|   15:07:40
דלג
  ענבל בר-און  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
תכשיטים לקחת לחופשה בחו״ל בחג הפסח
קבוצת ירדן
כל מה שרציתם לדעת על קנביס רפואי

תורת הבטלות היחסית

בבואה של הרשות המינהלית להפעיל סמכותה עליה לפעול מכוח סמכות אשר ניתנה לה בחוק, בסבירות, בהגינות, תוך מתן זכות שמיעה לכל הצדדים מהי נפקות המעשה המינהלי אשר בוצע שלא בסמכות ותוך אי קיום זכויותיו הפרוצדורליות של האזרח?
16/03/2009  |   ענבל בר-און   |   מושגים   |   זכויות אדם   |   תגובות
התנועה לאיכות השלטון. האם מעשה של הרשות שבוצע שלא כדין בטל או תקף?

בבואה של הרשות המינהלית לקבל החלטה, עליה לקבל החלטה בסמכות, בתום לב, בהגינות, בסבירות, תוך הימנעות מהימצאות במצב של ניגוד עניינים ותוך מתן זכות שמיעה לכל הצדדים אשר נוגעים בדבר. מה דינה של החלטה מינהלית אשר ניתה בחוסר סמכות, תוך קיפוח זכות השמיעה של מי מהצדדים או בניגוד עניינים? בעבר, כאשר ההחלטה של הרשות המינהלית ניתנה בחוסר סמכות היא נחשבה כבטלה מדעיקרא (VOID), וכאר פעולת הרשות נעשתה בסמכות אך תוך פגמים באופן ביצוע ההליך היא נחשבה כניתנת לביטול (VOIDABLE).

כאשר מעשה הרשות בטל מדעיקרא הוא ניתן לתקיפה עקיפה, לדוגמא: בע"א 183/69 עיריית פ"ת נ' אברהם טחן ממעברת עמישב, פ"ד כג(2) 398, לא ניתנה לאדם זכות טיעון בטרם פיטוריו, והוא המשיך והתייצב במקום עבודתו במשך ארבע שנים וגם הגיש תביעה להלנת שכר. במילים אחרות, תקיפה עקיפה פירושה התעלמות מן המעשה המינהלי, התנהגות כאילו אינו קיים, ופעולה כאילו "עסקים כרגיל" והמעשה המינהלי אשר נעשה תוך פגמים בסמכות או בשיקול הדעת, מעולם לא נעשה.

גם ברע"פ 4398/99 הראל נ' מדינת ישראל, פ"ד נד (3) 637 בוצעה תקיפה עקיפה של הסמכות השלטונית. נהגת המשיכה לנהוג הגם שנשלל רשיונה היות ששלילת רשיונה בוצעה ללא שניתנה לה זכות השימוע בנדון.

ברם, הגם שבעבר ההבחנה בין פגם שבסמכות לבין פגם אשר נוגע לאופן הפעלת הסמכות נחשבה הבחנה מהותית, המבחינה בין סיטואציה אשר מבטלת את המעשה המינהלי לבין סיטואציה אשר הופכת את המעשה המינהלי כניתן לביטול, ברע"פ 2413/99 גיספן נ' התצ"ר, פ"ד נה (4) 673 קבע בית המשפט כי קשה למתוח קו גבול מוגדר בין פגם בסמכות לבין פגם אחר, שאינו בסמכות. בית המשפט העליון באותה פרשה מטשטש בין המבחנים וקובע כי תוצאות המעשה המינהלי (במידה שנפגם) ייקבעו לפי התוצאה, תוך בדיקת כל מקרה לגופו. כך לדוגמא ב בג"צ 598/97 אליהו דרעי נ' ועדת השחרורים, פ"ד לב(3) 161 נפסק כי גם כאשר שיקול דעתה של ועדת השחרורים היה פגום היות שלא ניתנה לאסיר זכות טיעון, התוצאה תיפסק לפי נסיבות המקרה; באותה פרשה, בית המשפט סבר כי לאסיר לא היו טענות טובות ממילא לשחרורו, כך התוצאה לא הייתה משתנה גם אם ניתנה לו זכות הטיעון.

הנה אם כן, המשפט המינהלי הגיע לעידן שבו אין מבחינים עוד בין "בטלות מוחלטת" במקום בו הרשות פעלה מהיעדר סמכות, לבין "בטלות יחסית" כאשר הרשות פעלה בסמכות, אולם אופן הפעלתה היה פגום. ב'עידן חדש' זה של תורת הבטלות היחסית לרשות השופטת ניתן שיקול דעת נרחב באם להכריז בדיעבד על מעשה מינהלי כבטל או כתקף, הכל לפי נסיבות אותו מקרה תוך הרחבת שיקול הדעת השיפוטי: כך לדוגמא ב ברע"פ 2413/99 גיספן נ' התצ"ר, פ"ד נה (4) 673 נפסק כי:

"לא כל טעות, ואפילו לא כל הפרה מהותית של הדין גוררת בטלות, וכי יש להבחין בין הפגם לבין תוצאותיו של הפגם. בכל מקרה בו נפל פגם משפטי אם בפסק דין של בית המשפט ואם בהחלטה של רשות מינהלית בגדר הסמכות או מחוצה לה, יש לבדוק את נסיבות המקרה, ובראש ובראשונה את מהות הפגם, ולהתאים את הסעד שיינתן בידי בית המשפט לכל הנסיבות, אשר על כן, אפשר כי פגם מסוים בגדר הסמכות יצדיק בטלות, ונסיבות אחרות יצדיק אותו פגם סעד אחר... המציאות הינה מורכבת והתפיסה המסורתית מתעלמת מהמיוחדות של כל מקרה ומקרה.

על גישה זו, אשר מותירה את תוצאות הפגם המינהלי לשיקול דעתו של השופט, תוך טשטוש הכללים המנחים, נמתחה ביקורת מצד מלומדים כדוגמת דפנה ברק ארז (ד' ברק-ארז "הבטלות היחסית במשפט המינהלי: על מחירן של זכויות" ספר יצחק זמיר: על משפט ממשל וחברה (אריאל בנדור ויואב דותן עורכים, 2005) 285): לטענתה, מתן שיקול דעת כה נרחב לבית המשפט בדיעבד, פוגם בזכויותיו הפרוצדורליות של האזרח כגון זכות השמיעה, וזאת היות שבכל מקרה גם אם הרשות הפעילה את סמכותה תוך פגיעה בזכויותיו הפרוצדורליות של האזרח, עדיין המעשה יהא תקף.

תאריך:  16/03/2009   |   עודכן:  17/04/2009
ענבל בר-און
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
ראש נזק בפקודת הנזיקין [נוסח חדש], בסעיף 63 שלה, ולפיו:
16/03/2009  |  ענבל בר-און  |   מושגים
ערך יסוד בכל משטר דמוקרטי. משרת מספר תכליות ביניהן:
14/03/2009  |  ענבל בר-און  |   מושגים
כלל איסור משוא פנים ואיסור ניגוד העניינים הינו כלל מרכזי בכל שיטת משפט אשר מתיימרת להיות תקינה. למעשה, כבר במשפט העברי הקדום הוכר כלל איסורניגוד העניינים: "לפתח חטאת רובץ" (בראשית, ד-ז), "לא תיקח שוחד" (דברים, טז-יט). כלל זה הינו כה יסודי בכל שיטת משפט היות ושיטת משפט מקצה זכויות, והקצאת זכויות (הן במשפט הפרטי, אך בעיקר במשפט הציבורי או הציבורי-פרטי) צריכה להיעשות "מאחורי מסך בערות" רולסיאני, ולא מתוך אינטרסים אישיים, שכן חברה מתוקנת לא תוכל להתקיים כאשר הקצאת זכויות תתבצע על-פי אינטרסים אישיים (להבדיל מפרמטרים ברורים וניטרלים).
14/03/2009  |  ענבל בר-און  |   מושגים
מבחן הראיה המנהלית מחייב את הרשות להסתמך על מידע אמין ורלוונטי בבואה לקבל החלטה אשר מושתת על אדני מידע זה. מבחן הראיה המנהלית גובש בידי השופט (בדימ.) זמיר ב בג"צ 987/94 יורונט קווי זהב בע"מ נ' שרת התקשורת, פ"ד מח (5) 412.
11/03/2009  |  ענבל בר-און  |   מושגים
עיקרון זה נובע מתפיסת יסוד במשטר דמוקרטי ולפיה על הרשות השלטונית מחד להקפיד על חירותם של האזרחים, לכבד את האוטונומיה האישית שלהם ולא להתערב בחייהם בשרירות, אלא על-פי חוק, ומאידך, להפעיל סמכויותיה כלפי האזרח מכוח החוק ואך ורק מכוחו ועל פיו (ראו גם: עיקרון החוקיות), וזאת בכדי להימנע משרירות לב כלפי האזרח, ומניצול לרעה של כוחה של הרשות.
10/03/2009  |  ענבל בר-און  |   מושגים
רשימות נוספות   /   זכויות אדם  /  מי ומי  
האם ג'ורג' בוש ייעצר בקנדה?  /  יהונתן דחוח-הלוי
משרד החוץ: דוח אמנסטי מגמתי ומעוות  /  מחלקה ראשונה
לראשונה: צו מעצר נגד נשיא מכהן  /  משה ריינפלד
המהפכה הפלילית - החוקתית  /  עו"ד אברהם פכטר
אוטונומיה אישית  /  ענבל בר-און
זכות השמיעה  /  ענבל בר-און
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
מירב ארד
מירב ארד
מגוון הצעות מומלצות מעובדי קרן קימת לישראל לטיולים מהנים ברחבי הארץ - במרחב צפון, מרכז ודרום. מוזמנים להגיע וליהנות בתקופה הקרובה ובמהלך חופשת "בין הזמנים" ממקומות טיול יפים במיוחד...
רון בריימן
רון בריימן
יש לעודד השתתפות של ארצות הברית ושל "העולם הנאור" בחיסול בפועל של הפצצה האירנית המאיימת על העולם כולו, לרבות על הצ'מברליינים האירופיים, ולא רק על ישראל
ירון פרידמן
ירון פרידמן
הדיווחים בעולם כולו על אודות המלחמה בעזה מעדכנים ללא הרף את מספר ההרוגים הפלשתינים בעזה. נראה כי יש סוג של קונצנזוס לגבי המספרים. אך מהי רמת מהימנותם?
יריב גוטמן
יריב גוטמן
דוח פיץ' רובו ככולו מזהיר שוב ושוב מפני תרחיש אפשרי של ירידת הדירוג של ישראל, זאת בעיקר בשל האפשרות של הארכות המלחמה ובד בבד רמיזה שעל מקבלי ההחלטות בממשלת ישראל לעשות את הנדרש כדי...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il