הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
מסמכים ממשל News1
●  כללי     ●  משפט    ●  כלכלה    ●  בריאות    ●  ממשל   
עמוד 1 מתוך 129
אישור מינוי חבר במועצה לענייני משק הגז הטבעי / הצעה להחלטה
מחליטים לאשר את מינויו של הראל שליסל לחבר המועצה לענייני משק הגז הטבעי, נציג שר האוצר מקרב עובדי משרד האעוצר. תוקף - שלוש שנים (6 עמ')
חיזוק איתונתה התקציבית של עיריית ירושלים ועידוד היצע התעסוקה בעיר / הצעה להחלטה
לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות מדינה לפיתוחה בנושאי משק וכלכלה ובהתאם למדיניות הממשלה לחיזור ופיתוח ירושלים לרבות חיזוק איתנותה התקציבית של העירייה ...
דוח מסכם על פעילות קופות החולים לשנת 2018 / דוח
• הגרעון המצרפי (כולל כספי תמיכה) של קופות החולים עמד בשנת 2018 על כ- 352 מיליון ₪, עליה לעומת גרעון של כ- 94 מיליון ש"ח בשנת 2017. הגידול בגרעון נובע מגידול משמעותי ביות...
דו"ח שירות בתי הסוהר לשנת 2018 / דוח
דו"ח שנתי 2018 מאגד בתוכו את כלל פעילויות הארגון אשר בוצעו הלכה למעשה בשנת עבודה זו . בדו"ח, ניתן לקרוא אודות שירות בתי הסוהר, מבנה ארגוני ועיקרי פעילויות המחוזות, האגפים...
עת"מ 35259-07-19, מזל עלמנך ואח' נ' משרד החינוך ואח' / עתירה מינהלית
עתירה בטענה לאפליה של ילדים יוצאי אתיופיה בקבלה למוסדות חינוך חרדיים בירושלים
שילוב יעדי הפיתוח של האו"ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה / הצעה להחלטה
יישום יעדי פיתוח בר-קיימא - יעדים מקיפים, הנוגעים לכל תחומי עבודת הממשלה, אשר הממשלה איצה יחד עם המדינות החברות באו"ם בספטמבר 2015 ולאחר שתגדיר הממשלה את הסוגיות האסטרטגי...
תוכנית רב-שנתית לחיזוק ירוחם - תיקון החלטת ממשלה / הצעה להחלטה
מחליטים לתקרן את סעיף 19 בהחלטת הממשלה מספר 3751 שעניינה "תוכנית רב-שנתית לחיזוק ירוחם" באופן שמקום המילים "עד 4 מלש"ח" יבוא עד 8.815 מלש"ח, ובסופו יבוא "וכן עבור טיפול ו...
מינוי חבר לרשות החשמל / הצעה להחלטה
מחליטים למנות את הראל שליסל לחבר רשות החשמל, כנציג שר האוצר מקרב עובדי משרד האוצר (6 עמ')
אישור ועדת השרים להרשאות לנושאי משרה בזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים / הצעה להחלטה
מחליטים להרשות את נושאי המשרות במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהם בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט בעסקאות מקרקעין בתחום פעילות של המשרד ופ...
מינויים בחברות הממשלתיות ובתאגידים הציבוריים בתקופת הבחירות המתמשכת / מכתב
הקלות במינוי דירקטורים וחברי מועצה בתאגידים ממשלתיים בשל התמשכות תקופת הבחירות
נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף החקלאות - טיוטה / מסמך
העסקת עובדים פלשתינאים בענף החקלאות לפי נוהל זה, תתאפשר באמצעות היתר העסקה בחקלאות קבועה או עונתית. היתרים לפי נוהל זה יינתנו בכפוף לאישור המלצת משרד החקלאות שניתנה לפי...
סטטוס יישום תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה פיצול דירות / מסמך
מהדיווחים עולה כי במהלך חמשת החודשים הנ"ל נתקבלו 71 בקשות להקלות מתוקף החוק והונפקו 3 היתרים הכוללים הקלות מתוקף החוק. הנתונים מבוססים על דיווחיהן של 115 ועדות מקומיות ...
אמנה (הסכם) של ארגון האומות המאוחדות בנושא הזכויות של אנשים עם מוגבלות - חוברת הסבר / חוברת
אמנת האו"ם מדברת על זכויות שמגיעות לכל אדם - הזכות לחיות בקהילה, הזכות ללמוד יחד עם כולם, הזכות לקבל החלטות והזכות להשתתף בכל תחומי החיים כמו כולם. המדינות שחתמו על האמנה...
אמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות - מדריך לציבור / מדריך
בחוברת שלפניכם הסבר על האמנה, ערכיה וסעיפיה. משרד המשפטים כולו, ונציבות שוויון זכויות בתוכו, פועלים לקידום חברה שוויונית יותר לאנשים עם מוגבלות בישראל. המשרד פועל לקידום ...
דיווח תקופתי לשר האוצר - היתרים לשימוש שאינו מגורים ע"פ דיווחי הוועדות המקומיות / מסמך
הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה במחוזות ת"א, המרכז וחיפה נתבקשו לדווח למינהל התכנון על היתרים לשימוש חורג ביחידות דיור למגורים, לא כולל קומת קרקע, כהגדרתם בסעיף 151 א לחו...
אישור שינוי תכניות הגביה של קופות החולים הנפקת רישיון לשימוש רפואי בקנביס / מסמך
סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994, קובע הוראות לעניין שינויים – בשירותי הבריאות והתשלומים שנגבים בגינם. בין היתר, נקבע בסעיף כי קופות החולים רשאיות להציע הו...
מכתב תלונה תלונה על העברות כספים חשודות בהיקפי ענק של קרן וקסנר לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ודרישה לפתוח בבדיקה/חקירה כנגד מר ברק וקרן וקסנר / מכתב
נוהל רישומים לגבי קטין שעבר עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית במרשם המשטרתי המיוחד / מסמך
מטרת הנוהל לקבוע את התנאים והנסיבות לרישומים לגבי קטין שעבר עבירה של החזרה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית כהגדרתה בסעיף 7(ג1) לפקודת הסמים המסוכנים, בהתקיים תנאים ונסיבת ש...
התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה - דוח ביצוע פעילות לשנים 2016-2017 / דוח
החוברת שלפניכם כוללת דיווח על מצב היישום של כלל הפעולות הנכללות במסגרת התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה. התוכנית גובשה לאחר תהליך רחב היקף של היוועצות עם ציבור יוצאי ...
דין וחשבון על חריגות שכר לכאורה בגופים המתוקצבים והנתמכים לשנת 2017 ופעילות יחידת האכיפה ויחידת החקירות לשנת 20 / דוח
•סך החיסכון כתוצאה מפעילות יחידת האכיפה בשנת 2018 עומד על סכום של כ־ 275 מיליון ₪, מתוכו סך של כ־ 37.3 מיליון ₪ הושב לקופות הגופים בהם התבצעה האכיפה, וכ־ 238 ₪ מהווים חי...
סקר סיכונים מצרפי-אזור מפרץ חיפה מתודולוגיות, מאפיינים ומהות התוצאות / מצגת
6.מתוצאות שלב א' של הסקר שהוגש למשרד על-ידי ד"ר אלי שטרן עולה, כי ככל שמדובר בתקריות תפעוליות במפעלים, אין באזור מפרץ חיפה רצפטור ציבורי קיים הנמצא בסיכון לא קביל בהשוואה...
מצגת סקר סיכוני חומרים מסוכנים מצרפי מפרץ חיפה / מצגת
המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות גבוהה בשמיעת הערות הציבור לסקר הסיכונים המצרפי לסיכוני חומרים מסוכנים לאזור מפרץ חיפה (שלב א'). את הסקר ערך ד"ר אלי שטרן, מומחה בין-לאומי ל...
סקר סיכונים מצרפי באזור מפרץ חיפה - דוח מסכם / דוח
המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות גבוהה בשמיעת הערות הציבור לסקר הסיכונים המצרפי לסיכוני חומרים מסוכנים לאזור מפרץ חיפה (שלב א'). את הסקר ערך ד"ר אלי שטרן, מומחה בין-לאומי ל...
חוק חופש המידע תשנ"ח-1998 הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב 2018 / דוח
עיקרי הפעילות לשנת 2018 -תכנון מול ביצוע: תכנון סטאטוטורי - יחידות דיור שקיבלו תוקף; תכנון סטאטוטורי - יחידות דיור שאושרו להפקדה; הסכמי הפינוי או ההסדרה ויחידות דיור לתוש...
הסמכת חברת אי די אף אנרגי נובל בע"מ להכין תוכנית לתשתית לאומית -ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות ותיקון החלטת ממשלה / הצעה להחלטה
להסמיך את חברת אי די אף אנרגי נובל להכין תוכנית לתשתית לאומית לפרויקט לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת ולהגישה לוועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות ( עמ')
מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספיםבעסקים 2014 - תיקון החלטת ממשלה / הצעה להחלטה
לקבוע הוראות להפעלת מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעלות העסקה גבוהה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים (9 עמ')
דין וחשבון שנתי של משטרת ישראל על פי חוק חופש המידע לשנת 2018. / דוח
בדו"ח זה מקובץ מידע רב הנוגע לפעילות המשטרה בשנה החולפת כמו גם הצצה לשנת 2019 מרבית המידע ואף מידע רב נוסף נמצא באתר המשטרה. (166 עמ')
דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע לשנת 2018-2019 / דוח
דו"ח חוק חופש המידע של משרד התחבורה והביטחות בדרכים המסכם את פעילות שנת 2018 כמתחייב מהתקנות לחוק חופש המידע - 1999 (159 עמ')
דין וחשבון שנתי 2018 / דו"ח
בדוח יוצגו עיקרי הפעילות והנתונים על אודות עבודת המשרד, על יחידותיו, במהלך שנת . העבודה 8181 , וכן עיקרי תוכנית העבודה המשרדית לשנת 2018 (184 עמ')
ת"א 38764-10-15, מירי רגב נ' חדשות ישראל 10 ואח' / פס"ד
דחיית תביעת לשון הרע של מירי רגב נגד ערוץ 10
ה"פ 2803-07-19, פורום בריאות הנפש ואח' נ' משרד הבריאות / המרצת פתיחה
בקשה להצהיר כי על משרד הבריאות לעדכן את תעריפי הדיור לשיקום נכי נפש בקהילה. זאת בעקבות פרסומו של צו הרחבה לעובדים סוציאליים המועסקים לפי התקשרויות של המדינה, החל מיום החל...
אוגדן ההשמות לשנת 2019 / אוגדן
האוגדן הוא פרי עבודה מאומצת של החודשים האחרונים לקראת תהליך ההשמה של הצוערים שמסיימים השנה את שלב ההכשרה שלהם (כ-70 צוערים). תכנית הצוערים הינה חוד החנית של מערך פיתוח הה...
מכינות קדם-צבאיות / בדיקה מקדימה
ממצאי בדיקה על המכינות הקדם-צבאיות והפיקוח עליה, בעקבות אסון נחל צפית
דוח חוק חופש המידע לשנת 2018 / דוח
דוח זה מציג את רוח רשות האוכלוסין וההגירה והמדיניות הארגונית בדבר העמדת מידע לרשות הציבור ומימוש עיקרון השקיפות כלפי הציבור.(31 עמ')
סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת 2018 / מסמך
הכנסות שוק התקשורת בשנת 2018 קטנו בכ 4%- - מסך הכנסות של כ 19.20- מיליארד ₪ בשנת 2017 לכ 18.45- מיליארד ₪ ללא מע"מ, צמצום זה בהיקף שוק התקשורת, בסך של כ 757- מיליון ₪ בש...
 1   2   3   4   5   6  >>
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
מלונאות ונופש
בי פטנט פתרונות מיוחדים
מדריך עסקים – T.co.il
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט