|   15:07:40
דלג
  |   תגובות
  |    |  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
טיפול בתא לחץ: להתחזק בנשימה
קבוצת ירדן
החברה המצויינת למוצרי CBD כבר בישראל

הטרדה מינית - דברים שכדאי לדעת

31/01/2005  |     |   מאמרים   |   תגובות
   רשימות קודמות
  דוקטור מני ומיסטר מזוז
  קוים לדמותה של תקשורת סלקטיבית
  נתניהו - נסיך השפל והשפל
  "הדמוקרטיה" בליכוד מנצחת
  על מזרחי, הסכמי אוסלו ומקהלת החצר

החוק למניעת הטרדה מינית שהתקבל בספטמבר 1998 נחשב לנקודת מפנה ולפריצת דרך אמיתית לקראת השגת שוויון בין המינים.

חדשנותו של החוק, הנתפס כמהפכני לא רק בארץ אלא גם בעולם, נובעת מכך שבמובנים רבים הוא נחקק מתוך נקודת מבט מגדרית נשית המשקפת את ניסיון החיים היום-יומי של הנשים במגען עם העולם הגברי, בו הן חוות הטרדות מיניות לעתים קרובות, הבאות לידי ביטוי בנגיעות, מבטים פולשניים והתבטאויות פוגעניות על-רקע מיני, שיש בהן כדי להשפילן ולקבע את מעמדן כנחותות ביחס לגברים.

בבסיס חקיקתו של החוק עמדה ההשקפה, כי להטרדה מינית, כשלעצמה, מעבר להשלכות הברורות על הפגיעה הקשה בדימוי העצמי של האשה המוטרדת, והבושה הכרוכה בכך, ישנן גם השלכות כלכליות לא מבוטלות בעיקר בעבודה ופגיעה קשה במעמדה של המוטרדת ובשכרה, והכל על-רקע מיני ועקב היותה אישה. אג'נדה עליונה זו לשנות את המציאות החברתית הקיימת מן היסוד, הביאה לכך שההטרדה המינית הוגדרה בחוק לראשונה כהתנהגות בלתי חוקית, המהווה פגיעה בכבוד האדם וחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים.

על-פי החוק, הטרדה מינית מהווה הן עבירה פלילית והן עוולה אזרחית, ובגינה ניתן לתבוע פיצויים.

ההתנהגויות אותן אוסר החוק למניעת הטרדה מינית, כוללות בתוכן הן התנהגויות האסורות ממילא בחוק העונשין הישראלי, והן התנהגויות פסולות שהגדרותיהן נוסחו מחדש בחוק זה, על-מנת לתת מענה לכל אותם "התחומים האפורים" שבין חיזור להטרדה שבהם נועד בעצם החוק לטפל. החוק, יש לציין, הותיר חלק מהאחריות אצל המוטרדות במובן זה שעליהן לבטא אי-הסכמה להטרדה מינית, ולהתנגד לה, בין אם במילים ובין באם בהתנהגות, כאשר הרעיון הוא לוודא שלא יהיה "ספק סביר" בדבר הסתייגותה של המוטרדת מהצעותיו של המטריד. מכל מקום, למעט מקרים ספציפיים שיפורטו בהמשך, חייבת האשה המוטרדת להביע את התנגדותה בבירור.

מהן ההתנהגויות שהוגדרו בחוק כהטרדה מינית?

1. "סחיטת באיומים" כמשמעותה בחוק העונשין כאשר המעשה הנדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני. כך למשל, כאשר ממונה מסוג כלשהו מאיים לפטר או לפגוע בצורה כלשהי באשה אם היא תסרב להצעה מינית שהציע לה.

2. "מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין" - מצב בו המטריד נוגע באשה לשם השגת גירוי מיני ללא הסכמתה או נחשף באופן מיני לפניה.

3. "הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות". אף שהאדם שההצעות מופנות אליו סירב להן. כאן כבר מתחיל החוק לטפל בתחום שבאופן מסורתי מוגדר "כאפור". כך למשל הצעות חוזרת ונשנות מצד אותו אדם לפגישה אינטימית או אפילו לארוחה אינטימית שנתקלות בסירובה של האשה , עלולות להתאים להגדרות סעיף זה.

4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות". המדובר בהתייחסות לפן המיני במראה של המוטרדת, בצורת לבושה או לאברי גופה על אף שהבהירה כי הדבר מפריע לה. מקרה מובהק לכך הוא אם מובעת דעה על סוג לבושה של האשה או על גודל החזה שלה והיא הביעה את אי הסכמתה לכך בין במלים ובין בהתנהגות.

5. "התייחסות מבזה ומשפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו לרבות נטייתו המינית. כך למשל כינוי של המוטרד "הומו" או "לסבית" עשוי להיחשב להטרדה מינית. יש לשים לב כי תחת סעיף זה אין צורך כי המוטרד יביע את חוסר נוחותו מהכינוי ודי בעצם אמירתו כדי להוות הטרדה מינית.

בהקשר זה מציין החוק במפורש כי במקרים בהם מדובר בהטרדת קטינים תוך ניצול יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול, או במקרים בהם מדובר בהטרדה של מטופל במסגרת טיפול רפואי או נפשי, או של עובד במסגרת העבודה, או של אדם בשירות תוך כדי שירות, יחשבו ההתנהגויות שהוזכרו קודם לכן כהטרדה מינית גם אם לא הביעה המוטרדת כל התנגדות לגביהן.

הרציונל העומד בבסיס הרעיון שבכל המקרים שנמנו לעיל אין צורך שהמוטרדת תביע את התנגדותה על-מנת שהדברים או ההתנהגויות ייחשבו להטרדה מינית, נעוץ ביחסי המרות והתלות של המוטרדת במטריד. בין אם בעבודה, בצבא, או מול מטפל. המחוקק לקח בחשבון כי במקרים ספציפיים אלו המוטרדת עלולה שלא להביע התנגדות עקב החשש מפני הרעה מוחשית בתנאיה. כך בעבודה, כך בצבא וכך מול גורמים חינוכיים - טיפוליים שיש להם עליה מרות.

יחד עם זאת, הפסיקה מודעת לבעייתיות של הוראות חוק כגון אלו בוודאי לפני חקיקת החוק וגם לאחריה. על הקושי הרב שבהגדרת ההטרדה המינית עמד כבר השופט יצחק זמיר בפסק דינו המנחה (עש"מ 6713/96), שאומנם ניתן בטרם חוקק החוק, אך יש בו כדי להמחיש בצורה יפה את הקושי האמור ובתי המשפט מרבים לצטטו גם כיום. וכך כותב זמיר: "ברור שלא כל קשר בן שני המינים נושא אופי מיני: מחמאה, שיחה על נושא מיני, מגע גופני ואפילו חיבוק או נשיקה לא בהכרח יש להם אופי מיני, הכל תלוי בטיב היחסים שבין הצדדים בנסיבות ובהקשר". בהמשך זמיר מוסיף, כי כדי שהתנהגות תתפרש כהטרדה מינית, צריכה היא לגרום פגיעה ממשית בטוען להטרדה.

ישנם מלומדים הסבורים כי החוק החדש שינה חלק מתנאים אלה, וכי כיום הבדיקה האם התנהגותו של המטריד, הייתה בבחינת "הצעה חוזרת בעלת אופי מיני", כדרישת החוק, או האם היא הייתה בגדר "התייחסות מבזה ומשפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו" צריכה להיות בפרמטרים של פגיעה בכבוד האדם של המוטרדת ודרך זה גם פגיעה בשוויון בין המינים.

מכל מקום, חשוב לציין כי העובדה כי המטריד כלל לא התכוון להטריד מינית, ואפילו העובדה שהאמין בכל ליבו כי התנהגותו מקובלת על הנפגעת, אין בה כדי להכריע אם הייתה או לא הייתה הטרדה מינית שכן המבחן הוא אובייקטיבי ונמדד על-פי השאלה המנחה של האם הייתה פגיעה בכבוד האדם ובשוויון. מצד שני, גם תחושותיה הסובייקטיביות של הנפגעת אין בהן די כדי לשמש תחליף למבחן האובייקטיבי הנ"ל, גם אם אישית סברה כי חוותה את הגרוע מכל מצד המטריד.

מה הן אפשרויות הפעולה של אשה שהוטרדה מינית על-פי החוק למניעת הטרדה מינית?

על-פי החוק, בפני נפגעים ונפגעות שהוטרדו מינית פתוחות מספר אפשרויות, ומהן ניתן כמובן לבחור באפשרות אחת או יותר

- המישור הפלילי - הנפגעת יכולה להגיש תלונה במשטרה כאשר החוק מגדיר כי דינו של המטריד מינית לפי חוק זה הוא עד שנתיים מאסר. נדגיש, כי הדברים אמורים רק לגבי חוק זה מבלי להתייחס לעונשים הקבועים בחוק העונשין שבמקרים של אונס מעשים מגונים וכדומה עלולים להיות חמורים יותר. התיישנות על עבירות פליליות אלה נעה בין 5 ל-10 שנים, כאשר הדבר תלוי בעונש הקבוע בחוק בגין העבירה. אם הייתה התנכלות מצד המטריד לאחר הגשת התלונה כנגדו עלולה התנכלות שכזו להכפיל את העונש לכדי 4 שנות מאסר.

- המישור האזרחי - תוך שלוש שנים מקרות האירוע, יכולה הנפגעת להגיש תביעה בבית משפט נגד המטריד נגד המעביד וגם נגד מי שהתנכל לה בגין התלונה הראשונית. החוק קובע פיצוי שלא יעלה על 50,000 ש"ח גם אם לא הוכח נזק לנפגעת. אם הוכח נזק יפסוק בית המשפט פיצויים בהתאם לנזקים הכספיים והנפשיים שנגרמו לנפגעת כתוצאה מההטרדה המינית או ההתנכלות.

- הטרדה מינית במקום העבודה - אם מדובר בהטרדה או ההתנכלות שנעשו במסגרת מקום העבודה ומתקיימים יחסי עובד-מעביד, קובע החוק כי המעביד חייב לנקוט באמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה על-ידי עובדו או על-ידי ממונה מטעמו גם אם אינו עובד.

כמובן שהמעביד חייב לטפל בכל מקרה שכזה. כשבין היתר קובע החוק, כי עליו לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה עקב הטרדה מינית, לטפל ביעילות המקרים של הטרדה מינית שידע אודותיהם ולעשות כל שביכולתו על-מנת שמעשים כאלה לא יקרו יותר. החוק קובע כי מעביד המעסיק למעלה מ-25 עובדים חייב לקבוע תקנון בו יובאו עיקרי הוראות החוק להטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה, ויפורטו בו דרכי הגשת תלונות בנושאים אלה. אם לא מילא מעביד אחר הוראות אלה, עשוי אף הוא להימצא אחראי לעוולה האזרחית שנגרמה לנפגעת או לעוולה אזרחית על-פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה שעשה עובדו של המעביד או ממונה מטעמו. למעשה, אי פרסום התקנון האמור כשלעצמו מהווה עבירה של המעביד שקיים קנס בצדה.

על-פי הוראות החוק, צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים כדי לקבוע אם מעשים הם בגדר הטרדה מינית בעבודה במובן זה שניתן יהיה להטיל אחריות גם על המעביד. התנאי הראשון הוא בחינת מעמדו של מבצע המעשים, האם מדובר בעובד או ממונה מטעמו של המעסיק אשר אינו חייב להיות עובדו, שעשה מעשים כלפי עובד אחר של המעסיק.

התנאי השני הוא אופי המעשים, דהיינו האם המעשים נופלים בהגדרה של הטרדה מינית והתנכלות כאמור לעיל לפי הוראות החוק.
תנאים אלה הם מצטברים. כלומר, אם לא ניתן להגדיר את המטריד לכל הפחות כממונה מטעם המעסיק, שהיו לו אי אלו יחסי מרות או השפעה על העובד שהוטרד, לא ניתן יהיה להפיל את האחריות על המעסיק.

מטבע הדברים, הוחל החוק למניעת הטרדה מינית גם על כוחות הביטחון וצה"ל, שם התרחשו מקרים רבים של הטרדה מינית במשך עשרות בשנים, עד כדי יצירת תרבות של ממש, של ניצול מרות והטרדות מיניות על בסיס כמעט קבוע. המחוקק מדגיש כי הוא רואה בכוחות הביטחון "מעביד", גם מקום שאין הדבר כך מבחינת ההגדרות הרשמיות. לפיכך, כל הוראות החוק האמורות לגבי חובותיו של המעביד חלות גל על כוחות הביטחון בשינויים המחויבים.

אין ספק, כי החוק למניעת הטרדה מינית היווה פריצת דרך חשובה בסוגיית השוויון בין המינים. אך בד-בבד הביא עימו החוק גם ביקורת חריפה על סעיפיו שהיה מי שהגדיר חלק מהם כסעיפים "דרקוניים" המעניקים פתח רב לתלונות שווא, ובכך מביאים להסתבכותם של גברים רבים נורמטיביים שכל "חטאם" היה "פלרטטנות יתר".

עם זאת, נראה כי למרות הביקורת, המובעת מטבע הדברים בעיקר על-ידי גברים, בסופו של יום, ניתן לסמן את החוק ואת יישומו עד עתה בפסיקה, כהצלחה שהביאה להגברת המודעות בנושא החשוב של ההטרדה המינית במקומות ומוסדות שהבורות והמנהגים הפסולים בהם בנושאים אלו היו לשם דבר. לשוויון מלא בין המינים הדרך עוד ארוכה אך אין ספק כי החוק למניעת הטרדה מינית טרם תרומה מכרעת לכך.

תאריך:  31/01/2005   |   עודכן:  31/01/2005
מיכאל דבורין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
אומרים עלינו היהודים, ביחוד אלו הקרויים נאמני ארץ ישראל,
30/01/2005  |  יובל ברנדשטטר MD  |   מאמרים
לא הרבה ניתן לכתוב על אפרים קישון שלא נכתב כבר בשפה כלשהי. קישון היה בלי כל צל של ספק גדול הסופרים הישראלים. הערצתו חצתה גבולות ולאומים, הוא תורגם לעשרות שפות, וסרטיו זכו להכרה בינלאומית חסרת תקדים. גאוניותו מתבטאת כלפי חוץ בכך שלמרות שכתב בעיקר על הוויית העם היהודי בארצו המתחדשת, הצליח לרגש ולהצחיק מיליונים רבים ברחבי העולם כולו.
30/01/2005  |  רן ברץ  |   מאמרים
החלטתו של מני מזוז כי קק"ל תשווק אדמות גם לערבים עוררה סערה ציבורית. מימין קראו לפטרו ומשמאל שיבחו אותו. סוגייה זו מעלה את השאלה האם הקרקעות הינן ערך במדינת ישראל, ואם לאו, כיצד יש להתייחס אליהן? ומה המשמעות מבחינתו של מזוז? אטען להלן, כי הקרקעות אינן ערך כשלעצמן אלא מהוות אמצעי להגשמת ערך אחר, והוא דמותה של מדינת ישראל. ודמותה של ישראל יכולה להיות רק אחת משתים: יהודית או דמוקרטית. אין דרך אמצע.
30/01/2005  |  ד"ר עו"ד אסף מידני  |   מאמרים
יחסי הגומלין בין רודן לנתיניו הם אחד הנושאים המרתקים ביותר בהיסטוריה. המשטרים הרודניים משפיעים קשה על חיי הפרט, גורמים למלחמות, עוני ואומללות של עמים שלמים והעמים האומללים מגלים נכונות מדהימה לשרת את האדונים - העקבות של התופעות האלה מוטבעים כמעט בכל פרשה של חיי האנושות. למרות זאת, הרודנות לא נתפשת כמקצוע מדעי. רק סופרים אחדים תיארו אותה, בעיקר מהצד הרגשי שלה.
30/01/2005  |  בועז מושקוביץ  |   מאמרים
60 שנה אחרי אושוויץ העולם עודנו מלא רוע ורשע. הוא מלא שנאה. הוא עמוס רכבות. יש בו מלאי עצום גז הציקלון. במרתפיו תחובים, מוסתרים ומוגנים היטב, אמצעי השמדה המוניים. תשתיתו של השטן איתנה.
30/01/2005  |  אברהם שרון  |   מאמרים
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
הרמטכ"ל וראש השב"כ 'שקיבלו בארבע עיניים את ההחלטה האסונית לצמצם בהצבת הכוחות ב-7 באוקטובר, וכן ראש אמ"ן ומפקד דרום קיבלו אחריות וצריכים להתפטר, אבל ריבונו של עולם לא דקה אחת לפני ש...
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
ברית ארוכה בין גרמניה לברית המועצות; המטרה של גרמניה וברה"מ הייתה פולין; יהודי פולין לא הבינו מה מאיים על שרידותם; פיתוח ה"בליץ קריג" הגרמני; הגנרל היהודי גאורגי שטרן מפתח את מלחמת...
צבי גיל
צבי גיל
בקטע "דיינו" הנוסח האלטרנטיבי הוא "כמה מעלות רעות לאלוהים עלינו"    מתחילים באיתמר בן-גביר שהוא השר לשגעון הלאומי - דיינו, עוברים לשר האוצר ששודד את הקופה הציבורית - דיינו, ושר המשפ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il