|   15:07:40
דלג
  דורית ביניש  
נשיאה בית המשפט העליון
בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
הוט, בזק, סלקום, פרטנר סיבים - איזו חברה עדיפה לצרכן?
כתיבת המומחים
פיצוי על אובדן כושר עבודה בשל מחלת כליות תורשתית? יש דבר כזה!

הוצאות מותרות בניכוי לעורך דין

14/09/2006  |   דורית ביניש   |   מאמרים   |   תגובות
   רשימות קודמות
  אהרן הקדיש שנותיו למשפט


הוצאות בקשר לנסיעה לחו"ל

בתקנות מס הכנסה נקבעו כללים מיוחדים להתרתן בניכוי של הוצאות הקשורות לנסיעה לחו"ל:

 • כרטיס טיסה: יותר סכום ההוצאה בפועל אך לא יותר מ- 100% ממחיר כרטיס הטיסה במחלקת עסקים באותה טיסה.

 • לינה בנסיעה שכללה עד 90 לינות: 7 הלינות הראשונות - יותרו כל הוצאות הלינה המוכרות; מהלינה השמינית - לגבי לינה שעלותה עד 98 דולר יותרו כל הוצאות הלינה המוכרות, ואילו לגבי לינה שעלותה גבוהה מ- 98 דולר יותרו 75% מהוצאות הלינה המוכרות אך לא פחות מ- 98 דולר ללינה.

 • לינה בנסיעה שכללה יותר מ- 90 לינות: יותרו הוצאות הלינה המוכרות אך לא יותר מ- 98 דולר ללינה. יצויין בעניין זה, כי הוצאות לינה המוכרות - הוצאות הלינה בפועל או 222 דולר ללינה, כנמוך.

 • שכירות רכב בחו"ל: יוכרו ההוצאות בפועל אך לא יותר מ- 49 דולר ליום.

 • הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה בגין הנסיעה יוכרו 62 דולר ליום שהייה, ואם לא נדרשו הוצאות לינה בגין הנסיעה יוכרו 104 דולר ליום שהייה.

 • חינוך הילדים: עורך דין השוהה בחו"ל לתקופה רצופה העולה על 10 חודשים, יותרו לו הוצאות חינוך בשל ילדיו שטרם מלאו להם 18 שנים, בסכום שלא יעלה על 557 דולר לחודש לכל ילד.

 • הוצאות אחרות: הוצאות אחרות שלא הוזכרו לעיל (טיסות פנים, שיחות טלפון, מוניות ועוד) יותרו בהתאם הכללים הרגילים החלים.

הוצאות כלליות

 • ספרות מקצועית: כל הסכום בגין רכישת ספרות מקצועית שוטפת יותר בניכוי, וזאת בתנאי שהספרות משמשת לצורכי העסק. לעומת זאת, רכישת ספרות לטווח ארוך לא תותר בניכוי שוטף, אלא תופחת על פני השנים בשיעור של 15% לשנה.

 • ביגוד מקצועי: רכישת גלימה תותר בניכוי במלואה. רכישת מדי משפט לפי כללי לשכת עורכי-הדין (מדי משפט), תשס"ו-2005 שבהם ניתן להשתמש גם שלא לצורכי עבודה תותר בניכוי בשיעור של 80% בלבד.

 • טלפון נייד: לא יותר בניכוי סכום של 1,020 ש"ח (שנתי) או מחצית ההוצאה, כנמוך. זאת למעט טלפון נייד שהועמד לרשות עובד שבגינו יותרו כל ההוצאות (במידה ונזקף שווי שימוש לעובד).

 • אירוח: הוצאות אירוח אינן מותרות בניכוי, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל.

 • כיבוד קל: יותרו בניכוי 80% מהוצאות לכיבוד קל במקום העסק. כיבוד קל כולל: שתייה קרה, חמה, עוגיות וכיוצא באלה.

 • מתנות לספקים: יותרו בניכוי 180 ש"ח לשנה לאדם. סכום דומה יותר בניכוי בגין מתנה לעובד לרגל אירוע אישי.

 • הוצאות הגשת דוחות לרשויות המס: שכר הטירחה המשולם בגין הנהלת חשבונות, הגשת דוחות, תיאומי מס, החזרי מס וכו' מותרים בניכוי באופן מלא.

 • דמי חבר: תשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות בתחום העיסוק (לשכת עורכי הדין, לשכת רואי חשבון, לשכת מבקרי הפנים) יותרו בניכוי.

 • השתלמויות: הוצאות השתתפות בהשתלמויות לשמירה, עידכון ורענון הידע המקצועי תותר בניכוי שוטף, לרבות הוצאות השהיה בבתי מלון במידה וההשתתפות הייתה כרוכה בלינה. אם וככל שההשתלמות מתקיימת בחו"ל, יחולו הגבלות שנקבעו בקשר לנסיעה לחו"ל (ראה בהמשך). כמובן, כי ההוצאות שיותרו בניכוי הנן אלה המתייחסות לעורך הדין. הוצאות בגין בני משפחה שמצטרפים לעורך הדין אינן מותרות בניכוי.

 • לימודים לקראת תואר ראשון ו/או תואר שני: ביום 1.7.2006 נכנס לתוקפו תיקון 151 לפקודת מס הכנסה אשר קבע באופן חד-משמעי כי הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, לא תותר בניכוי. עד לאותו מועד, הייתה קיימת מחלוקת באשר להתרת הוצאות אלה בניכוי. אנו בדעה כי לגבי הוצאות שהוצאו עד ליום 30.6.2006 יש לבחון כל מקרה לגופו ולבדוק האם התואר נועד לשמירה על הקיים (אז ההוצאה תותר בניכוי) או שנועדה לרכוש נכס חדש (אז ההוצאה לא תותר בניכוי).

הוצאות של עורך דין שכיר

רשימת ההוצאות לעיל רלוונטית לא רק לעורכי דין עצמאיים, אלא גם ובמקרים מסוימים לעורכי דין שכירים. לעיתים, עורך דין שכיר נאלץ לעמוד אף הוא בהוצאות להשגת הכנסתו ולשמירה על מקור הכנסתו ועל רמתו המקצועית, ולפיכך גם הוא יהא רשאי לנכות כנגד הכנסתו ממשכרות חלק מההוצאות שהובאו ברשימה. זאת, אם וככל שיעלה בידו להוכיח כי הוצאה זו הייתה הכרחית לייצור הכנסתו והיא שימשה לכך בלבד.

חלק יחסי מהוצאות הבית

עורך דין העובד מביתו זכאי לנכות מהכנסותיו את חלקן היחסי של הוצאות הבית:

 • ריבית משכנתא בשל רכישת הדירה: כאשר הדירה בבעלות עורך הדין, יותרו בניכוי 80% מהוצאות הריבית המיוחסת לעסק.

 • פחת על רכישת/בניית הדירה: ניתן לתבוע את הוצאות הפחת המיוחס לעסק.

 • הוצאות תחזוקה שוטפת: יותר בניכוי חלק מההוצאות המיוחס לעסק. כמובן, יש להבחין בין הוצאות תיקונים ושמירה על הקיים (מותרות בניכוי) לבין הוצאות השבחה (אינן מותרות בניכוי).

 • שכר דירה: דמי השכירות המשולמים בגין החלק העסקי יותרו בניכוי, ובתנאי שנוכה מדמי השכירות מס במקור והועבר לפקיד השומה. במקרה זה לא יזכה משכיר הדירה לפטור ממס בגין שכר הדירה מכיוון שמדובר בשכר דירה עסקי.

 • טלפון קווי במקום המגורים: אם אין עיקר עסקו של עוה"ד בביתו - לא יותרו הוצאות טלפון. לעומת זאת, אם עיקר עסקו של עוה"ד בביתו אזי - אם ההוצאות עלו על 19,800 ש"ח בשנה יותרו בניכוי 80% מההוצאות או חלק מההוצאה העולה על 2,000 ש"ח, כנמוך; אם ההוצאות עלו על 19,800 ש"ח בשנה יותר בניכוי חלק ההוצאה העולה על 4,000 ש"ח. אנו סבורים, כי הזמנת קו טלפון נוסף נפרד לשימוש העסק עשוי להביא להתרת 100% מההוצאות.

 • שיחות לחוץ לארץ ממקום המגורים: יותרו בניכוי ההוצאות המיוחסות לעסק. לשם כך, יש לנהל רישום לגבי כל שיחה הכולל את התאריך, השעה, היעד, פרטי המקבל, משך השיחה, הנושא ומחיר משוער.

 • גז, חשמל: יותר חלק ההוצאות המיוחס לעסק. מומלץ להתקין מונה נפרד.

 • ארנונה, ועד בית: יותר חלק ההוצאות המיוחס לעסק. החלק היחסי מחושב בדרך כלל לפי מ"ר.

מבוא

אנו עדים לאחרונה לתופעה לפיה, עם חלוף הזמן, מתרחבת לאין ערוך רשימת ההוצאות בהן נדרש עורך דין לעמוד על-מנת לשמור ולטפח את הקריירה המקצועית שלו. לצד ההחלטות העסקיות בנוגע לתשלום ההוצאות או לא, נתקל עורך דין מן השורה, במציאות היומיומית, בתהיות לגבי התרתן בניכוי של אותן הוצאות לצורכי מס.

הואיל ושיעור המס על עורך דין עצמאי עשוי להגיע ל- 49%, הרי התרתה בניכוי של הוצאה מסוימת בידי עורך הדין תקטין בצורה משמעותית את עלותה האפקטיבית של ההוצאה, דבר שעשוי במקרים לא מעטים להכריע את השיקולים בעד או נגד העמידה בהוצאה.

להלן נביא ברשמה זו דוגמאות נפוצות של הוצאות אופייניות לעורך דין ואת הטיפול המיסויי.

תאריך:  14/09/2006   |   עודכן:  14/09/2006
עו"ד אלתר; עו"ד שרון, רו"ח דביני
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
הוצאות מותרות בניכוי לעורך דין
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
כבר בימי מלחמת העולם השנייה, הפך מערך האנרגיה למשאב הגיאו-אסטרטגי הראשון במעלה. המכריע מכולם. היה זה ויסנטון צ'רצ'יל אשר החליט להסב בעיצומם של קרבות את הצי המלכותי, כאמצעי איתור ואבטחת נתיבי אספקת הנפט. מאז ועד היום - המושג "ביטחון אנרגיה" הפך למתווה הדרך המוביל במדיניות הדיפלומטית של מדינות העולם. מבחינות רבות, שיקפה מדינות הנפט הבינלאומית, כראי מושלם של מדיניות החוץ במזרח ומערב. מאירן ועד צפון קוראיה, מארה"ב ועד לסין.
14/09/2006  |  יוסי עבדי  |   מאמרים
מערכת היחסים בין הבנק לאזרח נעשית כיום מורכבת ומתוחכמת יותר ויותר ודורשת מהלקוח הפעלת בקרה ניהולית על הפעילות השוטפת היומיומית, החל מדרך ההידברות עם הבנק, שימוש נבון במסגרת האשראי של כרטיסי אשראי, איסור התניית שירות בשירות ועוד. ברשימה זו נציג טיפים שיסייעו לך לטפל טוב יותר בעניינים בנקאיים.
14/09/2006  |  עו"ד אופיר צברי  |   מאמרים
את "מתחם יסקי" שבקרית-גת קשה לא לזהות. כששאלתי איך מגיעים לשם, ענו לי "תראה בניינים נופלים". את הטורים, את השיכונים העלובים הללו, את הנפחים שלא נראים כבניינים הראויים למגורים, קשה שלא לראות, הם שונים מאוד מכל דבר אחר. את הדחיסה האנושית הזאת קשה לתאר, אולי גם היה קשה לתכנן. "אתה מצלם את הבניינים הכי יפים בקריית גת", אמרה לי בציניות מרירה וכואבת אישה מבוגרת שעברה לידי בעת שצילמתי את המבנים שנראים כמו מבני תעשיה רקובים מהמאה הקודמת, מבנים שנראים כמו בתי חרושת מהתקופה של רוסיה הסובייטית.
14/09/2006  |  יוסי מטלון  |   מאמרים
לחבר הכנסת משה שרוני מרשימת הגימלאים יצאו, כך מספרים, מוניטין של אחד מחברי הכנסת הצבעוניים בפרלמנט שלנו.
14/09/2006  |  עו"ד יוסי דר  |   מאמרים
1. נפרד אני היום מבית המשפט העליון. בעשרים ושמונה השנים האחרונות היה זה ביתי במשפט. כאן שרתו אבותי הרוחניים. כאן משרתים אחי ואחיותי לשיפוט. הפרידה קשה. יש בה עצב ושמחה. יש בה קבלת מרותו של שלטון המשפט בשופט. יש בה השלמה עם דרכו של עולם.
14/09/2006  |  אהרן ברק  |   מאמרים
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דרור אידר
דרור אידר
גרורותיה של אירן מעסיקות אותנו, בעוד שהמשטר בטהרן מחכך ידיו בהנאה, כמעט ללא פגע, ועל הדרך ממשיך את תוכנית הגרעין בחסות המהומה
דן מרגלית
דן מרגלית
אין עתה צורך בהתלהטות היצרים, בפאטה-מורגנה כאילו עוד מכה אחת ו"זבנג וגמרנו", והניצחון המוחלט בידינו    יותר מכל יש לישראל אינטרס אסטרטגי לבנות נדבך נוסף לברית ההגנה ההולכת ונרקמת בי...
יוסף אליעז
יוסף אליעז
מלחמת חרבות ברזל, בצד מוראותיה, חשפה לנגד עינינו מציאות הטעונה שינוי דחוף    אנו חיים בעולם "פתוח", כפי שנוהגים לומר: "כל העולם הוא כפר אחד גדול"
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il