל הצדק הפלילי. הגנתו של הנאשם נחשבת למכשול מעצבן שצריך להתגבר עליו, וסדרי הדין הם בזבוז של זמן. כל ביקורת על הליכי האישום היא כפירה בעיקר ומוחשדת בטעמים בלתי כשרים או בחוסר מקצועיות. שהנאשם יודה כבר, ודי.
23/02/2009  |  בועז אוקון  |   מאמרים
ההבדל בין לבני וקדימה, לבין ביבי וגוש הימין הוא: שלבני רואה בחלון יונה עם עלה של זית וביבי רואה בחלון עיט ובפיו קסאם. השמאל - ראה בחמאס - גוף עוין שצריך לדבר איתו, הימין ראה לפניו אשמדאי, שרוצה להשמיד את ישראל ולכן צריך להרוס אותו. מלחמת עזה ה-II הייתה ניצחון לצה"ל וכישלון לממשלה ומדיניותה - כפי שמוכח במציאות ובפרשת גלעד שליט.
23/02/2009  |  עו"ד אברהם פכטר  |   מאמרים
גיל המעבר הינו תופעה הרווחת בעידן הרפואה המודרנית - ב-200 שנים אחרונות התארכה תוחלת החיים בעולם המערבי באופן דרמטי. אם הגיל הממוצע לפני כ-200-150 שנים היה כ-40 שנים לערך עתה הודות להתפתחות הרפואה, התזונה ואיכות החיים עלה הגיל הממוצע בעולם המערבי ומגיע ברבות מן המדינות ל-80 שנים ויותר.
23/02/2009  |  ד"ר יואב פלד  |   מאמרים
יש חשיבות רבה לכך שהשר יתעניין בנושאי משרדו, יהיה בקי בהם ויוכל על-ידי כך גם ליזום מהלכים ולנקוט במדיניות נכונה.
23/02/2009  |  ד"ר אברהם בן-עזרא  |   מאמרים
הבחירות האחרונות הן הישג אישי לציפי לבני והישג חברתי פוליטי לימין הישראלי על גווניו. שלא בטובתה, העם כבר קבע מי יהיה ראש הממשלה וזו לא תהיה ציפי לבני אלא ביבי נתניהו. אבל כדרכה הגחמנית של הפוליטיקה - הרכב הממשלה, יכולת התפקוד שלה והרפורמות הפוליטיות הנחוצות לייצוב הממשל בישראל נשארו בידיה של ציפי לבני.
23/02/2009  |  דני רשף  |   מאמרים
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רפאל בוכניק
רפאל בוכניק
קשה להשתחרר מהתחושה כי כאבן האותנטי של המשפחות האומללות הופך יותר ויותר לאבן שואבת לארגוני המחאה מתקופת המאבק ברפורמה המשפטית, אשר משעבדים ומנכסים את מצוקתן למאבקם נגד הממשלה
רפי לאופרט
רפי לאופרט
"העקרונות המוסכמים" שעליהם מרבים לדבר בשנה האחרונה אינם מגילת עצמאות - הצהרת הכוונות של האבות המייסדים, חוקי יסוד וחוקים שחוקקה הכנסת הנבחרת על-ידי העם    בארגון דמוקרטי אלה העקרונו...
חיים רמון
חיים רמון
החד-ממדיות של תוכנית "עובדה" משקפת רק חלק מהאמת ובכך מחזקת את התחושה בקרב תומכי נתניהו כי עורכי התוכנית לא מעוניינים בהצגת התמונה העובדתית המלאה אלא מעוניינים אך רק באשמתו של ראש ה...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il